Årets SwedenBIO Award har tilldelats BioArctic, ett bolag vars målsättning är att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Dessa typer av behandlingar brukar kallas sjukdomsmodifierande och påverkar den underliggande sjukdomspatologin och kan förhoppningsvis stoppa eller påtagligt fördröja sjukdomsutvecklingen. Detta är 12:e året i rad som SwedenBIO, branschorganisationen för life science-sektorn i Sverige, delar ut priset. BioStock kontaktade VD Gunilla Osswald för en intervju. 

Gunilla Osswald, VD BioArctic tar emot diplom och prispokal av Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO och Björn Odlander, Managing Partner, HealthCap.

BioArctic, grundat år 2003 och noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap med ett börsvärde på drygt 2,3 mdkr, har tilldelats årets SwedenBIO Award, ett pris som delas ut varje år av BioSweden till ett företag som utmärkt sig genom att bidra till samhällelig nytta som understryker betydelsen av en framgångsrik life science-industri i Sverige.

Starka samarbeten med både akademin och globala läkemedelsbolag samt en hög vetenskaplig ambition har gett årets vinnare av priset en portfölj av innovativa projekt för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet, ett område där de medicinska och samhälleliga behoven är växande, skriver SwedenBIO i sin motivering.

SwedenBIOs VD Jonas Ekstrand menar att bolaget är ett utmärkt exempel på de stora synergier som kan skapas då forskning inom olika sektorer effektivt kan samverka för att hitta lösningar på medicinska utmaningar.

»Vi är glada över att ge årets SwedenBIO Award till BioArctic. Förhoppningsvis leder bolagets forskning till att patienter kan få tillgång till sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers och Parkinsons sjukdom, vilket skapar värde även för anhöriga och samhället« – Jonas Ekstrand, vd SwedenBIO

Förra året börsnoterades bolaget i en rekordstor finansieringsrunda på totalt 805 msek, den största börsnoteringen i Sverige på 17 år.

För närvarande har bolaget en forskningspipeline som huvudsakligen utvecklas i samarbete med big pharmapartners som Eisai och AbbVie. Eisai har i sin tur samarbete med Biogen avseende BAN2401 i Alzheimers sjukdom sedan 2014. Målet är att utveckla effektiva läkemedel som hjälper patienter som drabbats av Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom samt kompletta ryggmärgsskador, ett tillstånd där det idag inte finns någon tillgänglig behandling.

»Det är en stor ära för oss alla på BioArctic att ta emot årets SwedenBIO Award. Vi är glada över att våra framgångar uppmärksammas. Utmärkelsen är en bekräftelse på BioArctics bidrag till den fortsatta positiva utvecklingen av life-science branschen i Sverige« – Gunilla Osswald, VD för BioArctic AB

Gunilla Osswald, vd BioArctic

Gunilla Osswald, VD BioArctic, gratulerar till priset, vad betyder det att ni uppmärksammas på detta sätt?

– Det är fantastiskt roligt att vi blir uppmärksammade för våra framgångar och bidrag till life science-industrin. Det betyder mycket för oss alla på BioArctic och sporrar oss i vårt fortsatta arbete.

Kan du berätta lite om din professionella bakgrund och vad som fick dig att anta utmaningen att leda BioArctic?

– Jag är apotekare och har disputerat vid Uppsala universitet. Jag har ett långt förflutet inom läkemedelsindustrin med 28 år på Astra/AstraZeneca där jag bland annat har varit vice-president och ansvarig för portföljen av läkemedel mot Alzheimer och Parkinsons sjukdom. När forskningen lades ner i Södertälje, för drygt 5 års sedan, rekryterades jag till BioArctic. För mig personligen är det oerhört stimulerande att få möjligheten att fortsätta arbeta med dessa viktiga sjukdomar som båda har stora medicinska behov samt att få arbeta även med kompletta ryggmärgsskador. Det är också inspirerande att få leda ett så dynamiskt bolag som BioArctic med fokus på innovativa läkemedel och med mycket kompetent och kreativ personal, bra samarbeten med universitet, CROs och stora läkemedelsbolag.

Förra hösten säkrade ni ett rekordbelopp i samband med börsnoteringen. Vilka är storägarna i bolaget och hur ser deras investeringshorisont ut?

– Professor Lars Lannfelt och docent Pär Gellerfors grundade BioArctic 2003 och de är fortfarande största ägare och mycket engagerade i bolaget.

Hur ser ditt eget ägande ut i BioArctic?

– Jag äger 12 800 aktier och 5 818 köpoptioner.

Kan du berätta lite mer ingående om de mest huvudsakliga upptäckter ni har gjort och som gör dig viss om att ni kommer att kunna sätta produkter på marknaden?

– BioArctic har en portfölj med projekt inom tre områden: Fem projekt inom Alzheimers sjukdom där BAN2401, som kommit längst, är i slutet av Fas2b. Projektet drivs i samarbete med Eisai som i sin tur samarbetar med Biogen sedan 2014. Inom Parkinsons sjukdom har vi ett stort samarbete med AbbVie där bl a BAN0805 förbereds för klinisk utveckling. Inom kompletta ryggmärgsskador pågår en klinisk fas 1/2 studie med SC0806.

– Projekten bygger på solid vetenskaplig grund ofta med både genetiska kopplingar och med tydliga länkar till sjukdomarnas patofysiologi. Samtliga dessa sjukdomsområden har mycket stora medicinska behov. Detta innebär att om ett projekt skulle lyckas och bli en ett godkänt läkemedel så kommer den nya behandlingen att göra en stor skillnad för patienter, anhöriga och samhället.

Vad gör er approach unik?

– Några av våra framgångsfaktorer är vår duktiga personal och den starka kopplingen till universitet via BioArctics grundare Lars Lannfelt som lett till högkvalitativa läkemedelsutvecklingsprojekt. BioArctic har lyckats mycket väl inom tre viktiga sjukdomsområden:

  1. Samarbete med stora läkemedelsbolag – Eisai inom Alzheimers sjukdom sedan 2003 med flera forskningssamarbeten och två licensavtal samt AbbVie inom Parkinson med ett stort forskningssamarbete sedan 2016.
  2. Anslag från Vinnova och EU:s Horizon 2020 – flera viktiga anslag som betytt mycket för BioArctics utveckling bl a ett anslag från Vinnova på 5 MSEK som gjorde att vi kunde humanisera antikroppen BAN0805 och påbörja produktion vilket in sin tur ledde till samarbetet med AbbVie. BioArctic har hittills genom detta samarbete erhållit 80 MUSD (>700 MSEK). BioArctic har fått två anslag från EU:s Horizon 2020 bl a ett på 6,4 MEUR (>60 MSEK) som innebar att kliniska studier med SC0806 kunde startas.
  3. En framgångsrik börsintroduktion på Nasdaq Stockholm Mid Cap i oktober 2017 med stort intresse från institutionella investerare i Sverige, Europa och USA samt svenska privatinvesterare.

Dessa samarbeten, anslag och börsintroduktionen har bidragit till att BioArctic har kunnat utvecklas mycket väl under 15 år och driva våra projekt framåt på ett effektivt sätt.

Ni har stora namnkunniga partners som Eisai och AbbVie, hur kom dessa samarbeten till stånd?

– Eisai är ett långsiktigt framgångsrikt samarbete som startade redan 2005. Lars Lannfelts innovativa forskning tillsammans med Pär Gellerfors kontakter i Japan bidrog starkt till att detta samarbete kom på plats. Eisai samarbetar sedan 2014 med Biogen kring BAN2401.

– AbbVie samarbetet initierade jag då jag tog kontakt med bolaget på en Parkinson -ongress. När BioArctic sedan startade en process för partnering med flera intresserade bolag framstod AbbVie som den bästa partnern för vårt Parkinson program. Samarbetet ingicks 2016.

Slutligen, vilka milstolpar kan vi se framemot i BioArctic den kommande tiden?

– BioArctic har en bred och solid portfölj inom tre viktiga sjukdomsområden med projekt i olika faser.
Närmaste milstolpe är BAN2401 fas 2b resultaten inom Alzheimer som kommer under andra halvan av 2018. Sedan följer BAN0805 med förberedelse för start av kliniska prövningar inom Parkinson våren 2019 och därefter SC0806 interimsanalys från Fas 1/2-studien förväntas vid årsskiftet 2019/2020.

SwedenBIO Awards- Nominerade bolag
De nominerade bolagen till SwedenBIO Award 2018 var Bioarctic, Galenica, Gedea Biotech, Hansa Medical, Ilya Pharma, Isconova / Novavax, Scandinavian Biopharma, Verigraft, Wilson Therapeutics och Xintela.

Priset
Priset delas ut till ett föredömligt företag som har utmärkt sig speciellt och bidragit till positiv uppmärksamhet för branschen. Priset är branschens eget pris och består, utöver äran, av ett vandringspris och två delegatplatser till Nordic Life Science Days 10-12 september 2018 (www.nlsdays.com).

Årets pris är det tolfte i ordningen och delas ut tillsammans med prissponsorn HealthCap. Tidigare vinnare är Oncopeptides, Alligator Bioscience, Recipharm, Orexo, Affibody, Vitrolife, Aerocrine, BioInvent, Cellavision, Medivir och Gyros.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev