Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Intervju: NeuroVive om studieframgångarna med KL1333
» Fullt säkerställd emission ska säkra Follicums diabetesprojekt
» BioArctic årets vinnare av SwedenBIO Award
» Saniona om avslutade samarbetet: »Detta är vardagsmat i branschen« 
» Analyshus ser 232 procents uppsida i Saniona
» Söndagsintervjun: Kjell G. Stenberg, vd Cyxone

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 20 här

Novo Nordisk presenterar data som visar att behandling med fetmaläkemedlet Saxenda leder till en genomsnittlig viktnedgång på 8,1 kg under sex månader. Läs mer.

Attana har erhållit en delbetalning på drygt 600 kSEK för projektet CellSenseGells som utvecklar nya tillämpningar för företagets cellbaserade biosensor. Projektet syftar mot att utveckla en biosensoryta med vävnadsliknande egenskaper. Läs mer.

Insplorion publicerar information angående ökning av antalet aktier i bolaget. Läs mer.

Recipharm har skapat en särskild arbetsgrupp som ska hantera de potentiella konsekvenserna av Brexit. För att stärka organisationen inför Brexit har Recipharm planer på att rekrytera personal i laboratorieverksamhet och inom det regulatoriska området för att möta de ökade kraven på analys och kontroll inför frisläppande av produkter. Läs mer.

Immunicum bjuder in till investerarträff i Kalmar 13 juni. Läs mer.

AstraZeneca kommer att presentera på American Society of Clinical Oncology Annual Meeting i Chicago 1 – 5 juni. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

SpectraCure  Inhalation Sciences  Obducat  Klaria  Follicum  Cereno Scientific  Saniona  Alzinova

Nyheter inkomna igår e.m:

Roche presenterade längre uppföljningsdata från ALEX-studien (fas III), som visar att Alecensa (alectinib) i första linjen mer än tredubblar den progressionsfria överlevnaden (median) för patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, jämfört med den tidigare standardbehandlingen. Läs mer.

IRLAB Therapeutics har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 138,6 mkr före emissionskostnader till amerikanska och svenska investerare. Syftet med emissionen är att vidga bolagets ägarbas och långsiktigt finansiera fortsatt utveckling av bolagets kliniska läkemedelsprojekt och den prekliniska forskningsportföljen. Läs mer.

Initiator Pharma, som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion, har skickat in en klinisk prövningsansökan för läkemedelskandidaten IPED2015 till Medicines & Healthcare products Regulatory Agency, den brittiska motsvarigheten till Läkemedelsverket. Läs mer.

SenzaGen meddelade att 17 000 av de 49 250 teckningsoptioner som emitterades den 8 juni 2015 har utnyttjats av innehavare till en kurs om 20 kronor och att styrelsen beslutat att tilldela 85 000 aktier till tecknarna. Läs mer.

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO4B 2018/2023 som Episurf Medical delar ut till sina aktieägare är satt till den 30 maj. Läs mer.

Karo Pharma offentliggör tilläggsprospekt. Läs mer.

SpectraCure förstärker styrelsen med Hans Bornefalk. Bornefalk är docent i medicinsk bildfysik och erhöll sin doktorsgrad i fysik från KTH 2006. Läs mer.

Axel Sjöblad, verkställande direktör i BioGaia, har kommit överens med styrelsen att avsluta sin anställning i bolaget den 30 juni.  Sebastian Schröder, vice vd med ansvar för Strategi- och Affärsutveckling, är tillförordnad vd. Läs mer.

Sista dag för handel med BTA i Invent Medic är 28 maj. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: IRLAB Therapeutics +17,88%, Double Bond Pharmaceutical +10,91%, Toleranzia +9,31%, Enzymatica +8,25%, RhoVac +8,23%, AroCell +5,90%

Förlorare i morgonhandeln: PExA -8,02%, SensoDetect -7,89%, Aptahem -7,34%, Micropos Medical -6,76%, Klaria -6,67%, Bonesupport Holding -6,20%

Index: OMXS30 +0,40% , Hälsovård +0,14%

Fler artiklar från BioStock

» VD-intervju CombiGene: »EU-stödet gör CombiGene till ett attraktivare bolag att investera i«
» Aptahems sepsis-kandidat når milstolpe
» Sepsisfondens grundare: antibiotikaresistens riskerar försvåra sepsisvården
» Nulägesanalys Cyxone – från single-asset till bred portfölj
» Immunovias blodtest ska säkra tidigare cancerdiagnoser
» Nulägesanalys Follicum – två kandidater med potential att förändra sina marknader