Strax innan fredagens börsstängning släppte Saniona nyheten att det samarbete man haft med BenevolentAI (tidigare Proximagen) inom neurologi ska avslutas. Saniona återfår därmed rättigheterna till all forskningsdata och de potentiella läkemedelskandidater som genererats av BenevolentAI:s prekliniska studier, som pågått under drygt två år. BioStock tog kontakt med Sanionas vice vd Thomas Feldthus som fördjupade sin syn på det avbrutna samarbetet.

Thomas Feldthus, vvd & cfo Saniona

Thomas Feldthus, vvd & cfo Saniona.

Thomas Feldthus, detta är inte första gången ni får se ett samarbetsprogram avslutas av motparten. Hur negativt är detta för Saniona på kort respektive lång sikt?

– Inte alls. Detta är positivt för Saniona. Vi blev visserligen av med en bra samarbetspartner, som blev uppköpt av ett bolag med en annan strategi, men beskedet förra veckan innebär att vi fått tillbaka stora värden. Vi återtar de fulla rättigheterna till ett moget och omfattande, högkvalitativt forskningsprogram. Stora framsteg har gjorts under de senaste två och ett halvt åren och vi har dessutom tjänat fina pengar under processens gång. Nu har vi möjlighet att ta detta program vidare internt eller fortsätta utvecklingen tillsammans med en annan partner.

»Nu har vi möjlighet att ta detta program vidare internt eller fortsätta utvecklingen tillsammans med en annan partner.« — Thomas Feldthus, Saniona

– Detta är något vi har gjort förut. 2015 fick vi tillbaka ett annat högkvalitativt forskningsprogram från Janssen efter ett långt och givande samarbete, till följd av ett strategiskt skifte av utvecklingsfokus hos Janssen. Ett år senare sålde vi samma program till Boehringer Ingelheim och fick 5 miljoner euro i upfront-betalning.

Avtalet med Proximagen ingicks tidigt 2016 och så sent som i januari i år förlängdes samarbetet. I mars köptes Proximagen upp av BenevolentAI och nu två månader senare väljer de alltså att avsluta. Vad ligger egentligen bakom BenevolentAI:s beslut att stänga ned Kv7-programmet?

– Proximagen hade ett flertal kliniska och prekliniska tillgångar och en integrerad forskningsanläggning. BenevolentAI betalade primärt för de kliniska tillgångarna när de köpte Proximagen i mars, eftersom de såg störst värde i dessa tillgångar som dessutom passade in i Benevolents befintliga strategi. Efter förvärvet utvärderade BenevolentAI alla Proximagens program och aktiviteter och påbörjade integrationen av de två verksamheterna. Den processen leder i sin tur till att olika program och projekt avslutas och ett av dessa var samarbetet med Saniona, som låg utanför deras strategiska fokus. Det är mycket logiskt.

– Den största risken för Saniona i en sådan här situation är att vårt forskningsprogram skulle hamna i ett slags ”limbo” där vår partner inte längre vill satsa vidare fullt ut på forskningen, men heller inte avslutar samarbetet. Därför är vi mycket nöjda med BenevolentAI:s beslut att avsluta samarbetet utan dröjsmål när de såg att det inte passade in i deras affärsplan och verksamhetsfokus.

Ni återfår nu alla rättigheter till forskningsprogrammet, inklusive all data och de substanser som genererats under de två år Proximagen arbetat med den prekliniska utvecklingen. Vad har Saniona tjänat på samarbetet, dels i ekonomiska termer och dels i rent utvecklingsmässiga värden?

– Proximagen har betalat Saniona mer än 20 MSEK kontant och plöjt ned 2-3 gånger så mycket resurser internt. De har med andra ord investerat mer än 60 miljoner kronor i vårt forskningsprogram under de senaste två och ett halvt åren. Detta baserar jag på det faktum att fler än 1000 nya substanser har producerats under perioden och att det tar en kemist ungefär en veckas arbete att producera en ny substans. Så, detta motsvarar runt 20 man-år. Sen krävs också någon som funderar ut vilka substanser som ska produceras, det krävs flera personer som testar substanserna avseende effekt och säkerhet in vitro och in vivo, och så vidare. Det är ingen liten investering som gjorts.

»Om vi skulle hitta en ny partner idag skulle vi mest troligt kunna få en bättre deal med högre upfront-betalning, bättre milstolpesbetalningar och royalty-intäkter…« — Thomas Feldthus, Saniona

Vad sker nu rent praktiskt, i och med att samarbetet stängs ned? Hur gör ni t.ex. för att just analysera exakt vad det är ni får tillbaka och för att veta hur ni ska gå vidare med respektive tillgångar?

– Alla substanser, all data, alla nya fynd och all know-how som samarbetet har resulterat i är nu vår egendom och i Sanionas ägo. BenevolentAI kommer att skicka över alla substanser och allt material till Saniona tillsammans med all genererad data, alla rapporter, noteringar om nya fynd, patentansökningar o.s.v. Vi kommer därefter att lagerföra alla substanser och allt material i vårt bibliotek och integrera all data och information i vår forskningsdatabas. Processen kommer att ledas av två produktchefer från bägge bolagen. Slutligen kommer BenevolentAI att radera all information om programmet på sin sida.

– Vårt folk har varit nära integrerade med deras under forskningsarbetets gång och vår CSO (forskningschef, reds anm.) har tillsammans med våra forskare suttit i en styrkommitté som har övervakat programmet. Vi är nu därför fullt ut redo att gå vidare med programmet från den punkt där Benevolent lämnade det.

I en färsk analys från Alpha Deal Group inkluderas BenevolentAI-programmet bland de projekttillgångar som enligt deras bedömning står för 25 procent av Sanionas totala portföljvärde. Är det en rimlig bedömning de gör – och hur stor del av den fjärdedelen av portföljvärdet skulle du säga att Kv7-programmet utgör?

– När jag tittar på analysrapporter är jag förstås mest intresserad av hur våra kliniska program utvärderas och jag väntar fortfarande på att någon av analytikerna som följer bolaget ska titta närmare på affärscaset för Prader Willis syndrom. Jag anser inte att analytikerna har tagit sig tiden att fullt ut analysera caset och det värde som det faktiskt representerar.

– Forskningsprogram får ofta en låg värdering, men jag tycker att många av de analytiker som följer Saniona har varit bra på att sätta rimliga price targets på de här tillgångarna.

– BenevolentAI-programmet representerade endast en mindre del eftersom det var ett samarbetsprogram och eftersom vi inte har kunnat avslöja dess target och möjliga indikationer. Min gissning är att analytikerna nu kommer att ta en djupare titt på tillgången nu när vi kan vara öppna om målen. Först och främst har vi nu alla rättigheterna och inte bara en procent på uppsidan via milstolpesbetalningar och royalties. För det andra, om vi skulle hitta en ny partner idag skulle vi mest troligt kunna få en bättre deal med högre upfront-betalning, bättre milstolpesbetalningar och royalty-intäkter eftersom programmet har mognat betänkligt över de senaste två och ett halvt åren. För det tredje kan analytikerna nu ta fram ett gediget estimat baserat på kunskapen om de mål vi strävar mot och de potentiella indikationerna, tillsammans med de nya data vi kan komma att presentera framgent.

I fredagens pressmeddelande nämndes att samarbetet har genererat ”mycket intressanta data” för potentiella läkemedelskandidater inom neurologi, inklusive epilepsi och smärta men också urininkontinens. Hur nära bedömer du att ni är att kunna välja en – eller flera – läkemedelskandidater från programmet att ta vidare i utvecklingen?

– Målet för Proximagens forskare var att välja en utvecklingskandidat inom ett år. Det kan vara görbart. Men jag tror att våra forskare är lite mer försiktiga i sina tidsuppskattningar.

»Detta är vardagsmat i branschen. Läkemedelsbolag byter forskningsstrategier och omstrukturerar i princip var tredje år.« — Thomas Feldthus, Saniona

Givet de framsteg som enligt uppgift har gjorts är det ju för en utomstående inte helt lätt att förstå varför BenevolentAI väljer att släppa dessa tillgångar. Hur ser man generellt på den här typen av avbrutna samarbeten inom industrin, riskerar ni att mötas av ökad skepsis eller betraktas det snarare som vardagsmat?

– Detta är vardagsmat i branschen. Läkemedelsbolag byter forskningsstrategier och omstrukturerar i princip var tredje år. Bioteknikbolag går samman och köps upp. De nya ledningsteamen utvärderar alltid de pågående programmen och befintliga samarbeten, vilket leder till avveckling av vissa program och samarbeten och uppstart av nya program och partnerskap. Så detta är något man kan förvänta sig. Nyckelfaktorn här är att säkerställa att man får kontroll över ett program och de uppfinningar som gjorts under arbetets gång i samband med ett avslutat samarbete. Då kan du själv driva programmet vidare internt eller sälja det till en ny partner. Några av Sanionas program har på detta sätt sålts flera gånger, till högre och högre priser eftersom programmen mognar under processens gång och därmed betingar ett högre värde. Ett av våra sådana program utgör idag vårt huvudprogram – tesofensine har tidigare utvecklats tillsammans med Boehringer Ingelheim inom Parkinsons sjukdom och andra indikationer. De finansierade forskningen, ett komplett tox-paket, tretton fas I-studier och två-tre placebokontrollerade fas II-studier innan de gav tillbaka programmet till NeuroSearch, och nu driver vi det vidare inom Prader Willi och metabola sjukdomar.

Ni har kommunicerat att det avbrutna samarbetet inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på era ekonomiska förväntningar för 2018. Hur ska det tolkas?

– BenevolentAI är tvungna att betala oss specifika belopp för att de har säkerställt tillgänglighet till vissa anställda hos oss under en period, trots att de avslutat programmet i maj. Avbrottet kommer därför i princip inte att påverka våra intäktsprognoser för 2018.

Förra gången ni råkade ut för att ett samarbetsprogram avslutades, då av Janssen år 2015, så slutade det ändå positivt i slutänden. Ett år senare ingick ni ett avtal med Boehringer Ingelheim om samma program och fick 5 miljoner euro i upfrontbetalning. Hur ser du på era chanser till ett liknande drömscenario denna gång?

– Jag tror att vi har goda möjligheter att identifiera en ny partner om vi skulle välja att gå den vägen. Programmet är omfattande, moget och väldokumenterat med högkvalitativ forskning. Vi har en del väldigt intressanta effektdata i alla nämnda indikationer. Vi är särskilt imponerade av de data och fynd som tagits fram inom urininkontinens, vilket representerar ett betydande problem för en stor andel av befolkningen.

Avslutningsvis, vill du kommentera den analys som släpptes från Alpha Deal Group häromdagen, där Sanionas samtliga projekt värderas till 250 miljoner dollar eller motsvarande 97 SEK per aktie – mer än tre gånger högre än rådande dagskurs?

– Generellt kommenterar vi inte aktiekursen, men vi har självklart noterat att samtliga analytiker som bevakar Saniona anser att bolaget är undervärderat och att konsensus bland de analytiker som gjort en riskjusterad nuvärdeskalkyl, eller rNPV-värdering,  är att ett rättvisande pris för Sanionas aktie borde vara 2-3 gånger högre än dess nuvarande pris på marknaden.

Läs också: Analyshus ser 232 procents uppsida i Saniona (18 maj 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev