Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» 2cureX adderar ny cancerindikation efter starka studiedata
» Intervju: NeuroVive om studieframgångarna med KL1333
» Fullt säkerställd emission ska säkra Follicums diabetesprojekt
» BioArctic årets vinnare av SwedenBIO Award
» Saniona om avslutade samarbetet: »Detta är vardagsmat i branschen« 
» Analyshus ser 232 procents uppsida i Saniona

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 20 här

AstraZeneca meddelar positiva överlevnadsresultat från Pacific-studien med Imfinzi (durvalumab) hos patienter med fas 3 icke småcellig lungcancer vars sjukdom inte framskridit efter cellgifts- och strålningsbehandling. Bolaget har därmed uppnått båda sina primärmål med studien. Läs mer.

Roche presenterar resultat från fas III-studien HAVEN 3 som visar att förebyggande subkutan behandling med Hemlibra (emicizumab) ger signifikant färre blödningar som kräver behandling hos vuxna och barn från 12 års ålder med hemofili A utan inhibitorer. Läs mer.

Phase Holographic Imagings HoloMonitor kommer att presenteras på Nordic Microscopy Society meeting i Lyngby, Danmark 25-28 juni. Läs mer.

Nuevolution har slutfört en riktad emission på 110 msek före transaktionskostnader till svenska och internationella investerare samt de nuvarande aktieägarna Industrifonden, SEB Pensionsstiftelse och Sunstone Capital. Teckningskursen var 16:50 kronor, vilket motsvarar en rabatt på drygt 13 procent i förhållande till torsdagens stängningskurs på 19 kronor. Läs mer.

Kanceras nyemission är nu genomförd. Emissionen tecknades till ca 80,7 procent och tillför bolaget ca 48 MSEK före emissionskostnader. Läs mer.

Sista dag för handel med BTA i Redwood Pharma är 30 maj. Läs mer.

Den 14 juni ska Double Bond Pharmaceutical presenteras på den 3:e bilaterala Biotech Hanse forumet i Stockholm. Läs mer.

Den 5 juni presenterar Camurus vid Jeffries 2018 Global Healthcare Conference i New York. Läs mer.

Kallelser till årsstämmor:

LifeAssays

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

Prebona NeuroSearch  Xbrane Pharma  Vistin Pharma  Paxman (delårsrapport) Paxman (kommuniké) Aino Health  ISR Arcoma  ExpreS2ion Biotech Saniona  Medfield Diagnostics  Sensori  InDex Pharmaceuticals  PExA  Initiator Pharma  Intervacc  Real Heart

Nyheter inkomna igår e.m:

2cureX har tillsammans med Rigshospitalet, Köpenhamn, och University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, inlett en klinisk förstudie för att utvärdera förmågan hos 2cureX:s IndiTreat-test att öka effektiviteten av kemoterapi på patienter med äggstockscancer. Förstudien består av totalt 40 patienter och är beräknad att slutföras under 2018. Läs mer.

Bonesupport tecknar strategiskt avtal med Collagen Matrix för att utöka produktutbudet i USA. Företaget kommer att börja sälja och marknadsföra utvalda Collagen Matrix bengraftsubstitutprodukter under egna varumärken genom dess egna distributionsnätverk i USA under kvartal 4 2018. Läs mer.

Chordate Medical har genom sitt dotterbolag tecknat avtal om samägande av ett nyregistrerat Shanghai-baserade bolag i joint venture med Nanos Medical avseende främst den kinesiska marknaden. Läs mer.

Medfield Diagnostics, som arbetar med att underlätta diagnostisering av stroke, har fått godkännande av Läkemedelsverket för att genomföra en studie med 1000 friska frivilliga personer. Studien kommer att ge bolaget viktig information för fortsatt utveckling av algoritmer för MD100 och bidraga till CE-certifieringen. Läs mer.

Spago Nanomedical har slutfört studierna i det regulatoriska prekliniska programmet med det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix. Resultaten visar att produktkandidaten SN132D har en god säkerhetsmarginal till kliniskt relevanta doser. Läs mer.

Fluicell startar ett nytt samarbete med Science Mosaic, ett Estlandsbaserat företag specialiserat på instrument och mjukvaruutveckling. Samarbete kommer att driva på utvecklingen av den kommande produkten, bioprintern Biopixlar™Retina. Läs mer.

Danska Genmab publicerade negativa resultat från fas III studien av Arzerra, en behandling mot B-cell non-Hodgkins lymfom. Läs mer.

MedicPen vann ej upphandlingen i Norge gällande ”Elektronisk medisineringsstøtte” till 29 kommuner. MedicPen kommer nu att analysera utfallet i syfte att dra lärdom inför kommande upphandlingar. Läs mer.

CLS har offentliggjort prospekt avseende företagets nyemission. Läs mer.

Intervaccs dotterbolag Nordvaccs nuvarande avtal med tillverkaren IDT Biologika av pälsdjursvacciner har sagts upp fr.o.m 2019 från tillverkarens sida. Efter det att parterna nu fört samtal och förhandlat om ett nytt avtal kan bolaget konstatera att samarbetet upphör vid årsskiftet. Läs mer.

Nanologicas företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 29 maj. Företrädesemissionen tecknades till 86,6 procent vilket innebär att bolaget tillfördes 48,0 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 5,0 MSEK. Läs mer.

Senzime deltar på Jefferies 2018 Healthcare Conference i New York den 5-8 juni. Läs mer.

I samband med företrädesemission genomför RhoVac en investerarträff den 28 maj i Göteborg. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: Cyxone +7,58%, Zenicor +7,25%, AlphaHelix +6,67%, IRLAB Therapeutics +6,61%, Scandinavian ChemoTech +5,90%, Eurocine Vaccines +5,70%

Förlorare i morgonhandeln: Nuevolution -10,11%, QuickCool -7,14%, Idogen -7,12%, PharmaLundensis -5,80%, Redwood Pharma -4,31%, Doxa -3,95%

Index: OMXS30 -0.08%  , Hälsovård +0,36

Fler artiklar från BioStock

 

» Söndagsintervjun: Kjell G. Stenberg, vd Cyxone
» VD-intervju CombiGene: »EU-stödet gör CombiGene till ett attraktivare bolag att investera i«

» Aptahems sepsis-kandidat når milstolpe
» Sepsisfondens grundare: antibiotikaresistens riskerar försvåra sepsisvården
» Nulägesanalys Cyxone – från single-asset till bred portfölj
» Immunovias blodtest ska säkra tidigare cancerdiagnoser