Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» BioStock Börsrapport: Bonesupport
» 2cureX adderar ny cancerindikation efter starka studiedata
» Intervju: NeuroVive om studieframgångarna med KL1333
» Fullt säkerställd emission ska säkra Follicums diabetesprojekt
» BioArctic årets vinnare av SwedenBIO Award

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 21 här

BioStock börsrapport. Bonesupport utvecklar produkter som hjälper läkningsprocessen i skadade och sjuka skelettben, en teknik som gör att äldre metoder att transplantera riktigt ben, nu kan ersättas av syntetiska produkter som kan frisätta läkemedel på rätt plats. BioStock har träffat vd Emil Billbäck som berättar mer om bolagets teknologiplattform CERAMENT. Läs mer.

Camurus meddelar att en uppdaterad registreringsansökan för långtidsverkande buprenorfin, CAM2038, lämnats in till FDA. Ansökan avser behandling av opioidberoende. Läs mer.

Phase Holographic Imaging presenterar på kapitalmarknadsdag i Stockholm den 30 maj. Under kvällen sker bolagspresentationer och det ges tillfälle att träffa och ställa frågor till bolaget. Läs mer.

Spago Nanomedical tecknar avtal med det svenska kontraktsforskningsbolaget CTC Clinical Trial Consultants för genomförande av den första kliniska studien med SpagoPix. Syftet med studien är att dokumentera säkerhet och MR-bilder hos cancerpatienter. Läs mer.

Bayer publicerar resultaten från den kliniska studien Select-D som visar att 4 procent av patienterna som fick rivaroxaban drabbades av återkommande venös tromboembolism (VTE) under en sexmånadersperiod jämfört med 11 procent bland de som fick dagens standardbehandling. Läs mer.

Norska ContextVision, ett företag specialiserat på medicinsk bildbehandling och AI, kommer delta inom området digital patologi under 14th European Congress on Digital Pathology och det femte nordiska symposiet för digital patologi, 29 maj till 1 juni. Företaget introducerar en kommande produkt, INIFY(TM) Prostate, som möjliggör en snabbare diagnostisering av prostatacancer baserat på inskannade, H&E färgade biopsier. Läs mer.

Chordate Medical förlänger teckningstiden för den pågående företrädesemission till 1 juni. Läs mer.

MedCap har fastställt nya finansiella mål med anledning av den förändrade strukturen där fokusering skett på de två lönsamma och växande affärsområdena, Medicinteknik och Specialistläkemedel. Läs mer.

Idag inleds handeln i Pharmacologs aktie på Nasdaq First North. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

PExA Panion Animal Health  FIT Biotech  Initiator Pharma  PharmaLundensis  Kancera  PCI Biotech  Novozymes  Vistin Pharma  QuiaPeg

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

Annexin offentliggjorde uppdaterat utfall av företrädesemission. Bolaget har accepterat en sent inkommen teckningsanmälan om ca 1 MSEK. Företrädesemissionen blev således fulltecknad. Läs mer.

Genmab meddelade att Janssen avslutar kombinationsstudier med bolagets läkemedel daratumumab och en anti PD-1-antikropp. Studierna, som rör patienter med multipelt myelom, avslutas efter att en kommitté rekommenderat att avbryta studien då man inte observerat någon fördel med kombinationsstudien över en monoterapi. Läs mer.

En treårig förlängning har tecknats för Beacticas samarbetsavtal med Sanofi. Samarbetet baseras på Beacticas specialiserade plattform för effektiv utveckling av nya läkemedel och involverar karaktärisering av interaktioner mellan nya läkemedelssubstanser och deras målproteiner. Läs mer.

Wilson Therapeutics har ansökt om avnotering då det offentliga uppköpserbjudandet från Alexion Pharmaceuticals har förklarats som ovillkorat. Alexion äger mer än 90 procent av aktierna i Wilson och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Wilson. Acceptfristen har förlängts till den 8 juni 2018. Läs mer.

Sista dag för handel med Redwood Pharmas betalda tecknade aktie är den 30 maj 2018. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: Real Heart +10,78%, Aptahem +8,01%, RhoVac +7,53%, AroCell +7,35%, Xintela +5,90%, Ortivus +5,16%

Förlorare i morgonhandeln: IRS -10,02%, Xbrane Biopharma -7,77%, PharmaLundensis -6,43%, Micropos Medical -6,12%, Klaria -5,89%, Follicum -5,56%

Index: OMXS30 +0,36%  , Hälsovård -0,22%

Fler artiklar från BioStock

» Saniona om avslutade samarbetet: »Detta är vardagsmat i branschen« 
» Söndagsintervjun: Kjell G. Stenberg, vd Cyxone
» VD-intervju CombiGene: »EU-stödet gör CombiGene till ett attraktivare bolag att investera i«

» Aptahems sepsis-kandidat når milstolpe
» Sepsisfondens grundare: antibiotikaresistens riskerar försvåra sepsisvården
» Nulägesanalys Cyxone – från single-asset till bred portfölj

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev