Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Sepsisfondens grundare: antibiotikaresistens riskerar försvåra sepsisvården
» Nulägesanalys Cyxone – från single-asset till bred portfölj
» Immunovias blodtest ska säkra tidigare cancerdiagnoser
» Nulägesanalys Follicum – två kandidater med potential att förändra sina marknader
» Söndagsintervjun: Jamal El-Mosleh, vd Annexin Pharmaceuticals

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 19 här

Klaria påbörjar utveckling av läkemedel som innehåller cannabinoider. Läkemedlen är främst avsedda för behandling av smärta och andra neurologiska sjukdomar som exempelvis epilepsi och autism. Formuleringsarbetet påbörjas omedelbart och fortsätter under 2018 med mål att genomföra de första kliniska prövningarna under 2019. Läs mer.

Phase Holographic Imaging har beslutat att genomföra en företrädes­emission av aktier och teckningsoptioner vilket kan tillföra bolaget totalt högst cirka 64,6 MSEK före emissionskostnader. Allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen och teckningsperioden är 28 juni – 17 juli. Läs mer.

Idag är sista teckningsdag i Annexin Pharmaceuticals, ett bolag som utvecklar behandlingar av olika hjärt- och kärlsjukdomar med främsta fokus på retinal venocklusion (RVO), som drabbar cirka 16 miljoner människor världen över. Emissionslikviden kommer framför allt att användas till att slutföra fas I-studien, men även till förberedelse för start av fas II vid behandling av RVO. Läs mer.

Genterapibolaget CombiGene korrigerar information gällande Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling. I pressmeddelandet från 15 maj uppgavs beloppet felaktigt till 3,6 miljoner euro medan korrekt summa är 3,36 miljoner euro. Läs mer.

Biovica presenterar studieresultat som visar att DiviTum kan ge kliniskt relevant information fördelaktig för kvinnor med avancerad bröstcancer på hormonbehandling. Läs mer.

Oasmia Pharmaceutical kommer att presentera uppföljande resultat från den genomförda fas III-studien med Apealea för behandling av äggstockscancer vid årets ASCO Annual Meeting i Chicago mellan 1 – 5 juni. Läs mer.

IRLABs styrelse har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs mer.

Kancera genomför en nyemission med teckning fram till den 22 maj. Emissionen sker med företräde till bolagets aktieägare upp till ett belopp om 60 MSEK, samt vid överteckning ytterligare 15 MSEK utan företräde. Läs mer.

Panion Animal Health har offentliggjort information angående ökning av antalet aktier. Läs mer.

Follicum presenterar på Aktiedagen i Malmö den 22 maj. Läs mer.

Kallelser till årsstämmor: 

Intervacc  Phase Holographic Imaging

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

Promore Pharma (delårsrapport)  Promore Pharma (kommuniké)  ProstaLund (delårsrapport) ProstaLund (kommuniké) Sprint Bioscience  Bactiguard  Scibase  IRLAB  Spago  Oncopeptides  InDex Pharmaceuticals  Enorama  ExpreS2ion Biotech  Real Heart  Prolight Diagnostics (kvartalsrapport)  Prolight Diagnostics (kommuniké)  Corline BioMedical  Oasmia Pharmaceutical  Zealand Pharma  Aino Health

Nyheter inkomna igår e.m:

Diamyd Medical meddelade att Läkemedelsverket har godkänt en förlängning av DIAGNODE-1, en öppen klinisk pilotstudie där diabetesvaccinet Diamyd ges direkt i lymfkörtel. Läs mer.

Oncology Venture meddelade att tre abstracts innehållande information om kliniska studier med bolagets läkemedelskandidater har accepterats av American Society for Clinical Oncology (ASCO) för 2018 ASCO Clinical Meeting. Läs mer.

BrainCool erhåller designpris för hemvårdsprodukt vid behandling av migrän. Läs mer.

Xspray Pharmas styrelseordförande säljer aktier för att täcka dansk reavinstskatt på orealiserad vinst i företaget. Läs mer.

BioArctic vann årets SwedenBIO Award. Priset delas ut till ett företag som utmärkt sig genom att bidra till samhällelig nytta som understryker betydelsen av en framgångsrik life science-industri i Sverige. Läs mer.

Episurf Medical deltar vid EFORT-kongressen, Europas största ortopediska konferens, i Barcelona den 30 maj – 1 juni. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: Klaria +9,13%, Stille +8,70%, Advenica +8%, Cantargia +6,47%, Sedana Medical +5,36%, PExA +5,17%

Förlorare i morgonhandeln: Phase Holographic Imaging -32,76%, Toleranzia -12,50%, CombiGene -10,54%, Real Heart -5,80%, Double Bond Pharmaceutical -5,48%, ProstaLund -5,10%

Index: OMXS30 +0,10%, Hälsovård +0,02%

Fler artiklar från BioStock

» PHI inleder cancersamarbete i Australien och ökar omsättningen
» Nulägesanalys av SynAct Pharma – potentiell first-in-class mot inflammatoriska sjukdomar
» VD-intervju Enzymatica: »Tvåsiffrig tillväxt varje år sedan lanseringen«
» Se sju vd-intervjuer från BioStock Live
» Mångmiljonbelopp satsas på snabb sepsis-diagnostik
» VD-intervju Follicum: »Follicum levererar enligt plan, något vi gjort sedan starten 2011«

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev