Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Intervju: NeuroVive om studieframgångarna med KL1333
» Fullt säkerställd emission ska säkra Follicums diabetesprojekt
» BioArctic årets vinnare av SwedenBIO Award
» Saniona om avslutade samarbetet: »Detta är vardagsmat i branschen« 
» Analyshus ser 232 procents uppsida i Saniona
» Söndagsintervjun: Kjell G. Stenberg, vd Cyxone

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 20 här

Episurf Medical fortsätter förberedelserna för den amerikanska IDE-studien genom tillsättandet av Dr Michael A Kelly som särskild studierådgivare. Dr Kelly är ordförande vid avdelningen för ortopedi vid Hackensack University Medical Center i New Jersey. Läs mer.

FIT Biotech har lämnat in två internationella patentansökningar. Patenten gäller bolagets vektorteknologi samt dess teknologi för cancerbehandling. Läs mer.

Den 18 maj avslutades tiden för nyttjande av TO2 för teckning av aktier i Idogen. Nyttjandegraden uppgick till cirka 0,04 procent, vilket VD Lars Hedbys menar var i linje med förväntningarna givet den nuvarande börskursen. VD framhåller bolagets stärkta patentstatus, beviljad särläkemedesstatus i Europa samt ett bidrag från EU Horizon 2020 om 2,9 MEUR som beviljats ”i stark konkurrens”. Läs mer.

Teckningsperioden för Aptahems teckningsoption av serie TO 2 är avslutad. Läs mer.

Kallelser till årsstämmor: 

Aptahem

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

AcouSort  FIT Biotech Panion Animal Health  Clinical Laserthermia Systems EQL Pharma  A1M Pharma  Surgical Science  Sedana Medical (delårsrapport)  Sedana Medical (kommuniké)  Gabather  Novozymes  SpectraCure  LifeAssays  AlphaHelix

Nyheter inkomna igår e.m:

Immunovia meddelade att Universitetssjukhuset i Linköping kommer att medverka i PanFAM-1, den största prospektiva studien någonsin för tidig upptäckt hos riskgruppen med ärftlig risk för bukspottkörtelcancer (FPC). Studiens syfte är att validera Immunovias blodbaserade test, IMMray PanCan-d. Läs mer.

Novo Nordisk offentliggjorde information gällande företagets aktieåterköpsprogram. Läs mer.

ChemoTech presenterar nya finansiella mål i samband med offentliggörande av memorandum av fullt säkerställd emission. Teckningstiden i bolagets företrädesemission pågår mellan 23 maj – 7 juni 2018. Läs mer.

Sista dag för handel med teckningsoption TO 4 i MedicPen är 30 maj. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: Redwood Pharma +13,25%, Nanexa +12,96%, Real Heart +11,52%, RhoVac +7,25%, Xbrane Biopharma +6,38%, IRS +5,77%

Förlorare i morgonhandeln: Aptahem -17,44%, PExA -8,54%, AcouSort -7,39%, Immunovia -6,56%, Klaria Pharma -6,55%, PharmaLundensis -6,25%

Index: OMXS30 -1,13% , Hälsovård -0,50%

Fler artiklar från BioStock

» VD-intervju CombiGene: »EU-stödet gör CombiGene till ett attraktivare bolag att investera i«
» Aptahems sepsis-kandidat når milstolpe
» Sepsisfondens grundare: antibiotikaresistens riskerar försvåra sepsisvården
» Nulägesanalys Cyxone – från single-asset till bred portfölj
» Immunovias blodtest ska säkra tidigare cancerdiagnoser
» Nulägesanalys Follicum – två kandidater med potential att förändra sina marknader

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev