Aptahem har inlett ett samarbete med Seattle Children’s Research Institute med fokus på att utforska de underliggande mekanismerna i Aptahems behandling mot akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd. Bland dessa tillstånd ingår sepsis, ett komplext och potentiellt livshotande tillstånd som årligen leder till cirka 6 miljoner dödsfall.

Eftersom det saknas incidensberäkningar från världens låginkomstländer är det svårt att uppskatta exakt hur många som drabbas av sepsis, men en preliminär extrapolering från höginkomsländer publicerades år 2016 i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Enligt publikationen indikerar befintlig data att cirka 31,5 miljoner människor drabbas av sepsis varje år, varav uppåt 6 miljoner dör.

Den alarmerande och allt vanligare förekomsten av antibiotikaresistens ökar dessutom ytterligare riskerna med att drabbas av sepsis, då behandlingsalternativen begränsas. I kombination med de betydande dödstalen har det därmed blivit alltmer angeläget att hitta nya behandlingsmetoder.

»Forskningsframsteg ledda av Seattle Children’s har identifierat hur vissa celler i immunförsvaret formar kroppens reaktion på en bakteriell infektion, vilket leder till de allvarliga komplikationer som utvecklas när sepsis förvärras. Denna forskning lägger grunden för samarbetet med Aptahem, med vilka vi får möjligheten att studera ett nytt terapeutiskt tillvägagångssätt för att förhindra denna process och stoppa sepsis innan det blir livshotande« – Dr. Adrian Piliponsky, Seattle Children’s Center och forskningsledare för projektet

Seattle Children’s Hospital rankas högt bland amerikanska sjukhus

Aptahems nya samarbetsprojekt får ses som en fjäder i hatten för det Malmöbaserade bolaget. Förra året rankade US News & World Report Seattle Children’s Hospital som ett av USA:s bästa barnsjukhus för 25:e året i rad, och i konkurrens med över 200 barnsjukhus var man det enda som erhöll en ranking på plats 20 eller bättre inom samtliga 10 specialistområden.

Seattle Children’s Research Institute utgör sjukhusets forskningsgren och är ett av de fem främsta pediatriska forskningscentra i USA som studerar ett brett spektrum av barnsjukdomar, från grundläggande forskning till kliniska studier.

Luiza Jedlina, CSO på Aptahem, och Elizabeth Aylward, Associate Director, Center for Integrative Brain Research; Director, Office of Science-Industry Partnerships of Seattle Children’s Research Institute, strax innan signering av samarbetsavtalet

Det nya samarbetet med Aptahem syftar till att ge ökad förståelse för hur Aptahems läkemedelskandidat kan förhindra dysreglering av immunförsvarets reaktion mot en bakteriell infektion och därmed förhindra skador på organ och vävnader som kan leda till dödlighet hos patienter med sepsis. Aptahems primära läkemedelskandidat, Apta-1, har uppvisat signifikant förmåga att förhindra livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter genom att på ett unikt sätt angripa onormala reaktioner i både de koagulerande och inflammatoriska systemen i kritiska tillstånd.

Mikael Lindstam, vd på Aptahem, kan du berätta bakgrunden till att ni inleder ett samarbete med just Seattle Children’s Research Institute och vilken betydelse det kan få för er?

– Vi mötte först Seattle Children’s på en kongress tidigare i år och började snabbt diskutera våra synergier inom sepsisområdet. Dr. Piliponsky som kommer att leda projektet har 15 års erfarenhet inom området och tillsammans med Luizas, Aptahems CSO, expertis kan vi lära av varandra och fördjupa vår kunskap om Apta-1s verkningsmekanism. Vidare öppnar det här partnerskapet upp nya dörrar för oss då vi bland annat nu kan få tillgång till ny klinisk expertis och amerikanska ledande opinionsledare, vilket är betydande för att etablera oss ytterligare på marknaden.

– Seattle Childern’s är en viktig partner för oss och vi ser detta som en början på ett långt partnerskap tillsammans som även kan leda till nya möjligheter.

Hur skiljer sig de behandlingar för sepsis som ges idag jämfört med koncept för er primära läkemedelskandidate Apta-1?

– Vi ämnar omdefiniera behandlingen av sepsis med Apta-1, en stark möjlighet med vårt unika sätt att se på sjukdomen. När någon drabbas av sepsis har en obalans mellan koagulations- och inflammatoriska systemet uppstått, vilket kan leda till permanenta organ- och vävnadsskador om detta inte behandlas tidigt. Majoriteten av dagens behandlingsalternativ för sepsis adresserar infektionen med antibiotika, adrenalin eller vätska för att höja blodtrycksnivån. Tyvärr så behandlar dessa alternativ inte alla aspekter av sjukdomen som t.ex. redan inducerade immunförändringar, vilket kan lämna patienten med obehandlade organskador. Apta-1 har påvisat dess multifunktionalitet med antitrombotiska och antiinflammatoriska attribut som kan komma att adressera detta ouppfyllda behov inom behandling för sepsis.

Läs mer om Aptahems forskning i Nature advertorial (pdf)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.