Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» VD-intervju PHI: »Allt fler försäljningar inleds med att kunden kontaktar oss«
» Söndagsintervjun RhoVac: Med potential för 20 cancerindikationer
» Ökat intresse för Sanionas Tesomet efter lovande PWS-studieresultat
» VD-intervju: CELLINKs teknologi bakom bioprintade mänskliga hornhinnor
» Samhällsekonomiska vinster av förkylningsbehandling

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 23 här

Saniona planerar att initiera en klinisk fas 2a-studie inom den ovanliga ätstörningen hypotalamisk fetma med sin ledande produkt Tesomet, vilken ska bli ett komplement till bolagets utvecklingsplaner gällande Prader-Willis syndrom. Dessa två ovanliga ätstörningar har ett flertal gemensamma faktorer, inklusive kliniska symptom, utformningen av kliniska studier och en potentiell särläkemedelsklassning. Läs mer.

Follicum omnäns i juni-utgåvan av The New Yorker: “Is the Age-Old Quest for a Baldness Cure Reaching Its End?”. Läs mer.

Nu kan du anmäla dig till kapitalmarknadsdagen BioStock Live i Stockholm på onsdag 13 juni. I livesändningen från Nyhetsbyrån Direkts studio deltar 2cureX, Klaria och Xintela. Läs mer och anmäl dig här.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Institut, akademin, sjukvården och näringslivet är på väg att tillsammans utveckla ny, högkänslig teknik som tidigt kan upptäcka cancer genom ett enkelt blodprov. Tekniken kan också användas för att undersöka avstötning av organtransplantat. Dessutom kan den ge polisen bättre DNA-analyser för att utreda brott. Läs mer.

Alzinova visar positiva resultat för läkemedelskandidaten ALZ-201 i djurmodeller av Alzheimers sjukdom. Läs mer.

ProstaLund har erhållit en registrering för CoreTherm i Iran. I samband med godkännandet har distributören ITSSACO lagt en initial order på ett värde av ca 0.4 MSEK som inkluderar maskin och produkter för tio behandlingar. Läs mer.

Episurf Medical meddelar att professor Leif Ryd kommer vara en av talarna vid ISKSAA Global Summit i Leeds, Storbritannien, den 21 juni 2018. Läs mer.

WntResearch fortsätter förberedelserna inför klinisk fas 2-studie av Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer. Läs mer.

SpectraCure: Möte inför första patientbehandling vid University of Pennsylvania Hospital i prostatastudie. Läs mer.

Swedish Medtech arrangerar en Medtech-dag i Almedalen 4 juli 2018. Läs mer. Även LIF – de forskande läkemedelsföretagen i Sverige – närvarar vid politerkveckan i Almedalen och bjuder in till debatt och dialog om Life Science-branschens viktigaste frågor. På agendan står strategier och handlingsprogram för att stärka Life Sience-branschen, motverka antibiotikaresistens, hitta nya modeller för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel samt hur de nya och mest avancerade läkemedlen ska kunna komma svenska patienter till godo. Läs mer.

Förändringar i immunförsvaret finns kvar flera år efter att en infektion med hepatit C läkt ut. Det visar forskare vid Karolinska Institutet och Hannover Medical School i en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications. Resultaten ökar förståelsen för hur immunsystemets sammansättning regleras och påverkas vid kronisk infektion. Läs mer.

Vissa kvinnor som har drabbats av bröstcancer behöver inte strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi. Det visar forskning inom Region Örebro län och resultatet presenteras i en avhandling. De kvinnor som däremot behöver strålbehandling erbjuds en unik strålbehandlingsmetod vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Läs mer.

Mellan den 14 och den 17 juni hålls the 23rd Congress of the European Hematology Association. Då samlas närmare 10 000 av världens ledande experter, forskare, representanter för vård, patientföreningar och läkemedelsföretag på Stockholmsmässan i Älvsjö för att ta del av de senaste forskningsrönen inom hematologiområdet. Läs mer.

Barn löper ökad risk att drabbas av astma om mormor har rökt under sin graviditet för länge sedan, även om barnets mamma är helt rökfri. Däremot har det ingen betydelse om barnets farmor har varit rökare. Det visar forskning vid Umeå universitet. Läs mer.

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

EU-kommissionen har gett marknadsgodkännande för Astrazencas läkemedel Tagrisso för behandling av så kallade EGFR-muterad icke småcellig lungcancer. Läs mer.

Danska Lundbeck och Japanska Takeda tillkännagav positiva resultat från den pivotala studien med vortioxetin hos vuxna med svår depressiv sjukdom. Läs mer.

Zealand Pharma har nått en milstolpe i den första fas 3-studien med dasiglukagon för behandling av svår hypoglykemi vid diabetes. Läs mer.

Pfizer: Dacomitinib visar mer än sju månaders förbättrad överlevnad jämfört med en etablerad behandling vid avancerad EGFR-mutationspositiv icke-småcellig lungcancer. Läs mer.

En artikel i ”Improved Predections of Drug Efficacy” i Eurolabs juninummer belyser Attanas teknik för förbättrad prediktion av nya läkemedels effektivitet. Läs mer.

Real Heart kommunicerade en statusrapport för bolagets pågående pre-kliniska studier. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Arcoma +12,34%, Ortoma +8,33%, Sedana Medical +8,01%, Saniona +6,43%, Enzymatica +5,77%, QuiaPEG Pharmaceuticals +4,76%

Förlorare i lunchhandeln: Cline Scientific -19,20%, SpectraCure -12,61%, Zenicor -9,86%, ObsteCare -9%, ADDvise Group -7,89%, BibbInstruments -7,80%

Index: OMXS30 +0,17%, Hälsovård -0,08%

Fler artiklar från BioStock

» Aptahem satsar på ökad internationell exponering av bolaget
» Follicums studie på håravfall är nu fullrekryterad
» Lovande potential för behandling av hjärtinfarkt med Annexin A5
» Söndagsintervjun: 2cureX vill individanpassa alla cancerbehandlingar
» Xintelas nyinvigda GMP-anläggning kan bli en intäktsmotor
» Idag uppmärksammas World No Tobacco Day
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev