Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Söndagsintervjun Per Wester, vd Alzinova: »Det finns många viktiga milstolpar att se fram emot«
» Framgångsrik vecka för CombiGene
» Aptahem i prestigesamarbete med amerikansk partner
» Saniona parallellutvecklar Tesomet mot ytterligare sällsynt ätstörning
» Nyemissionen ska säkerställa Immunovias fortsatta utveckling

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 24 här

NeuroVive Pharmaceutical och BridgeBio Pharma har tecknat ett exklusivt licensavtal för en undergrupp succinatprodroger inom NeuroVives program NVP015. BridgeBio har etablerat dotterföretaget Fortify Therapeutics för att utveckla dessa prodroger för lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). Licensavtalet för den här delen av NVP015-programmet har ett totalt värde om cirka 60 miljoner USD, och omfattar en begränsad initial finansiering av forskning, samt senare milstolpsbetalningar och ensiffriga royaltyintäkter. Läs mer.

Phase Holographic Imaging och amerikanska BioSpherix har tecknat ett marknadsföringsavtal i syfte att gemensamt marknadsföra bolagens kompletterande produktlinjer. BioSpherix tillverkar och marknadsför avancerade cellinkubatorer. Läs mer.

A1M Pharma meddelar att kompletterande data i bolagets ansökan som tidigare begärts av Läkemedelsverket har genererats och att bolaget räknar med att lämna in en förnyad ansökan till Läkemedelsverket under juli 2018. Tidsplanen för klinisk prövning med ROSgard beräknas förskjutas med drygt tre månader. Läs mer.

Q-linea, ett bolag inriktat på att utveckla diagnosmetoder för infektionssjukdomar, har erhållit 151,5 MSEK från aktieägare samt en grupp svenska investerare, bland annat Investment AB Öresund och Fjärde AP-fonden. Läs mer.

Orexo meddelar idag att partnern Mundipharma påbörjat lanseringen av Zubsolv för användning av behandling av opioidberoende, i EU. Lanseringen resulterar i en delmålsbetalning på EUR 3 miljoner (cirka SEK 30,6 miljoner) från Mundipharma. Läs mer.

Clinical Laserthermia Systems har genom sitt dotterbolag CLS Americas, fått ytterligare en order, avseende CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation, från University of Texas Medical Branch. Ordervärdet uppgår till cirka 400 000 kronor. Läs mer.

Medivir meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat om fortsatta diskussioner med FDA för att fastställa utformningen av den planerade registreringsgrundande kliniska fas III-studien med remetinostat för behandling av kutant T-cellslymfom i tidigt stadium av sjukdomen. Läs mer.

SynAct Pharma publicerar idag svar på frågor kring den fortsatta utvecklingen av AP1189, en läkemedelskandidat för behandling av akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läs mer.

Karo Pharma har fattat beslut om köp av egna aktier i ett återköpsprogram till ett värde om maximalt 86,3 MSEK. Läs mer.

Styrelsen för Corline Biomedical beslutat att emittera totalt 828 214 aktier i bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Läs mer.

Sciety blir medlem i branschorganisationen SwedenBIO som arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

AddLife  Toleranzia  PharmaLundensis  Clinical Laserthermia Systems  BioPorto

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

Calliditas Therapeutics börsintroduceras på Nasdaq Stockholm och tar in upp till 747 msek. Bolagets huvudprodukt Nefecon är under utveckling för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati. Läs mer.

Follicum har offentliggjort prospekt med anledning av företrädesemissionen som löper fram till och med 3 juli. Läs mer.

Phase Holographic Imaging meddelade att förutsatt beslut av extra bolagsstämma den 18 juni kommer sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen att vara den 19 juni 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter kommer vara den 20 juni. Läs mer

Recipharm genomför apportemission för att slutföra förvärvet av Nitin Lifesciences. Läs mer.

Registrering av aktier och information kring listingsprocessen i Lumito. Läs mer.

Huvudägaren Christian Östberg, genom CJ Östberg, lånar ut aktier för likviditetsgaranti i Prebona. Läs mer.

Orexo meddelade att bolaget beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 325 000 C-aktier. Läs mer

Vinnare i lunchhandeln: Neurovive Pharmaceutical +16,67%, AlphaHelix +11,11%, Alteco +11,11%, Ortoma 7,93%, IRLAB Therapeutics +7,30%, VibroSense Dynamics +6,09%

Förlorare i lunchhandeln: A1M Pharma -14,71%, Medivir -13,58%, Eurocine Vaccines -8,73%, Cereno Scientific -8,06%, SpectraCure -7,74%, Karessa Pharma -6,78%

Index: OMXS30 -0,91% , Hälsovård -0,31%

Fler artiklar från BioStock

» VD-intervju PHI: »Allt fler försäljningar inleds med att kunden kontaktar oss«
» Söndagsintervjun RhoVac: Med potential för 20 cancerindikationer
» Ökat intresse för Sanionas Tesomet efter lovande PWS-studieresultat
» VD-intervju: CELLINKs teknologi bakom bioprintade mänskliga hornhinnor
» Samhällsekonomiska vinster av förkylningsbehandling
» Aptahem satsar på ökad internationell exponering av bolaget

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev