Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» VD-intervju Enzymatica: »Tvåsiffrig tillväxt varje år sedan lanseringen«
» Se sju vd-intervjuer från BioStock Live
» Mångmiljonbelopp satsas på snabb sepsis-diagnostik
» VD-intervju Follicum: »Follicum levererar enligt plan, något vi gjort sedan starten 2011«
» Strategisk rekrytering stärker Genovis på USA-marknaden
» Se bolagspresentationerna från BioStock Live i Lund

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 17 här

Idogen presenterar resultat från in vivo Proof-of-Concept-studier för IDO 8-projektet på International Society for Cellular Therapy 2018 Montreal Annual Meeting den 4 maj. Presentationen visar att zebularin-behandlade tolerogena dendritiska celler har ett högt uttryck av IDO1 och förmåga att hämma aktivering av T-celler in vitro. Läs mer.

Phase Holographic Imaging och QIMR Berghofer Medical Research Institute i Brisbane har ingått ett utvärderingsavtal om att utforska användningen av time-lapse cytometri, baserad på kvantitativ fasmikroskopering, för att bestämma hur syrebrist påverkar cellrörelse och tumörers benägenhet att bilda metastaser. Läs mer.

NeuroVive Pharmaceutical har ingått ett partnerskap med TRACK-TBI, ett USA-baserat nätverk av världsledande läkare och forskare inom traumatisk hjärnskada, TBI. Syftet med nätverket är att skapa synergier, dela kunskap och bättre utnyttja resurser för att kunna nå målet att ta fram ett behandlingsalternativ för patienter med TBI. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical har nu registrerat FarmPharma som ett helägt dotterbolag. Dotterbolaget att verka inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter. Läs mer.

Idag inleds teckningstiden i Annexins företrädesemission av units i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna. Läs mer.

NorInvent avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 16 maj. Läs mer.

Mertiva har deltagit med 3,5 MSEK i det svenska läkemedelsforskningsbolaget AttgeNOs nyemission. AttgeNO arbetar med utveckling av nya blodkärlsvidgande läkemedel och planen är att de ska kunna genomföra kliniska Fas 1- studier under 2019. Läs mer.

Kancera har beslutat att inte acceptera T02 för nyteckning av aktier. Läs mer.

Clincal Laserthermia Systems genomför företrädesemission om cirka 61 MSEK och kallar till extra bolagsstämma. Läs mer.

Vicore Pharmas intressebolag I-Tech genomför nyemission om 44,1 Mkr inför notering på Nasdaq First North. Läs mer.

Oasmia Pharmaceutical meddelar att bolaget till SEC lämnat in en sk Form F-3 vilket är ett dokument som möjliggör för koncernen att under tre års tid i mån av behov, göra finansieringstransaktioner i USA. Läs mer.

ChemoTech ingår ett samarbetsavtal med Dr Jaime Rojo, läkare vid ACE Medical Center – Baypointe Hospital i Filippinerna. Läs mer.

Cline publicerar förslag till ny styrelse. Läs mer.

Sista dag för handel med Cline BTA B är 7 maj. Läs mer.

Styrelsen i BiBBInstruments meddelar att bolaget lämnar delårsrapport för perioden januari – mars 2018 den 14 maj. Tidigare angiven rapportdag var den 16 maj. Läs mer.

2cureX har blivit inbjudna att delta i en paneldebatt vid ”Folkemødet 2018” 14-17 juni med bl.a. Danmarks erhvervsminister Brian Mikkelsen. Läs mer.

Kallelser till stämmor: 

Glycorex Transplantation  Paniona Animal Health 

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

Alpha Helix  Alteco Medical  Karessa  Oncology Venture  MedCap  NeuroSearch  Immune System Regulation  Clinical Laserthermia Systems  Probi  Novozymes  Medical Prognosis Institute

Nyheter inkomna efter måndag e.m:

Oncology Venture publicerar prospekt avseende den planerade fusionen med Medical Prognosis Institute. Läs mer.

Nuevolution offentliggör idag att bolaget kommer att presentera resultatet för det första kvartalet 2018 den 8 maj. Läs mer.

Antalet aktier och röster i Obducat har förändrats på grund av konvertering av del av de konvertibler som har utgetts till European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group. Läs mer.

Styrelsen för Karo Pharma har fastställt villkoren för Bolagets företrädesemission. Läs mer.

Styrelsen i Prolight Diagnostics har beslutat att genomföra en företrädesemission med möjlighet till teckning även av allmänheten utan företräde. Läs mer.

Novo Nordisk publicerade information angående antalet rösträtter i bolaget. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Real Heart +10,65%, Sedana Medical +8,21%, CombiGene +6,93%, Isofol Medical 6,82%, Bonesupport Holding +6,52%, Novo Nordisk +6,20%

Förlorare i lunchhandeln: NorInvent -65,00%, Clinical Laserthermia Systems -18,22%, LifeAssays -14,29%, Klaria Pharma Holding -11,88%, SensoDetect -10,34%, Prebona -7,20%

Index: OMX +1,06%  Hälsovård -0,08%

Fler artiklar från BioStock

» BrainCool breddar fokus och topprekryterar inom onkologi
» Cereno Scientific ett steg närmare fas IIb-studie
» VD-intervju NeuroVive: »Inom ett år räknar vi med att ha åtminstone ytterligare ett utlicensieringsprojekt.« 
» Xintela breddar portföljen inom CNS, öppnar för kontraktstillverkning
» Nulägesanalys av Alligator Bioscience – kvalitetsstämplad av läkemedelsjätte