Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Saniona parallellutvecklar Tesomet mot ytterligare sällsynt ätstörning
» Nyemissionen ska säkerställa Immunovias fortsatta utveckling
» VD-intervju PHI: »Allt fler försäljningar inleds med att kunden kontaktar oss«
» Söndagsintervjun RhoVac: Med potential för 20 cancerindikationer
» Ökat intresse för Sanionas Tesomet efter lovande PWS-studieresultat

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 23 här

Idag anordnas Biostock Live i Stockholm och det går att se företagspresentationerna från Klaria, Xintela och 2CureX här.

Aptahem har ingått partnerskap med Seattle Children’s Research Institute för att utforska de underliggande mekanismerna i bolagets nya aptamerbaserade behandling för akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd inklusive sepsis. Läs mer.

Enorama Pharma har ingått låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB som möjliggör ytterligare lån om 9 MSEK. Brygglånet syftar till att vid behov finansiera Enoramas rörelsekapital till och med december 2018. Läs mer.

PledPharma och dess partner Solasia Pharma meddelar att den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) givit sitt stöd till att expandera fas III-programmet med läkemedelskandidaten PledOx genom inkludering av japanska patienter. Syftet med PledOx är att skydda patienter med tjock- och ändtarmscancer mot perifera nervskador. Läs mer.

Corline Biomedical har lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket för RENAPAIR-01 – en klinisk läkemedelsprövning som syftar till att utvärdera säkerheten med Renaparin-administrering i anslutning till njurtransplantation för totalt 18 patienter. Läs mer.

AbbVie presenterar nya positiva resultat från en studie av upadacitinib, en behandling mot reumatoid artrit, vid monoterapi. Läs mer.

Pfizer har presenterat nya data vid årets cancerkongress ASCO gällande Bavenico, en behandling mot metastatiskt Merkelcellskarcinom. Resultaten visar på fortsatt varaktiga responser hos patienter. Läs mer.

Finska Herantis meddelar att fas II-studier av Lymfactin mot sekundärt lymfödem har inletts. Läs mer.

AlphaHelix har slutit ett distributionsavtal med LTF Labortechnik Gmbh som distributörer i Tyskland och Schweiz. Läs mer.

MediRätts styrelse har beslutat om emission av konvertibler. Läs mer.

Idag presenterar Cancerkommissionen, ett projekt initierat av Bristol-Myers Squibb (BMS), Amgen och Microsoft, sin slutrapport ’Nationell Cancerplan 2020’. I rapporten presenteras 18 förslag på hur den svenska cancervården kan förbättras. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

Phase Holographic Imaging  Kontigo Care  ADDvise

Nyheter inkomna igår e.m:

CombiGene har deltagit i ett möte med den europeiska läkemedelsmyndigheten gällande företagets kandidat för svårbehandlad epilepsi, CG01. Läs mer.

SynAct Pharma anpassar det kliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten AP1189 baserat på nya resultat från den pågående fas I-studien. Detta beräknas medföra en försening med upp till 12 månader av den planerade starten av en fas II-studie i patienter med aktiv artrit. Läs mer.

SyntheticMR erhåller ytterligare godkännande från FDA avseende bolagets programvara SyMRI. Läs mer.

SpectraCure publicerade ett förtydligande angående optimal dos i fas 1-studie gällande behandling av prostatacancer. Läs mer.

Paxman har publicerat ett nyhetsbrev med fokus på bolagets utökade USA-godkännande. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: AlphaHelix +45,73%, Aptahem +11,53%, Nanexa +10,97%, Prebona +10,23%, Klaria Pharma +9,28%, Insplorion +7,56%

Förlorare i lunchhandeln: QuickCool -10%, Micropos Medical -8,75%, IRLAB Therapeutics -8,50%, IRS -7,73%, Enzymatica -6,54%, RhoVac -5,84%

Index: OMXS30 -0,01% , Hälsovård +0,22%

Fler artiklar från BioStock

» VD-intervju: CELLINKs teknologi bakom bioprintade mänskliga hornhinnor
» Samhällsekonomiska vinster av förkylningsbehandling
» Aptahem satsar på ökad internationell exponering av bolaget
» Follicums studie på håravfall är nu fullrekryterad
» Lovande potential för behandling av hjärtinfarkt med Annexin A5
» Söndagsintervjun: 2cureX vill individanpassa alla cancerbehandlingar
» Xintelas nyinvigda GMP-anläggning kan bli en intäktsmotor