Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Nulägesanalys av RhoVac – en betydande målmarknad
» Nulägesanalys av Cantargia – ett intressant case
» Opioidkrisen: Klaria slipper långdragna kliniska studier
» Immunovias intåg på Nasdaq Sthlm öppnar upp för USA-marknaden
» Historiskt FDA-godkännande inom prostatacancer

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 13 här

Enorama Pharma har slutfört den andra bioekvivalensstudien av bolagets nikotintuggummi med fruktsmak. Resultatet är positivt och innebär att samtliga studier som krävs för att registrera tuggummit som läkemedel är färdigställda. Läs mer.

Träffa bolagen Aptahem, Enorama Pharma, Follicum, Genovis, NeuroVive, Cereno Scientific samt Synact Pharma på BioStock Live i Lund den 18 april. Läs mer och anmäl dig här.

Erbjudandet i Iconovo tecknades till cirka 135 procent och bolaget tillförs 40,4 mkr före emissionskostnader. Första dag för handel på Nasdaq First North är imorgon den 6 april. Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL. Bolaget besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner. Läs mer.

BioStock har publicerat en nulägesanalys av RhoVac, som utvecklar cancervaccinet RV001 för att förebygga återfall och metastasering av cancer. Läs mer.

Diamyd Medical har patentsökt nya GABA-resultat i samarbete med professor Bryndis Birnir. Resultaten som publicerats i den vetenskapliga tidskriften eBioMedicine, stödjer GABAs roll som en terapeutiskt signalsubstans i de insulinproducerande betacellerna samt i immunceller från friska personer och patienter med typ 1- och typ 2-diabetes. Läs mer.

Invent Medic offentliggör memorandum inför företrädesemissionen vars teckningstid inleds den 12 april. Läs mer.

Initiator Pharmas företrädesemission tecknades till cirka 20,6 mkr, motsvarande en teckningsgrad om cirka 108 procent. Läs mer.

SensoDetect har anlitat AWA patent för att bistå med patentportföljen som idag består av 4 familjer och där BRAINSTEM RESPONSE är en av dessa. Brainstem response ansökan innefattar både ljudstimuli och analysdelen som SensoDetects techologi bygger på och är därför en viktig del i patentskyddet. Läs mer.

NorInvents aktie på AktieTorget har handelstoppats. Läs mer.

C-RAD förser det svenska cancercentret Nya Karolinska Solna (NKS) med avancerad ytskanningslösning genom Varian Medical Systems. Ordervärdet uppgår till 22,7 mkr. Läs mer.

Pfizer rapporterar positiva resultat från fas 3-studie med tafamidis för patienter med kardiomyopati orsakad av transthyretinamyloidos. Läs mer.

Läkemedelsverket ser inget uppenbart behov av en ny kategori läkemedel utöver receptfria och receptbelagda läkemedel. Men informationen till patienter kan förbättras ytterligare. Det visar en kartläggning som myndigheten har gjort på uppdrag av Socialdepartementet. Läs mer.

En analysmetod från humanmedicinen har använts för att identifiera sjukdomsmarkörer i blod hos hundar med den SLE-liknande sjukdomen reumatisk ledvärk. Studien, som nyligen publicerats i Scientific Reports, var ett samarbete mellan forskare SLU, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, SciLifeLab, KTH, Broad Institute i USA och Euroimmun i Tyskland. Läs mer.

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

Orasolv  Nicoccino  XVIVO Perfusion  Camanio Care

Kallelse till årsstämmor/extra bolagsstämmor:

Aptahem  LifeAssays  Nicoccino  Karo Pharma  Cline Scientific

Nyheter inkomna igår e.m:

Fluicells nyemission om 32,7 mkr inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North blev övertecknad till 240 procent. Läs mer.

CLS kvalitetsprocesser fick bra betyg av amerikanska myndigheten FDA. Läs mer.

AstraZeneca kommer att presentera sin onkologiportfölj på European Lung Cancer Conference (ELCC) i Geneve, 11-14 april, samt på American Association for Cancer Research (AACR) årliga möte i Chicago, 14-18 april. Läs mer.

Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission. Emissionen förväntas tillföra bolaget 1,3 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Rewood Pharma +26,09%, Enorama Pharma +22,38%, Brighter +12,34%, QuiaPeg Pharmaceuticals +7,79%, Nanexa +7,41%, SpectraCure +7,21%

Förlorare i lunchhandeln: LifeAssays -10%, RLS Global -9,58%, Initiator Pharma -9,40%, PharmaLundensis -8,81%, ISR Holding -8,24%, Invent Medic -7,31%

Index: OMXS30 +1,35%, Hälsovård +0,83%


Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev