Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Biverkningar sporrar läkemedelsutveckling – idag uppmärksammas MS
» Biostock börsrapport: BiBBInstruments
» BioStock Börsrapport: Bonesupport
» 2cureX adderar ny cancerindikation efter starka studiedata
» Intervju: NeuroVive om studieframgångarna med KL1333

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 21 här

Idag infaller World MS Day, en global kraftansträngning för att uppmärksamma sjukdomen och främja arbetet för att förbättra livet för personer med MS. Efter årtionden av forskning hungrar fältet fortfarande efter behandlingsalternativ med bättre biverkningsprofil. Svenska Cyxone hoppas kunna fylla detta terapeutiska vakuum med läkemedelskandidaten T20K. Läs mer.

AstraZeneca och MedImmune har tillkännagett resultat från TERRANOVA, den andra av två pivotala fas III-studierna för Fasenra (benralizumab) hos patienter med måttlig till mycket svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD). Läs mer.

Hansa Medical meddelade idag att uppföljningsresultat från den pågående prövarledda amerikanska studien med imlifidase (IdeS) hos högsensitiserade patienter kommer att presenteras vid 2018 American Transplant Congress (ATC) i Seattle, USA den 5 juni. Läs mer.

Ett nytt nummer av CombiGenes nyhetsbrev finns tillgängligt här.

Pharmacolog aviserar att avstämningsdagen för företrädesemissionen korrigerats från den 25 maj till den 29 maj 2018. Korrigeringen beror på ett administrativt fel hos Euroclear. Läs mer.

AlphaHelix meddelar att man nu fokuserar mycket på att få igång distributionen av de egna produkterna. De senaste dagarna har det blivit klart med ytterligare fem, namnkunniga distributörer. Läs mer.

Chordate Medicals vd Anders Weilandt, förklarar innebörden av joint venture-avtalet med Nanos Medical. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

Fluicell  Nanexa  Nanologica  Redwood Pharma  Hansa Medical  Panion  Xintela  BiBBInstruments

Nyheter inkomna igår e.m:

BrainCool har erhållit marknadsgodkännande för IQool System med en ny värmefunktion för USA-marknaden som på ett effektivt sätt kan reglera kroppstemperaturen. Läs mer.

Saniona meddelade att den farmakokinetiska Fas 1-studien med bolagets nya patenterade Tesomet-tablett framgångsrikt avslutats. Läs mer. Ett godkännande att fortsätta den kliniska studien i Prader Willis syndrom kan stärka Sanionas möjligheter inom behandlingar av ätstörningar. Framsteg i projektportföljen och ett lägre antaget avkastningskrav medför höjt motiverat värde i basscenariot, skriver Analysguiden. Läs mer.

Europeiska patentverket EPO har meddelat att man beviljat patent för PharmaLundensis ansökan avseende Iodocarb comp. Läs mer.

I den nyligen avslutade publika emissionen i Lumito tecknades units (aktie plus teckningsoption) till ett värde motsvarande cirka 20,4 mkr före emissionskostnader, vilket innebär att 102 procent av erbjudandet tecknades. Läs mer.

Novo Nordisk publicerade de övergripande resultaten från PIONEER 2, den andra fas 3a-studien med oral semaglutid för behandling av vuxna med typ 2-diabetes. Läs mer.

Cereno Scientific presenterar på Redeye Growth Day den 4 juni 2018. Läs mer.

2cureX publicerade ett förtydligande avseende nyttjandeperioden för de teckningsoptioner som stämman fattade beslut om. Läs mer.

Prolight Diagnostics har publicerat prospekt avseende företrädesemissionen på sin hemsida. Läs mer.

Karolinska Universitetssjukhuset kommenterar Anders Miltons utredning om kapacitetsbrist gällande canceroperationer sommaren 2017. Läs mer.

Vicore Pharma presenterar vid Småbolagsdagen den 11 juni i Stockholm. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: Double Bond Pharmaceutical +12,36%, QuickCool +10,71%, ISR +10,53%, AlphaHelix +9,3%, Toleraniza +8,47%, Real Heart +8,33%

Förlorare i morgonhandeln: Redwood Pharma -9,91%, Vicore Pharma -8,19%, Eurocine Vaccines -7,8%, Initiator Pharma -6,67%, BrainCool -6,38%, Emotra -5,41%

Index:OMXS30 -0,33% , Hälsovård +0,15%

Fler artiklar från BioStock

» Fullt säkerställd emission ska säkra Follicums diabetesprojekt
» BioArctic årets vinnare av SwedenBIO Award
» Saniona om avslutade samarbetet: »Detta är vardagsmat i branschen« 
» Söndagsintervjun: Kjell G. Stenberg, vd Cyxone
» VD-intervju CombiGene: »EU-stödet gör CombiGene till ett attraktivare bolag att investera i«

» Aptahems sepsis-kandidat når milstolpe

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev