Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Nulägesanalys av SynAct Pharma – potentiell first-in-class mot inflammatoriska sjukdomar
» VD-intervju Enzymatica: »Tvåsiffrig tillväxt varje år sedan lanseringen«
» Se sju vd-intervjuer från BioStock Live
» Mångmiljonbelopp satsas på snabb sepsis-diagnostik
» VD-intervju Follicum: »Follicum levererar enligt plan, något vi gjort sedan starten 2011«

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 18 här

Diamyd Medical meddelar att nya resultat med diabetesvaccinet Diamyd publicerats i Journal of Diabetes Research. I artikeln beskrivs att ett mer fördelaktigt immunsvar uppnås efter intralymfatisk behandling vilket kan korrelera med klinisk effekt. Resultaten är patentsökta av Diamyd. Läs mer.

Procella Therapeutics och Smartwise, dotterbolag till SWIBCo, har tecknat ett avtal med AstraZeneca som syfter till att utveckla nya stamcellsbaserade terapier för hjärtsvikt och nya vaskulära injektionsmetoder. SWIBCo kan potentiellt erhålla upp till 320 miljoner dollar efter marknadslansering. Extroducerkatetern utvecklades vid Karolinska Institutet och har därefter kombinerats med Bactiguards ytskikt. Läs mer.

Promore Pharma meddelade idag att det koreanska företaget PharmaResearch Products kommer att finansiera utvecklingen av PXL01 för att förebygga fibroser efter ryggradskirurgi. Som motprestation erhåller PRP en global kommersiell licens för PXL01 för denna indikation. Läs mer.

Follicum meddelar idag att ett abstract har blivit accepterat för en poster-presentation vid konferensen International Investigative Dermatology som äger rum i Orlando, USA 16-19 maj. Läs mer.

Ortoma har tecknat avtal om löpande likviditetsfacilitet med aktieägaren Roy Forslund via bolag. Med den nuvarande affärsplanen bedömer styrelsen och ledningen att avtalet sannolikt kommer att kunna finansiera verksamheten under åtminstone tolv månader framåt. Läs mer.

Sista dag för handel i Panion Animal Healths aktie med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 9 maj 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 11 maj 2018. Läs mer.

Kontigo Cares vd, Henrik Nordlindh, har kommenterat företagets utveckling under årets första kvartal. Läs mer.

Vitrolifes styrelse har beslutat att avstämningsdagen för uppdelningen av aktier ska vara fredag 18 maj, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är onsdag 16 maj. Läs mer.

Kallelser till stämmor: 

Medfield Diagnostics  QuickCool

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

Prebona  Invent Medic  LifeAssays  Double Bond Pharmaceutical  Redsense Medical  CellaVision

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

Immunovia meddelade att universitetssjukhuset i Navarra ska delta i PanFAM-1, den största prospektiva studien någonsin som utvärderar tidig diagnos hos högriskpersoner med familjär bukspottkörtelcancer. Studien testar Immunovias blodbaserade test för tidig diagnos av pankreascancer, IMMray PanCan-d. Om testet uppfyller förväntade prestanda uppskattas överlevnadsgraden kunna öka från 5-8 till 50 procent. Läs mer.

Styrelsen i Enorama Pharma föreslår att styrelsen utvidgas med en ledamot och föreslår Martin Lind till denna position. Lind är ägare och vd inom entreprenörsdrivna verksamheter inom byggindustrin och har lång erfarenhet av företagande och bolagsbyggande. Läs mer.

Novo Nordisk initierar ett återköpsprogram på upp till 2,7 miljarder danska kronor, som ingår i återköpsplanen för detta år om totalt 14 miljarder danska kronor. Läs mer.

Dignitana publicerade ett nyhetsbrev för maj. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Kancera +8,5%, Ortoma +8,06%, Real Heart +7,96%, Double Bond Pharmaceutical +5,82%, Phase Holographic +5,56%, AroCell +5,24%

Förlorare i lunchhandeln: Alteco Medical -18,84%, Emotra -17,24%, Peptonic Medical -9,66%, Klaria Pharma Holding -9,51%, Idogen -8,33%, CombiGene -8,26%, Insplorion -7,14%

Index: OMX +0,26%   Hälsovård +0,44%

Fler artiklar från BioStock

» Strategisk rekrytering stärker Genovis på USA-marknaden
» Se bolagspresentationerna från BioStock Live i Lund
» BrainCool breddar fokus och topprekryterar inom onkologi
» Cereno Scientific ett steg närmare fas IIb-studie
» VD-intervju NeuroVive: »Inom ett år räknar vi med att ha åtminstone ytterligare ett utlicensieringsprojekt.« 
» Xintela breddar portföljen inom CNS, öppnar för kontraktstillverkning