Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Xintela breddar portföljen inom CNS, öppnar för kontraktstillverkning
» Nulägesanalys av Alligator Bioscience – kvalitetsstämplad av läkemedelsjätte
» Idag uppmärksammas Parkinsons sjukdom
» Wilson Therapeutics aktie rusar på mångmiljardbud
» NeuroVive tar in kapital för att accelerera de kliniska projekten

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 15 här

BioStock bjuder in till kapitalmarknadsdag i Lund imorgon onsdag. Deltagande bolag är SynAct Pharma, Genovis, NeuroVive, Aptahem, Enorama Pharma, Follicum och Cereno Scientific. Eventet som innefattar lunch och en utlottning av en iPad Mini är kostnadsfritt, men kräver anmälan. Läs mer och anmäl dig här.

NeuroVive Pharmaceutical och Yungjin Pharm meddelade idag att det sista besöket av den sista friska frivilliga försökspersonen har genomförts i den kliniska fas I eskalerande singeldosstudien (SAD) av KL1333. Alla doskohorter har genomförts som planerat och inga allvarliga biverkningar har observerats. Nästa fas I studie, en eskalerande multipeldosstudie (MAD), kommer inledas under ledning av NeuroVive under andra halvan av 2018. Läs mer.

Xintela har öppnat upp för ett helt nytt fält inom bolagets cellterapiverksamhet för behandlingar av traumatiska skador och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS). Beskedet kommer efter att Lundabolaget har utvecklat nya metoder för att identifiera och rena fram neurala stamceller från hjärnan. Dessutom ser man potential att bli en kontraktstillverkare inom CNS med snabba expansionsmöjligheter. Läs mer.

Aptahem publicerade under morgonen ett nyhetsbrev för april, där bolaget bl.a. berättar om konferenser, partnerskap och forskningssamarbeten. Läs mer.

WntResearch presenterar sammanfattning av slutförd fas 1b-studie. Läs mer.

Nanologica offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet. Läs mer.

Biovica meddelar att nya resultat från en Pfizer-studie på Ibrance (palbociclib, Pfizer) hos kvinnor med spridd bröstcancer visar att DiviTum kan ge snabb utvärdering av biologisk effekt som visar CDK 4/6-hämning av bröstcancerläkemedlet. Läs mer.

Micropos Medical kommer i samband med Europas största strålbehandlingskongress ESTRO i Barcelona under mitten av april lansera RayPilot HypoCath. Läs mer.

Valberedningen i CellaVision kompletterar sitt förslag med ytterligare en styrelseledamot. Läs mer.

Canon Medical Systems Europe (CMSE) har den 16 april slutit ett återförsäljaravtal med Arcoma där de kommer att marknadsföra Arcomas nuvarande produkter under varumärket Aceso och Aceso+. Läs mer.

Nytt bolag på Sciety – vill bekämpa tuberkulos med ny diagnostik. Läs mer.

Ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar att ämnesomsättningen hos inflammerade, instabila plack skiljer sig från stabila plack. Upptäckten tyder på att läkemedel som utvecklats för att angripa ämnesomsättningen i cancerceller också kan vara verksamma mot Sveriges vanligaste dödsorsak: hjärt-kärlsjukdom. Läs mer.

Kallelser till stämmor:

Oncopeptides  Bluefish Pharmaceuticals  Annexin Pharmaceuticals  LIDDS  C-RAD  Bio-Works Technologies

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

Sobi  Attana  Senzime

Nyheter inkomna igår e.m:

Annexin Pharmaceuticals meddelar plan om kompletterande säkerhetsstudie och uppskjuten klinisk fas I-studie. Läs mer.

Cantargia presenterar antimetastatisk effekt av IL1RAP-blockerande antikropp på AACR. Läs mer.

Active Biotechs nyemission med företrädesrätt har övertecknats. Bolaget tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 48 mkr , före emissionskostnader. Läs mer.

Karolinska Developments portföljbolag Aprea presenterar initiala resultat från den pågående fas Ib/II-studien med APR-246 och azacitidine för behandling av muterat myelodysplastiskt syndrom. Läs mer.

Samspelet i kroppen mellan nervsystemet, hormoner och immunsystemet är mycket dynamiskt, men vid bl.a. diabetes är balansen rubbad. I två nya studier publicerade i EBioMedicine visar en internationell forskargrupp ledd från Uppsala universitet resultat som förstärker nervtransmittorn GABAs betydelse vid både typ-1 och typ-2-diabetes. Läs mer.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av risken för feldosering med läkemedel som innehåller metotrexat, som används för att behandla cancer och vissa typer av inflammatoriska tillstånd. Granskningen inleds efter fortsatta rapporter om överdosering. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Arcoma +17%, Klaria Pharma +12,90%, Biovica +11,27%, A1M Pharma +10,04%, Ortoma +9,52%, QuiaPEG Pharmaceuticals +8,48%

Förlorare i lunchhandeln: Peptonic Medical -9,49%, CombiGene -8%, Medfield -7,46%, Spago -5,58%, Integrum -4,64%, Double Bond Pharmaceutical -4,49%

Index: OMX +0,83%, Hälsovård -0,07%

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]


Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

ANNONS:

 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev