Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Cereno Scientific ett steg närmare fas IIb-studie
» VD-intervju NeuroVive: »Inom ett år räknar vi med att ha åtminstone ytterligare ett utlicensieringsprojekt.«
» Xintela breddar portföljen inom CNS, öppnar för kontraktstillverkning
» Nulägesanalys av Alligator Bioscience – kvalitetsstämplad av läkemedelsjätte
» Idag uppmärksammas Parkinsons sjukdom

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 15 här

Annexin Pharmaceuticals höll idag en extra bolagsstämma där det beslutats om en företrädesemission. Vid fullteckning av emissionen tillförs bolaget initialt cirka 52 mkr före avdrag för emissionskostnader. I det fall företrädesemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 26 mkr före avdrag för emissionskostnader. Läs mer.

Första patienterna behandlade med CLS TRANBERG-system i den kliniska studien vid Toronto General Hospital, Kanada. Läs mer.

AstraZeneca meddelar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt Tagrisso som första linjens behandling av EGFR-muterad icke småcellig lungcancer (NSCLC). Läs mer.

Sista dag för handel i A1M Pharmas BTA (betalda tecknade aktier) är den 23 april 2018. Stoppdag hos Euroclear är den 25 april 2018 och de nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares vp-konto/depå den 27 april 2018. Läs mer.

Idag inleds SynAct Pharmas företrädesemission, som vid full teckning kommer tillföra bolaget cirka 22,4 mkr före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. Läs mer.

Oasmia Pharmaceutical har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 26 mkr, med en årlig ränta om 8 procent, genom en riktad emission till en begränsad grupp vidtalade investerare till kontant betalning. Läs mer.

Medicover bjuder in media, investerare och analytiker den 26 april för presentation av bolagets Q1 rapport 2018. Läs mer.

Cellink ingår partnerskap med ARMI BioFab USA, UNH Manchester för regenerativtillverknings-evenemang. Läs mer.

Sobi presenterar sin rapport för det första kvartalet 2018 den 26 april, och bjuder samtidigt in investerare, analytiker och media till telefonkonferens samma dag. Läs mer.

Orasolv avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 27 april. Läs mer.

Doxa har signerat avtal med Mac Technologies Ltd. om distribution i England. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas biokeramiska dentalcement, Ceramir Crown & Bridge. Läs mer.

XVIVO Perfusion bjuder in till telefonkonferens den 26 april med anledning av delårsrapporten jan–mars 2018. Läs mer.

Moberg Pharma meddelar att Kjell Rensfeldt, chef för forskning och utveckling, kommer att gå i pension till hösten och då övergå till en deltidsroll som senior råd­givare till bolaget. Läs mer.

Vitrolife bjuder in till telefonkonferens den 24 april med anledning av delårsrapporten för jan–mars. Läs mer.

Betydligt fler misstänkta cancerfall än i dag kan identifieras tidigt inom primärvården. Dels utifrån symptom – men också patienternas besöksstatistik på vårdcentralen, visar forskning vid Sahlgrenska akademin. Läs mer.

NT-rådet och Janssen har signerat ett avtal gällande Darzalex i monoterapi för patienter med recidiverat och refraktärt multipelt myelom. Avtalet medför en återbäring till landstingen för att kunna ge personer med multipelt myelom tillgång till bästa möjliga behandling. Återbäringen innebär att kostnaderna för behandling i Sverige inte är dyrare än i andra jämförbara länder, där produkten är subventionerad eller offentligt finansierad. Läs mer.

Kallelser till stämmor:

Prolight Diagnostics  Active Biotech  Alteco Medical  Enorama Pharma  Brighter  Bactiguard

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

RhoVac  SynAct Pharma  Enorama Pharma  Oncopeptides  Bactiguard  Spago Nanomedical  Emotra

Nyheter inkomna efter tisdag e.m:

Cereno Scientific meddelar att bolaget avslutat sin första kliniska studie med läkemedelskandidaten CS1, som är en behandling för skydd mot blodpropp (trombos). Preliminära resultat visar på god säkerhet och tolerabilitet. Läs mer.

NeuroVives KL1333 beviljas särläkemedelsklassificering av FDA för behandling av mitokondriella sjukdomar. Läs mer. BioStock har också publicerat en intervju med bolagets vd, Erik Kinnman. Läs mer.

Styrelsen i Enorama Pharma meddelar att man ingått låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma och lånar 3,5 mkr. Läs mer.

Doxa har signerat avtal med XYZ Dental om distribution i Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir Crown & Bridge. Läs mer. Henrik Nedoh från Nobel Biocare blir ny vd i bolaget. Läs mer.

Vicore Pharma har meddelat att bolaget erhållit godkännande från den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA och etikkommitteén för London och Surrey för att genomföra en klinisk fas IIa studie på patienter med idiopatisk lungfibros (IPF). Läs mer.

Ole Larsen, vice vd och CFO på Bavarian Nordic, kommer från och med den 1 juni 2018 att bli ny CFO på danska BioPorto. Läs mer.

Danska Orphazyme öppnar dotterbolag i USA. Läs mer.

Brighters årsredovisning för 2017 kommer publiceras på bolagets hemsida den 23 april. Läs mer. Bolagets valberedning kommer på stämman att föreslå ändringar där Catarina Ihre tar plats i bolagets styrelse. Ihre har arbetat som analytiker på bland annat Deutsche Bank och Nordea och som globalt IR-ansvarig på Lundin Mining, SSAB och Electrolux. Läs mer.

Danska Genmab meddelade att den globala omsättningen för Darzalex (daratumumab) enligt Johnson & Johnson uppgick till 432 miljoner USD under första kvartalet 2018. Bolaget kommer att få royalties på den globala nettoomsättningen av Darzalex under den exklusiva globala licensen till Janssen Biotech, Inc. för att utveckla, tillverka och kommersialisera läkemedlet. Läs mer.

Hansa Medical bjuder den 25 april in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018. Läs mer.

ObsteCare meddelar att en vetenskaplig studie som bekräftar att AFL-värdet kan minskas med bikarbonat uppmärksammas i internationell media. Läs mer.

Styrelsen i AroCell har upprättat ett tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande om pågående förhandling om utlicensiering och samarbete med stort diagnostiskbolag som offentliggjordes den 6 april 2018. Läs mer.

Handeln av Fluicells aktie på Nasdaq First North har inletts efter en nyemission som övertecknades till 240 procent. Läs mer.

Alligator Bioscience arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 29 maj 2018. Läs mer. Bolaget presenterar också på AACR Annual Meeting 2018 prekliniska data för ATOR-1015, som bekräftar selektiv aktivering i tumören. Läs mer.

Peptonic Medical offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission. Läs mer.

Vicore Pharma erhåller godkännande att inleda fas IIa studie inom idiopatisk lungfibros (IPF). Läs mer.

SensoDetect har avtalat om en leverans till ett sjukhus i Ukraina, som inkluderar en BERA 3.0, för att man på sjukhuset skall kunna genomföra en studie inom främst Schizofreni. Läs mer.

RaySearch kommer att ställa ut på kongressen ESTRO 37 i Barcelona i Spanien mellan den 20 och 24 april. Läs mer.

GHP bjuder den 24 april in till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport för perioden jan-mars. Läs mer.

Oncopeptides har tillkännagett förberedelser inför en framtida kommersialisering av Ygalo, för behandling av hematologiska cancersjukdomar. Läs mer.

Bristol-Myers Squibb har presenterat resultat som visar att Opdivo i kombination med Yervoy i lågdos minskar risken för progression eller dödsfall med 42 procent jämfört med kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med lungcancer och tumörer med hög mutationsbörda. Läs mer.

Patienter riskerar att snabbt bli utan medicin och sjukvårdsmateriel vid en kris då beredskap saknas. Utan insulin klarar sig inte personer med typ 1-diabetes, och Diabetesförbundet efterlyser nu åtgärder. Läs mer.

Pfizer har startat en klinisk fas Ib-studie med genterapi för pojkar med Duchennes muskeldystrofi. Rekryteringen av patienter till studien sker vid fyra forskningscenter i USA och preliminära resultat från studien beräknas komma under första halvåret 2019 då alla patienter har blivit utvärderade efter ett års behandling. Läs mer.

Läkaresällskapet kräver i ett upprop förbättrad livskvalitet även för de svårast sjuka. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Annexin Pharmaceuticals +16,20%, Double Bond Pharmaceutical +12,97%, Panion +12,77%, QuickCool +11,44%, Cline Scientific +10,19%, QuiaPEG Pharmaceuticals +9,88%

Förlorare i lunchhandeln: Enorama Pharma -12,85%, Iconovo -11,85%, Biovica -11%, Peptonic Medical -8,76%, ObsteCare -8,76%, Zenicor -7,41%

Index: OMX +0,27%, Hälsovård -0,06%

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]


Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

 

ANNONS:

 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev