Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Idag uppmärksammas World No Tobacco Day
» Biverkningar sporrar läkemedelsutveckling – idag uppmärksammas MS
» Biostock börsrapport: BiBBInstruments
» BioStock Börsrapport: Bonesupport
» 2cureX adderar ny cancerindikation efter starka studiedata

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 21 här

Idag infaller den årliga World No Tobacco Day, en dag som syftar till att uppmärksamma de stora hälsoriskerna med rökning, framförallt hjärt- kärlsjukdomar, vilka leder till flera dödsfall än någon annan dödsorsak globalt. Svenska Enorama Pharma utvecklar en ny typ av nikotintuggummi som ska hjälpa fler människor att sluta röka. Läs mer.

Camurus meddelar positiva kliniska fas 1-resultat för långtidsverkande treprostinil för behandling av pulmonell arteriell hypertension. Läs mer.

Idag inleds teckningstiden i Gasporox företrädesemission som bland annat syftar till att finansiera nästa steg i dotterbolagets GPX Medicals utveckling inom medicinsk diagnostik, främst montering av lungor hos för tidigt födda barn. Teckningstiden löper till och med 19 juni. Läs mer.

Integrum fördjupar samarbetet med AKH i Wien, Europas största universitetssjukhus. För första gången genomfördes vid samma operation Targeted Muscle Reinnervation (TMR, som innebär att nerver styrs om till nya muskler) och direkt skelettförankring (osseointegration) med Integrums implantatsystem. Läs mer.

Real Heart påbörjar arbetet med anpassning av hjärtpumpen i människor. Två arbetspaket inkluderas i denna fas, först utförs virtuella implantationer baserade på röntgenbilder och därefter verifiering av passformen i människor. Läs mer.

EU har tilldelat 2 MSEK till Inhalation Sciences för företagets fyraåriga arbete med FORMAMP-projektet. Projektet syftar till att utveckla hållbara strategier för behandling av infektionssjukdomar med hjälp av så kallade antimikrobiella peptider formulerade i nanostrukturerade bärarmaterial. Läs mer.

Bavarian Nordic utser Henrik Juuel till vice VD och CFO. Juuel kommer närmast från rollen som CFO hos Orexo. Läs mer.

AbbVie kommer presentera data om forskningsportföljen inom onkologi under den årliga onkologikongressen American Society of Clinical Oncology (ASCO) som pågår den 1-5 juni i Chicago, USA. Läs mer.

Även Roche kommer att delta i ASCO där bolaget ska presentera en mängd nya studieresultat inom bland annat lungcancer. Läs mer.

InDex Pharmaceuticals kommer att delta med två posterpresentationer vid Digestive Disease Week (DDW) i Washington DC 2 – 5 juni. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

Panion Animal Health  NeuroSearch  Oncology Venture  Zenicor  Follicum  Kancera  RaySearch Laboratories  Glycorex Transplantation  Medical Prognosis Institute  Redwood Pharma  Invent Medic  Active Biotech  Vitrolife  Biohit  BioInvent International

Nyheter inkomna igår e.m:

Pharmacolog ingick i under 2017 ett avtal med Astrid Lindgrens barnsjukhus om att testa ARM (Advanced Reconstruction Module) med 2 tillhörande DrugLog system i klinisk miljö under 6 månader. Sjukhuset har nu beslutat köpa de två system man tidigare hyrt. Läs mer.

Nanexa har erhållit positiva resultat från en veckolång djurstudie som genomförts under maj månad. Studien gjordes på råttor som injicerades subkutant med ett modelläkemedel som försetts med en vidareutveckling av Nanexas drug delivery-system PharmaShell. Läs mer.

BrainCool erhöll ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden för en skattefri utdelning av aktierna i dotterbolaget PolarCool, enligt de s.k Lex ASEA- reglerna. PolarCool fokuserar på idrottsmedicin, specifikt nedkylning av hjärnan vid hjärnskakningar och upprepade huvudkollisioner. Läs mer.

RaySearch Laboratories har kommit överens med National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST) i Chiba, Japan, om ett forskningssamarbete och ett licensavtal. Forskningssamarbetet kommer att fokusera på utvecklingen av partikelbehandling med pencil beam-skanning (PBS). Licensieringsavtalet tillåter RaySearch att integrera den så kallade microdosimetric kinetic model (MKM) i sitt dosplaneringssystem RayStationLäs mer.

Oasmia Pharmaceutical meddelade att Nexttobe har förlängt sitt lån till bolaget. Nytt förfallodatum för lånet är 31 juli 2018. Läs mer.

Sista dag för handel med SynAct Pharmas BTA är 4 juni. Läs mer.

Aktiekapitalet i QuiaPEG har ökats genom nyemission. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: Real Heart +23,16%, Nanexa +13,91%, AlphaHelix +11,95%, Prebona +10,32%, Senzime +7,22%, AroCell +6,39%

Förlorare i morgonhandeln: Peptonic Medical -17,81%, Spago -7,72%, MedicPen -7,64%, Vicore Pharma -7,14%, Phase Holographic -4,44%, Glycorex Transplantation -4,12%

Index:OMXS30 -0,15%  , Hälsovård +0,40%

Fler artiklar från BioStock

» Intervju: NeuroVive om studieframgångarna med KL1333
» Fullt säkerställd emission ska säkra Follicums diabetesprojekt
» BioArctic årets vinnare av SwedenBIO Award
» Saniona om avslutade samarbetet: »Detta är vardagsmat i branschen« 
» Söndagsintervjun: Kjell G. Stenberg, vd Cyxone
» VD-intervju CombiGene: »EU-stödet gör CombiGene till ett attraktivare bolag att investera i«

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev