Nasdaq First North-noterade Xintela har öppnat upp för ett helt nytt fält inom bolagets cellterapiverksamhet för behandlingar av traumatiska skador och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS). Beskedet kommer efter att Lundabolaget har utvecklat nya metoder för att identifiera och rena fram neurala stamceller från hjärnan.

I ett pressmeddelande meddelar Xintela idag att man, baserat på sin patenterade markörteknologi, utvecklar metoder för stamcellsbehandlingar av traumatiska skador och sjukdomar som drabbar hjärnan och det centrala nervsystemet. Bolaget breddar samtidigt patentportföljen med fokus på sjukdomar med stort medicinskt behov och hög kommersiell potential.

Bolagets satsning på att etablera en egen GMP-produktionsanläggning (good manufacturing practice) innebär dessutom att nya möjligheter öppnats för Xintela att bli en aktör som kontraktstillverkare för andra stamcellsbolag.

Ny potential ses inom bland annat stroke, Alzheimers och Parkinsons
De nya metoderna, som har utvecklats på neurala stamceller från möss, skapar enligt bolaget möjligheter att utveckla en stamcellsbaserad terapi för regenerering av vävnad efter stroke och traumatiska skador i hjärna eller ryggmärg, samt för behandling eller förbättring av symptom vid neurodegenerativa sjukdomar som exempelvis Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Resultaten har uppstått ur Xintelas pågående forskning och utveckling inom regenerativ medicin och genom användning av bolagets patenterade markörteknologi.

»Vi anser att detta har mycket stor potential och planerar för fortsatt utvecklingsarbete när resurser är tillgängliga, antingen internt eller via externa samarbetspartners« — Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela 

Europeiska patentverket (EPO) är positiva
Xintelas nya metoder för att identifiera och rena fram neurala stamceller från hjärnan skyddas av en patentansökan som har nått PCT-fas. Ansökan har redan erhållit en positiv internationell granskningsrapport från Europeiska patentverket (EPO), vilken publicerades nyligen. Den nya patentfamiljen, som enligt bolaget signifikant både breddar skyddsomfånget och förlänger livslängden på Xintelas patentportfölj, blir däremed ett viktigt tillskott till det befintliga patentskyddet från Xintelas ursprungliga stamcells- och markörpatent.

Kvalitetssäkrade stamceller kan gå på export
Flera internationella bolag i stamcellsfältet utvecklar stamcellsbaserade produkter för CNS i preklinisk och tidig klinisk fas, bland annat för behandling av strokepatienter. Xintelas markörteknologi och metoder för att kvalitetssäkra stamceller för terapeutisk användning kan enligt Xintela bli viktiga instrument för dessa bolag för att säkerställa sina produkters säkerhet, effektivitet och reproducerbarhet, samtidigt som det skulle kunna leda till regulatoriska fördelar.

Dörren har öppnats för kontraktstillverkning åt branschen
Genom sin nya GMP-anläggning i Lund kommer Xintela också att kunna producera stamceller som kontraktstillverkare för andra stamcellsbolag, varav merparten saknar egen produktion. Bolaget bedömer att kontraktstillverkning kan utvecklas till en attraktiv affärsmodell som kan expanderas i takt med det ökade behovet av produktion av stamceller inom det växande fältet regenerativ medicin.

Basverksamheten löper på planerligt
Xintela använder sin patentskyddade markörteknologi XINMARK för att välja ut och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa.

Utöver detta har Xintela utvecklat testet XACT för kvalitetskontroll av broskceller vid cellterapi av broskskador. XINMARK används även för att utveckla en antikropps- baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna.

Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Den 20 mars meddelade Xintela planer på att detta projekt kommer att knoppas av och sättas i ett eget bolag. Läs pressmeddelandet här.

Gregory Batcheller, styrelseordförande Xintela

»Vårt onkologiprojekt, med ett första fokus på behandling av glioblastom, har utvecklats mycket bra under åren. Vi har också identifierat ytterligare möjligheter inom området och anser därför att tiden är rätt för onkologiverksamheten att få utvecklas vidare i ett separat bolag« — Gregory Batcheller, styrelseordförande Xintela

Planen är att det nya bolaget skall börsnoteras under 2018 och delas ut till befintliga aktieägare i Xintela efter att sedvanliga marknads- och regulatoriska villkor samt vissa övriga villkor, inkluderande ett godkännande av Xintelas styrelse, uppfylls. Med beskedet att Xintela nu även satsar på CNS öppnar kanske upp för fler avknoppningar på sikt. BioStock återkommer framöver med en intervju med bolagets vd och grundare, Evy Lundgren-Åkerlund.

Läs mer om bolagets beslut att bredda portföljen och satsa på CNS-sjukdomar här

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev