Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Xintelas nyinvigda GMP-anläggning kan bli en intäktsmotor
» Idag uppmärksammas World No Tobacco Day
» Biverkningar sporrar läkemedelsutveckling – idag uppmärksammas MS
» Biostock börsrapport: BiBBInstruments
» BioStock Börsrapport: Bonesupport

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 21 här

Forskare vid Newcastle University har använt Cellinks bioprinting-teknikplattform för att bioprinta mänskliga hornhinnor för första gången. Läs mer.

Fluicell tillkännagav idag ett nytt avtal med Premedical Laboratories för försäljning och distribution av Fluicells BioPenSystem på den kinesiska marknaden. Läs mer.

Chiesi Group, en internationell läkemedelskoncern med fokus på forskning och utveckling, meddelar att de integrerar Zymenex i dess nordiska organisation. Zymenex är specialiserade på utveckling av läkemedel för behandling av ovanliga sjukdomar. Läs mer.

Wilson Therapeutics tillkännager att preliminära data från den pågående förlängningsfasen av bolagets fas 2-studie av WTX101 (biskolintetrathiomolybdat) – en ny typ av koppar-proteinbindande substans som utvärderas som en ny behandling av Wilsons sjukdom – kommer att presenteras på The 4thCongress of the European Academy of Neurology, som anordnas i Lissabon 16-18 juni. Läs mer.

Ortoma har färdigställt kompletterande information som begärts av FDA med anledning av 510(k)-ansökan för Ortoma Treatment Solution, ett operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Läs mer.

Karo Pharmas företrädesemission har tecknats till ca 121,8 procent och kommer att tillföra företaget ca 1 315 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Läs mer.

Dignitana har publicerat ett nyhetsbrev för juni månad. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

Micropos Medical (kvartalsrapport)  Micropos Medical (kommuniké)  Nanologica  AddLife  Prebona  Obducat  Elekta  Doxa  A1M Pharma  Cantargia

Nyheter inkomna igår e.m:

Annexin meddelade att forskare vid universitetet i Leiden har påvisat hjärtskyddande effekt av Annexin A5. Data från den prekliniska Proof-of-Concept-studien visar att systemisk behandling med rekombinant humant (rh) Annexin A5 – påbörjad kort efter en hjärtinfarkt – leder till en minskning av omfattningen av hjärtinfarkten och en signifikant förbättring (30%) av hjärtfunktionen. Studieresultaten styrker den terapeutiska roll som Annexin A5 kan ha inom hjärt- och kärlsjukdomar genom att minska de långsiktigt skadliga konsekvenserna av hjärtinfarkt på hjärtfunktionen. Läs mer.

Xintela beslutade att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 5 msek genom en riktad emission av konvertibler. Läs mer.

Zealand Pharma kommer att presentera fas II resultat från studie gällande behandling av korttarmssyndrom på Digestive Disease Week i Washington 2 – 5 juni. Läs mer.

Ny publikation från KTH forskare beskriver hur Attanas cellbaserade teknik kan användas för karakterisering av läkemedelmolekylers interaktion med receptorer. Läs mer.

Oncology Venture har nått en överenskommelse med en av de större investerarna i OV-SPV2 ApS att förlänga optionen att återköpa aktier i OV-SPV2 ApS som innehar rättigheterna till dovitinib från Novartis. Optionen kommer att förlängas till och med den 31 augusti 2018. Investeraren har för avsikt att bibehålla ett ägarskap om över femton procent i OV-SPV2 ApS. Läs mer.

Peptonic Medicals första produkt – VagiVital – har fått godkännande för CE-märkning. VagiVital är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi. Läs mer.

Styrelsen för Obducat har påkallat det fjärde konvertibellånet, om 3 mkr från investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group. Läs mer.

Sobi redovisar betalningar till sjukvårdspersonal och -organisationer för ökad transparens. Läs mer.

Nytt antal aktier i LifeAssays per den 31 maj 2018. Läs mer.

ChemoTech publicerade information om den pågående emissionen. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: Real Heart +15,38%, CombiGene +8,11%, Integrum +5,04%, Vicore Pharma +5,00%, Initiator Pharma 4,58%, IRLAB Therapeutics +3,96%

Förlorare i morgonhandeln: Karessa Pharma -6,67%, Insplorion -5,38%, Klaria Pharma 4,80 %, Redwood Pharma -4,48%, Invent Medic -4,20%, Saniona -3,58%

Index:OMXS30 +0,49%   , Hälsovård -0,18%

Fler artiklar från BioStock

» 2cureX adderar ny cancerindikation efter starka studiedata
» Intervju: NeuroVive om studieframgångarna med KL1333
» Fullt säkerställd emission ska säkra Follicums diabetesprojekt
» BioArctic årets vinnare av SwedenBIO Award
» Saniona om avslutade samarbetet: »Detta är vardagsmat i branschen« 
» Söndagsintervjun: Kjell G. Stenberg, vd Cyxone

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev