Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Nulägesanalys av Alligator Bioscience – kvalitetsstämplad av läkemedelsjätte
» Idag uppmärksammas Parkinsons sjukdom
» Wilson Therapeutics aktie rusar på mångmiljardbud
» NeuroVive tar in kapital för att accelerera de kliniska projekten
» ColdZyme förkortar och mildrar förkylning bland elitidrottare
» Genovis ökar takten för expansion i Asien

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 14 här

BioStock har publicerat en nulägesanlys av Alligator Bioscience, som med flera kandidater i sin immunonkologi-pipeline och avtal med bl.a. läkemedelsjätten Janssen Biotech Inc, mäter sig väl i den globala konkurrensen. Läs mer.

Bio-Works separationsmedia, WorkBeads, används nu vid storskalig produktion för ett FDA-godkänt biologiskt läkemedel. Läs mer.

Redsense Medical har tecknat ett samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för att genomföra en studie med Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. Läs mer.

Immunovia meddelar att NYU School of Medicine ansluter sig till PanFAM-1, den prospektiva studien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer hos familjära riskgrupper. Läs mer.

Wilson Therapeutics tillkännager att preliminära långtidsdata avseende effekt och biverkningsprofil från den pågående förlängningsfasen av bolagets fas 2-studie av WTX101 (biskolintetrathiomolybdat), för behandling av Wilsons sjukdom, presenteras idag som en så kallad late-breaker-poster på The International Liver Congress 2018. Läs mer.

Invent Medic lämnar in patentansökan och har ansökt om designregistrering. Läs mer. Idag inleds också teckningstiden i bolagets företrädesemission, som vid full teckning kommer tillföra bolaget cirka 19,3 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

InDex Pharmaceuticals tillkännager agenda inför kapitalmarknadsdag i Stockholm den 25 april. Läs mer.

Holländska patologilabb kan nu börja använda Sectras nationella lösning för telepatologi. Läs mer.

Den 26 april bjuder BioArctic in till presentation av bolagets delårsrapport för perioden jan-mars 2018. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical och Vitro-Bio har signerat ett avtal för distribution av Pharysol i Sverige, Norge och Danmark. Distributionen kommer att ske via Drugsson. Läs mer.

Hamlet Pharma har genomfört en så kallad ’’Site Initiation Visit’’ i Prag. Kliniken i Prag är ansvarig för prövningen av läkemedelskandidaten Alpha1H på patienter med blåscancer. En ’’Site Initiation Visit’’ markerar att kliniken är klar för start av den kliniska studien. Läs mer.

Ortoma tidigarelägger delårsrapport. Nytt datum är den 23 april. Läs mer.

Nicoccino har fått besked från det ukrainska patentverket att bolagets nikotinpatentansökan är beviljad. Läs mer.

BioInvent International meddelar att dr Martin Welschof har utsetts till ny vd och koncernchef. Han kommer att tillträda inom fem månader för att möjliggöra avslut av en pågående affärsprocess hos sin nuvarande arbetsgivare Opsona Therapeutics. Läs mer.

PExA meddelar att vid det vetenskapliga LURN-mötet i Ystad, som pågår mellan 12-13 april, kommer en poster som beskriver resultat från en proteomics-baserad analys av PEx-prover att presenteras. Läs mer.

Kallelser till stämmor:

SynAct Pharma  Xspray Pharma  SensoDetect  Hemcheck

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

Vicore Pharma  Inhalation Sciences  Nanologica  CELLINK  Doxa  MediRätt  CellaVision  Infant Bacterial Therapeutics

För sex år sedan började KTH-forskare att jobba med ett nytt syntetiskt plastmaterial som skulle användas till att kapsla in levande celler. Nu presenteras en teknik som i framtiden kan utgöra en cellgiftsfabrik som jobbar på plats i tumören hos cancerpatienter. Läs mer.

BioStock Live i Lund den 18 april presenterar bolagen Aptahem, Enorama Pharma, Follicum, Genovis, NeuroVive, Cereno Scientific samt Synact Pharma. Läs mer och anmäl dig här.

Nyheter inkomna igår e.m:

Igår den 11 april inföll World Parkinson’s Disease Day, en dag att uppmärksamma Parkinsons sjukdom, ett allvarligt neurologiskt tillstånd som mer 5 miljoner människor lider av och för vilken det fortfarande saknas effektiva långsiktiga behandlingar. Saniona väntas i vår lämna slutliga data från en studie sponsrad av Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF). Läs mer.

SynAct Pharma offentliggjorde memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 19 april 2018. Läs mer.

Handeln i NorInvent återupptas. Läs mer. Bolaget publicerar också en uppdatering avseende hur man påverkas av den dokumentation som saknas avseende XtriG. Läs mer.

Zealand Pharma och Roche Diabetes Care samarbetar i en fas 3-studie för behandling av medfödd hyperinsulinism med dasiglukagon. Läs mer.

WntResearch presenterar på Aktiespararnas möte i Svedala den 19 april. Läs mer.

Obducat erhåller teckningsåtaganden från styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt större ägare. Läs mer.

CLS demonstrerar TRANBERG-systemet på Southwest Prostate Cancer Symposium i USA den 12-15 april. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Invent Medic +14,66%, Intervacc +10,15%, Redwood Pharma +7,49%, SenzaGen +7,93%, Annexin Pharmaceuticals +7,51%, Double Bond Pharmaceutical +6,49%

Förlorare i lunchhandeln: Cline Scientific -18,46, NorInvent -14,12%, Diamyd Medical -8,83%, BibbInstruments -6,06%, Glycorex Transplantation -5,83%, Medfield -5,80%

Index: OMX +0,58% Hälsovård +0,64%

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]


Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

ANNONS:

 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev