Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Strategisk rekrytering stärker Genovis på USA-marknaden
» Se bolagspresentationerna från BioStock Live i Lund
» BrainCool breddar fokus och topprekryterar inom onkologi
» Cereno Scientific ett steg närmare fas IIb-studie
» VD-intervju NeuroVive: »Inom ett år räknar vi med att ha åtminstone ytterligare ett utlicensieringsprojekt.«

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 16 här

AroCell tecknar globalt licensavtal med Roche som kommer att utveckla diagnostiskt test för förbättrad cancerdiagnos och behandling. Licensavtalet ger Roche globala försäljningsrättigheter för vilket AroCell erhåller royaltyintäkter från framtida försäljning. Avtalet är konfidentiellt mellan parterna varför inga detaljer om avtalets utformning offentliggörs. Läs mer.

Idag är sista dagen att delta i NeuroVives företrädesemission. Läs mer.

AstraZeneca och Medimmune meddelar negativa resultat från delar av fas 3-studien Artic med Imfinzi som behandling mot icke småcellig lungcancer. Läs mer.

Genovis förstärker organisationen i USA genom att anställa Kevin Cook som Senior Application & Market Area Manager i dotterbolaget Genovis Inc. Cook har 20 års erfarenhet inom områden relevanta för Genovis produkter. Läs mer

Den 18 april 2018 avslutades teckningstiden i AcouSorts nyemission om högst cirka 22,5 MSEK. Nyemissionen tecknades till cirka 28,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 125 procent. Genom nyemissionen tillförs AcouSort cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Läs mer.

2cureX utvidgar sin verksamhet genom att öppna ett screeninglab vid Centrum für innovative Medizin (CiM) i Hamburg. Läs mer.

Redsense tecknar leveransavtal med amerikanskt bolag för utvärdering vid 26 medicinska center. Läs mer.

Idogen senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i cellterapiprojektet IDO. Läs mer.

BioGaia har tagit initiativ till att bilda en stiftelse som ska stödja kampen mot antibiotikaresistens. Läs mer.

Sista dag för handel i Initiator Pharmas betalda tecknade unit, INIT BTU, är den 26 april 2018. Läs mer.

Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för det första kvartalet den 27 april 2018. Läs mer.

Annexin Pharmaceuticals inbjuder till kommande presentationer under april och maj 2018. Läs mer.

Med anledning av publiceringen av EMAs agenda för CHMP mötet 23 – 26 april meddelade Oasmia Pharmaceutical under morgonen, att i stället för den annonserade muntliga framställningen, så kommer bolaget att svara skriftligen på utestående enstaka frågor inom en begärd 30 dagars sk. clock-stop. Läs mer.

Kontigo Care vinner eHealth Award. Läs mer.

Kallelser till stämmor

Inhalation Sciences   Gabather  Sanonia

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

BioArctic  InDex Pharmaceuticals  Redsense Medical  Idogen  Biovica  BioInvent  PledPharma  Vitrolife  Nanexa  Elos Medtech

Nyheter inkomna igår e.m:

Annexin Pharmaceuticals erhåller Notice of Allowance från EPO för skydd av produktionsprocess för ANXV. Läs mer.

Cyxone erhåller meddelande om patentgodkännande avseende immunhämmandebehandling med cyklotiden T20K. Läs mer.

Ett europeiskt forskningsprojekt, kallat Remind, ska utveckla vården av demenspatienter. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: AroCell +35,33%, Inhalation Sciences +7,37%, Nanexa +7,14%, SensoDetect +5,56%, Cereno Scientific +5,21%, ExpreS2ion Biotech +3,83%

Förlorare i lunchhandeln: Idogen -28,13%, LifeAssays -12,50%, Oasmia Pharmaceutical -12,43%, Oncopeptides -8,82%, NorInvent -8,11%, WntResearch -7,02%

Index: OMX -0,01% Hälsovård -0,18%

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]


Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

ANNONS:

 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev