Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Nulägesanalys Cyxone – från single-asset till bred portfölj
» Immunovias blodtest ska säkra tidigare cancerdiagnoser
» Nulägesanalys Follicum – två kandidater med potential att förändra sina marknader
» Söndagsintervjun: Jamal El-Mosleh, vd Annexin Pharmaceuticals
» PHI inleder cancersamarbete i Australien och ökar omsättningen

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 19 här

Omkring 80-85 procent av de som diagnostiseras med pankreascancer har för långt framskriden sjukdom för att kunna behandlas. Bättre, säkrare och tidigare diagnoser skulle kunna öka överlevnaden markant. Immunovia har en teknologi som mäter immunförsvarets svar på sjukdom och som potentiellt har förmågan att upptäcka cancer ännu tidigare än vätskebiopsier. Läs mer.

Med ungefär två veckor kvar till World MS Day den 30 maj, har BioStock genomfört en Nulägesanalys av Cyxone. Det biomediciniska bolaget är inriktad på autoimmunitet, där en av huvudkandidaterna utvecklas med mål att höja livskvaliteten för de som är drabbade av multipel skleros (MS). Läs mer.

Aptahem, ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att bolaget startar de första toxikologi-studierna under denna vecka. Läs mer.

RhoVac offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som årsstämman beslutade om den 9 maj. Emissionen om 24,5 mkr görs i syfte att stärka aktiviteter kring affärsutvecklingen och är säkerställd upp till 80 procent genom teckningsåtaganden. Läs mer.

Styrelsen i European Institute of Science har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på högst 2 mkr. Läs mer.

Medicover har ingått avtal om att förvärva en majoritetsandel av Spitalul Pelican, den största leverantören av hälsovårdstjänster i Oradea, en stad med cirka 200 000 personer i den nordvästra delen av Rumänien. Läs mer.

Ortoma har fått besked av US Patent and Trademark Office (USPTO) att man avser bevilja en av bolagets patentansökningar. Läs mer.

Kanadensiska patentverket har utfärdat en avsiktsförklaring att bevilja patentansökan ”Brainstem Response” från SensoDetect. Läs mer.

I enlighet med beslut på Boule Diagnostics årsstämma den 14 maj 2018 kommer en uppdelning av bolagets aktier att genomföras, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra aktier (så kallad aktiesplit 4:1). Läs mer.

LifeAssays lämnar kompletterande information gällande årsredovisningen för 2017. Läs mer.

Lidds meddelar att ny data som stödjer subkutan administrering med NanoZolid visar att bolaget fortsätter att öka sin plattformspotential. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

Peptonic Medical  Nanexa  Brighter  Cantargia  Genovis  Camanio Care  WntResearch  ChemoTech  Boule Diagnostics (kommuniké årsstämma) Boule Diagnostics (delårsrapport) LifeAssays  Recipharm  Hemcheck  Xspray Pharma  SynAct Pharma  Infant Bacterial Therapeutics

Nyheter inkomna igår e.m:

Journal of the American Medical Association (JAMA) Internal Medicine har publicerat positiva kliniska resultat från den registreringsgrundande fas 3-studien av Camurus långtidsverkande subkutana (SC) buprenorfindepåer (CAM2038). Studieresultaten visar CAM2038:s behandlingseffekt och dess potentiella fördelar vid behandling av opioidberoende. Läs mer.

Sam Svännel har utsetts som Managing Director/platschef för Elos Medtech i Timmersdala. Svännel har erfarenhet från ledande positioner inom produktion, distribution och projektledning, där hans senaste positioner var vid Breas Medical och GE Healtchare. Läs mer.

FarmPharma, som är ett helägt dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical, startar en global crowd-funding kampanj för att finansiera utveckling av sin första produkt mot bakterie- och virusinfektioner hos nötkreatur. Läs mer.

Spago Nanomedical beviljas i ett första steg 500 000 kr av Vinnova för att stödja den kliniska utvecklingen av SpagoPix. Läs mer.

Xvivo Perfusion meddelade att under 2017 färdigrekryterades PrimECC-studien, vilken inkluderade totalt 80 patienter och genomfördes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Analys av resultaten visar att produkten är säker, dessutom visas intressanta fynd avseende minskade biverkningar vid användning av PrimECC, som är en CE-märkt och patentskyddad produkt utvecklad för att förbereda (priming av) hjärtlungmaskiner inför öppen hjärtkirurgi. Läs mer.

MedicPen går vidare med sitt huvudpatent för MedimiSmart och har skickat in en PCT-ansökan. Därutöver har bolaget skickat den första MedimiSmart till bolagets samarbetspartner i USA. Läs mer.

BioArctic utvidgar forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring ny antikroppsteknologi. Läs mer.

AcouSort kallar till årsstämma den 13 juni. Läs mer.

Immunicum meddelar kommande presentationer och deltagande i konferenser under maj och juni. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: Oncopeptides +7,94%, Enzymatica +6,9%, AroCell +6,67%, Hamlet Pharma +6,16%, Immunovia +5,41%, Nanexa +4,89%

Förlorare i morgonhandeln: Cereno Scientific -11,65%, Dignitana -9,31%, Aptahem -8,79%, Xintela -6,31%, ISR -6,25%, Klaria -5,53%

Index: OMXS30 +0,44%, Hälsovård +0,19%

Fler artiklar från BioStock

» Nulägesanalys av SynAct Pharma – potentiell first-in-class mot inflammatoriska sjukdomar
» VD-intervju Enzymatica: »Tvåsiffrig tillväxt varje år sedan lanseringen«
» Se sju vd-intervjuer från BioStock Live
» Mångmiljonbelopp satsas på snabb sepsis-diagnostik
» VD-intervju Follicum: »Follicum levererar enligt plan, något vi gjort sedan starten 2011«
» Strategisk rekrytering stärker Genovis på USA-marknaden

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev