Phase Holographic Imagings instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri säljs världen över för cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. Nyligen ingick bolaget ett marknadsföringsavtal med amerikanska BioSpherix som tillverkar avancerade cellinkubatorer. Idag inleds bolagets företrädesemission som ska säkerställa en utökad direktnärvaro på nyckelmarknader för att attrahera fler ledande branschaktörer – en kapitalrunda där flera insiders har valt att delta.

Samarbetet mellan amerikanska BioSpherix Medical och svenska Phase Holograpic Imaging kommer att fokusera på att skapa ett nytt och kraftfullt produktkoncept som ger mer fysiologiskt relevanta och tillförlitliga laboratorieresultat. Detta ska ske genom att göra det möjligt för forskare att analysera opåverkade celler i en kontrollerad inkubatormiljö över tid.

»Vi ser med spänning fram emot att få samarbeta med PHI. Kombinationen av våra cellvänliga tekniker skapar möjligheten att under lång tid inmärkningsfritt analysera celler under fysiologiskt relevanta syrenivåer. Detta öppnar vägen för mer fysiologiskt relevanta resultat inom den medicinska forskningen« – Alicia D. Henn, PhD MBA, Chief Scientific Officer, BioSpherix

BioSpherix Medical utvecklar och marknadsför avancerade cellinkubatorer för kontrollerade och optimerade laboratoriemiljöer. Sedan grundandet 1982 har bolaget försett utrustning och system till universitet, läkemedelsbolag och bioteknikbolag över hela världen för användning inom cell- och stamcellsforskning, men även för framställning av gen- och cellterapier.

Mänskliga celler lever naturligt i en syrefattig miljö. Konventionella försök utförs vid atmosfäriska och onaturligt höga syrekoncentrationer, vilket medför ”syrehöga” celler eftersom syrenivån inte kontrolleras. Med de bägge bolagens tekniker möjliggörs emellertid nya möjligheter.

»Arbetssättet för hur försök genomförs med odlade celler har inte förändrats sedan forskare på 1950-talet för första gången lyckades hålla mänskliga celler vid liv utanför människokroppen. Kombinationen av våra cellvänliga tekniker för den cellbaserade medicinska forskningen in i en ny era, med löfte om att minska både behovet av djurförsök och kostnaderna för läkemedelsutveckling« – Peter Egelberg, VD och grundare av PHI.

Emission ska attrahera fler ledande branschaktörer
Under perioden 28 juni till 17 juli genomför PHI en företrädesemission som kan inbringa totalt cirka 64,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att finansiera en utökad direktnärvaro på nyckelmarknader och satsningar på (främst digital) marknadsföring varigenom PHI ska nå positivt kassaflöde och attrahera fler ledande branschaktörer.

Insiders tecknar – ett gott tecken
Igår stod det klart att bolaget har erhållit ytterligare tecknings­för­bindelser om cirka 3,8 msek från bl.a. styrelse­ordförande Klas Cramborn, styrelseledamöterna Linda Neckmar och Jan Richardsson, VD Peter Egelberg samt styrelse­suppleant Ann Christine Egelberg. Tillsammans med tidigare kommunicerade tecknings­förbindelser har bolaget erhållit tecknings­förbindelser om totalt c:a 8,4 msek. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.

PHI har sedan tidigare skriftliga avtal om garanti­teckning för c:a 24,2 msek. Totalt har bolaget således på förhand skriftligen avtalat om c:a 32,7 msek (71 %) av den företrädesemission som alltså inleds idag den 28 juni och som pågår fram till och med den 17 juli 2018.

Läs även: VD-intervju PHI: »Allt fler försäljningar inleds med att kunden kontaktar oss« (11 juni 2018)

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
 

LISTA

Aktietorget

TECKNINGSPERIOD

28 juni – 17 juli

TECKNINGSKURS

23,80 SEK/aktie motsvarande 71,40 SEK/unit (courtage utgår ej)

TECKNINGSPOST

För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Arton (18) sådana uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget

TECKNINGSOPTION TO2

Genom nyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 129 667,60 kronor.

VÄRDERING (pre-money)

Cirka 277,7 msek

DOKUMENT & INFO

prospektikon1

Investerarträffar

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
29 juni 2018 kl. 11:30-13:00 Investerarlunch Börshuset
Skeppsbron 2, Malmö
Anmälan
2 juli 2018 kl. 11:30-13:00 Investerarlunch Elite Park Avenue Hotel
Kungsportsavenyen 36, Göteborg
Anmälan
3 juli 2018 kl. 11:30-13:00 Investerarlunch Scandic Klara
Slöjdgatan 7, Stockholm
Anmälan

Referat från Live Session med vd Peter Egelberg på Facebook-gruppen Småbolagsjakten (26 juni 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev