CombiGenes arbete med en ny genterapi fick i veckan värdefullt stöd av nya forskningsdata. De aktuella studierönen underbygger värdet i bolagets primära kandidat CG01 som utvecklas som en ny behandling mot svårbehandlad epilepsi. Bolaget har även haft ett konstruktivt möte med EMA samt uppmärksammats av Medicon Village efter att bolagets EU-bidrag på 3,36 miljoner euro, gjorde att Medicon Village numera rankas som Europas mest framgångsrika forskarpark avseende beviljade fas 2-bidrag inom life science.

Merab Kokaia, professor vid Lunds universitet och en av CombiGenes vetenskapliga grundare, har tillsammans med sitt team i tidigare studier visat att neuropeptid Y (NPY) kan påverka nervcellers förmåga att kommunicera med varandra i epileptisk vävnad från personer med läkemedelsresistent epilepsi.

I en ny studie, som ingår i den avhandling Jenny Wickhams försvarade på Lunds Universitet denna vecka, kunde professor Kokaia och hans team visa att NPY också har en kraftfullt reducerande effekt på epilepsiliknande aktivitet i human epileptisk hjärnvävnad. Dessa nya data ger sålunda ytterligare stöd till CombiGenes läkemedelskandidat CG01 och möjligheten att framgångsrikt utveckla en genterapi för svårbehandlad epilepsi genom att öka NPY-signaleringen. Läs mer i Scientific Reports.

Mötet med EMA:s Innovation Task Force 
EMA (European Medicines Agency) ansvarar för godkännande av nya genterapier. För att underlätta förståelsen av nya idéer och behandlingsmetoder har EMA etablerat en Innovation Task Force (ITF) som består av erfarna vetenskapliga bedömare och personer med expertis inom medicinska innovationer. ITF har ingen formell roll vad gäller godkännande av nya behandlingsmetoder, utan har etablerats för att skapa en möjlighet för företag att få ta del av synpunkter och råd från EMA:s experter.

Varje år väljer ITF ut ett mindre antal företag för djupare diskussioner. Tidigare i år kvalificerade sig CombiGene för ett sådant ITF-möte tillsammans med det avknoppade bolaget Panion, ett veterinärmedicinskt företag vars innovationer vilar på samma vetenskapliga grund som CombiGenes.

Karin Agerman, CombiGene

»Mötet med EMA var mycket givande. I ITF-panelen fanns representanter från såväl humanmedicin som veterinärmedicin. Diskussionerna fördes i en positiv och öppen anda och CombiGene fick flera värdefulla synpunkter på den process för produktionsutveckling som vi just nu bedriver med vår samarbetspartner CGT Catapult« – Karin Agerman, Chief Research and Development Officer på CombiGene 

 

Medicon Villages framgångar i Europa
Den 14 juni 2018 publicerade life science-klustret Medicon Village ett pressmeddelande om CombiGenes lyckade soft money-finansiering från SME instrumentet, en del av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Med forskningsbidraget som uppgick till 3,36 miljoner Euro, bidrog bolaget – enligt Medicon Village – till att forskarparken i Lund nu är den mest framgångsrika i hela Europa när det gäller beviljade Fas 2-bidrag inom life science.

SME instrumentet är en del av Horizon 2020 – det största av EU:s forsknings- och innovationsprogram någonsin med nära 80 miljarder Euro i bidrag tillgängliga över 7 år (2014 till 2020).

»Beskedet att EU genom Horizon 2020 är berett att finansiera CombiGenes fortsatta utveckling är en av de absoluta höjdpunkterna i min långa karriär inom svensk och internationell läkemedelsindustri. CombiGenes ledning, forskare och styrelse har arbetat intensivt för att göra denna betydande framgång möjlig« – Jan Nilsson, vd CombiGene

SME instrumentet stödjer små och medelstora bolag (SME) med banbrytande innovationsprojekt i de mest radikala innovationsområdena – de som skapar och formar nya marknader och därmed driver ekonomisk tillväxt och högre levnadsstandard. Fokus ligger på bolag med hög potential att utveckla och marknadsföra radikalt nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Bolag som beviljas sin Fas 2 ansökan får, förutom finansiering, även företagscoachning och acceleratortjänster – allt för att öka takten i projektet.

Läs även: VD-intervju: »EU-stödet gör CombiGene till ett attraktivare bolag att investera i« (18 maj 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev