Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Nulägesanalys av SynAct Pharma – potentiell first-in-class mot inflammatoriska sjukdomar
» VD-intervju Enzymatica: »Tvåsiffrig tillväxt varje år sedan lanseringen«
» Se sju vd-intervjuer från BioStock Live
» Mångmiljonbelopp satsas på snabb sepsis-diagnostik
» VD-intervju Follicum: »Follicum levererar enligt plan, något vi gjort sedan starten 2011«

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 17 här

Phase Holographics meddelar idag att försäljningen ökade även under det fjärde kvartalet. Detta innebär att bolaget för andra kvartalet i rad gör sitt bästa kvartal någonsin. Läs mer.

Cellinks samarbetspartner från MIT tillsammans med de ledande forskningsinstituten Harvard, ETH Zürich, Utrecht och Eindhoven University of Technology, har 3D-Bioprintat en modell av humana hjärtklaftssjukdomsmodeller. För denna studie användes Cellink Inkredible+ för att skriva ut modellen av den humana hjärtklaffen. Läs mer.

Cantargia meddelar idag att de båda europeiska patent som täcker antikroppsbehandling av leukemi och solida tumörer kvarstår som giltiga eftersom Europeiska patentverket meddelat att inga överklaganden inkommit under den formella överklagandeperioden. Läs mer.

InDex Pharmaceuticals har utvecklat en ny formulering av sin ledande läkemedelskandidat cobitolimod för oral administrering med riktad leverans till den nedre delen av mag-tarmkanalen. Läs mer.

Invent Medic meddelar att företagets företrädesemissionen är övertecknad. Den tecknades till cirka 34 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 176 procent, och tillför företaget cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical har tecknat ett serviceavtal med Cytel, en ledande leverantör av kliniska forskningstjänster och programvara, för att utveckla en adaptiv modellbaserad studiedesign för kommande fas I kliniska prövningar för SI-053 (Temodex) mot hjärncancer. Läs mer.

Ytterligare två patienter har behandlats i SpectraCures kliniska studie för behandling av återfall av prostatacancer. Behandlingen utfördes med den metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT) som bolaget har utvecklat. Läs mer.

Respiratorius meddelar att den ansedda tidskriften för American Society of Hematology-Blood Advances har accepterar en artikel gällande studier av VAL001, vilken ges som förbehandling inför cytostatikabehandling vid B-cellslymfom. Läs mer.

Styrelsen i Panion Animal Health har beslutat att genomföra en företrädesemission av units till ett värde om ca 9,2 mkr. Läs mer.

MediRätt har tecknat avtal med tillverkare för storskalig produktion av Dosell, företagets digitala läkemedelsautomat. Läs mer.

Hugo Petit lämnar rollen som CFO i MedCap efter sommaren för anställning utanför koncernen. Rekrytering av ny CFO har inletts. Läs mer.

Idag publicerar 2cureX en ny informationsbroschyr som översiktligt beskriver bolaget. Läs mer.

Kallelser till stämmor: 

Cyxone  Initiator Pharma  Doxa

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

Camurus  Medivir  Immunovia  Ortivus  Isofol  Karo Pharma  Bonesupport Holding  PExA  Initiator Pharma  ADDvise  QuickCool  A1M Pharma  Immunicum Zenicor  CombiGene (delårsrapport)  CombiGene (kommuniké)

Nyheter inkomna efter torsdag e.m:

Alligator Bioscience presenterade igår prekliniska data som bekräftar ”best-in-class”-profil för ATOR-1017. ATOR-1017 är en monoklonal antikropp som utvecklas för behandling av spridd cancer. Läs mer.

Det kanadensiska patentverket har utfärdat ett formellt patentgodkännande avseende Cantargias metod med IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbaserad terapi och diagnostik av leukemi. Läs mer.

Isofol meddelade att en s.k. särskild protokollbedömning (SPA) pågår med FDA. Syftet är att fastställa de mål som ska uppnås med ISO-CC-007-studien, den registreringsgrundande studien med arfolitixorin i första linjens metastaserad kolorektal cancer (mCRC). Läs mer.

Alteco Medical har erhållit en order värd 42 000 Euro från Cormed Medizintechnik. Företagen slöt tidigare i år ett distributionsavtal för bearbetning av hjärt och ECMO-kliniker på den tyska marknaden. Läs mer.

ADDvise har betalat en tilläggsköpeskilling på 4,9 MSEK till den tidigare ägaren av ADDvise dotterbolag Hettich Labinstrument i enlighet med villkoren i aktieöverlåtelseavtalet som tecknades i januari 2017. Läs mer.

Ledande befattningshavare förvärvar köpoptioner av B-aktier i Ortivus. Läs mer.

Cline Scientific ändrar datum för kvartalsredogörelse från 7 maj till 9 maj. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Oncology Venture +13,89%, Micropos Medical +11,67%, CombiGene +10,38%, ADDvise +7,31%, Isofol +7,29%, SensoDetect +6,15%

Förlorare i lunchhandeln: Real Heart -16,53%, Ortoma -15,3%, PharmaLundensis -15%, Cyxone -9,3%, IRRAS -8,35%, Peptonic Medical -7,56%

Index: OMX +0,17%  Hälsovård +0,21%

Fler artiklar från BioStock

» Strategisk rekrytering stärker Genovis på USA-marknaden
» Se bolagspresentationerna från BioStock Live i Lund
» BrainCool breddar fokus och topprekryterar inom onkologi
» Cereno Scientific ett steg närmare fas IIb-studie
» VD-intervju NeuroVive: »Inom ett år räknar vi med att ha åtminstone ytterligare ett utlicensieringsprojekt.« 
» Xintela breddar portföljen inom CNS, öppnar för kontraktstillverkning