Nyligen genomfördes årets upplaga av American Society of Clinical Oncology – eller kort och gott ASCO – i Chicago, USA. Det årligen återkommande branschevenemanget är det största och mest tongivande för bolag verksamma inom onkologi-fältet. För flera av de bolag som tog tillfället i akt att presentera nya data blev det också väldigt tydligt exakt vilken marknadspåverkan evenemanget kan ha. 

Förutom att samla tusentals deltagare från bioteknik- och läkemedelsindustrin bevakas ASCO noga av branschanalytiker vars omdömen raskt kan skjuta bolag i sank, alternativt skicka aktiekurser genom taket. BioStocks amerikanska samarbetspartner Endpoints News har sammanställt en översikt av de bolag vars bolagsvärden påverkades allra mest av de nyheter man presenterade under konferensen.

Störst utslag på skalan gav Nektars omtalade kurskollaps efter att företaget gjort en misslyckad presentation av mindre övertygande data gällande bolagets läkemedelskandidat NKTR-214. Initialt hade analytikerna stora problem att tolka den data bolaget presenterat, vilket fick investerare att dumpa aktien i flock. Nektars aktie föll som mest med 42 procent efter presentationen.

I miljarder dollar räknat stod dock Roche för det största raset, efter att man meddelat marknaden sitt beslut att lägga ner en fas III-satsning på taselisib, en cancerbehandling med PI3K som målmolekyl. Samtidigt hade det visat sig att bolagets kombination av Tecentriq och cellgiftsbehandling inte kunnat mäta sig med konkurrenten Mercks behandlingskoncept inom lungcancer. Roches ASCO-facit? Cirka 17 miljarder dollar av bolagsvärdet utraderades.

Årets mesta vinnare i bolagsvärde räknat blev för övrigt just Merck, vars positiva ASCO-nyheter gav en boost till bolagets värde med cirka 4,4 miljarder dollar.

För att åskådliggöra hur stor marknadspåverkan ASCO kan få har Endpoints News sammanställt ett diagram baserat på data från EP Vantage, se nedan.

Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev