Cereno Scientific, som utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel som normaliserar kroppens eget försvar mot blodproppar, har tecknat ett samarbete med kontraktforskningsföretaget OCT inför den kommande fas II-studien. Beskedet följer på tidigare meddelade framsteg för den primära läkemedelskandidaten CS1.

Cereno Scientific tecknade i mars ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund vilket innebär att bolaget har säkrat finansiering för den kommande fas IIb-studien och nu har alltså även en CRO valts ut för att genomföra studien. Förutsättningarna för dess genomförande har med dessa två nyheter således väsentligt stärkts.

Lägre utvecklingsrisk med beprövad substans
Sedan tidigare har bolaget kunnat påvisa en förebyggande effekt mot blodpropp i experimentella studier i djurmodell, och en indikation på att den ingående aktiva substansen i CS1 har kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två större epidemiologiska studier. Den aktiva substansen i läkemedelskandidaten har använts i över 40 år i stora patientgrupper och detta i sig indikerar normalt sett en låg risk för oönskade biverkningar – och därmed också en generellt lägre utvecklingsrisk.

Prekliniska studier med CS1 har visat att det är möjligt att minska trombosbildningen genom att stimulera kroppens eget försvar mot trombos, utan ökad risk för blödningsbiverkning.

Tack vare det faktum att CS1 är en controlled release formulering (kontrollerad frisättning) av en läkemedelssubstans med kända egenskaper, bedöms utvecklingstiden till färdigt läkemedel vara relativt kort. Det ökar också möjligheterna till ett samarbetsavtal med större läkemedelsbolag.

CS1 medför en minskad blödningsrisk
CS1 bygger på och optimerar kroppens egna propplösningsmekanism som igångsätts när blodproppsbildning (koagulering) och sårläkning påbörjats efter att en kärlskada har inträffat. Rationalen i att utveckla CS1 är att erbjuda ett alternativ som, till skillnad från dagens behandlingar, med blodförtunnande medel, kan bidra till en effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar.

Dagens behandlingsalternativ är riskfyllda
Idag används blodförtunnande mediciner brett för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplättar). Dagens behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behandlingseffekt då inte de mest effektiva doserna kan användas. Detta i sin tur medför risk för patienterna att drabbas av nya blodproppar.

Samarbetet med OCT
Cereno Scientific har tecknat en avsiktsförklaring med OCT om samarbete för genomförande av en fas II-studie för att undersöka de antitrombotiska effekterna av Cerenos läkemedelskandidat CS1.

OCT är en full-service CRO med fokus på kliniskt genomförande. Bolaget har verksamhet i Central- och Östeuropa samt i USA. Utifrån antalet godkända kliniska prövningar anses OCT vara den ledande kontraktsforskningsorganisationen i Ryssland där bolagets huvudkontor ligger. Under de senaste 13 åren har bolaget genomfört över 260 studier i olika faser och inom olika terapeutiska områden för över 100 olika sponsorer. Med detta i beaktande ser Cereno Scientifics val av CRO var väl lämpad för att framgångsrikt planera och genomföra bolagets kliniska studie från ax till limpa.

“Det är mycket tillfredsställande att vi uppnår ännu en milstolpe och att vi inleder ett samarbete med OCT för vår planerade kliniska fas II-studie. Företaget motsvarar våra högt ställda krav på erfarenhet och kompetensnivå” – Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientifics

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev