Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» ColdZyme förkortar och mildrar förkylning bland elitidrottare
» Genovis ökar takten för expansion i Asien
» Söndagsintervjun: Enorama Pharmas vice vd Annette Agerskov om marknadsansökan
» Nulägesanalys av Immunovia – tidig cancerdiagnostik med snabbspår till marknaden
» Enorama Pharma: »Vi har kommit ett sjumilasteg närmare en marknadslansering«

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 14 här

Cyxone aviserar idag att bolagets immunomodulerande cyklotid läkemedel, T20K, och dess utvecklingspotential har uppmärksammats i tidskriften International Journal of Peptide Research and Therapeutics. Artikeln beskriver det naturliga växtproteinet cyklotiders säregna egenskaper och dess demonstrerade potential som ett lovande läkemedel vid immunfarmakologiska tillämpningar, exempelvis som behandling av autoimmuna sjukdomar. Läs mer.

Idag inleds teckningsperioden i NeuroVives företrädesemission som pågår till och med den 24 april. Läs mer.

EQL Pharma meddelar att läkemedelet Prednisolon EQL Pharma, som används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens reaktion som t.ex. den inflammatoriska reaktionen vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit), nu blivit godkänt för försäljning av svenska Läkemedelsverket. Läs mer.

Peptonic Medical beslutar att genomföra en företrädesemission som vid fullteckning tillför bolaget drygt 12 msek före emissionskostnader. Teckningsperioden pågår 19 april – 4 maj 2018. Läs mer.

Gabather byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 13 april. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 16 april. Läs mer.

I fredags stod det klart att Genovis, som med sina ”smarta enzymer” möjliggör utvecklingen av såväl biosimilarer som biologiska läkemedel, har tecknat distributionsavtal för den sydkoreanska marknaden. Läs mer.

A1M Pharma kompletterar sin ansökan till Läkemedelsverket efter att en begäran om mer information gällande den planerade kliniska Fas I-studien har inkommit. Bolaget arbetar nu med att färdigställa en reviderad ansökan med kompletterande information som efter godkännande innebär att man kan gå vidare med den kliniska studien för att utvärdera säkerheten av läkemedelskandidaten ROSgard. Läs mer.

BrainCool har utvecklat en ny produkt för att motverka och förebygga neuropati. Neuropati innebär skador på nerver med bland annat minskad känsel i händer och fötter och kan uppstå som en allvarlig biverkan vid cancerbehandling. Läs mer. Bolaget meddelar även att styrelsen föreslår årsstämman 2018 (18 april) att utöka styrelsen med en ny ledamot samt föreslå nyval av professor och överläkare Roger Henriksson som även kommer att vara klinisk rådgivare till bolaget inom onkologi och kemoterapiinducerad neuropati.Läs mer.

Isofol meddelar att ett abstrakt rörande genetikens inverkan på behandlingsprognos vid CRC-behandling, skall presenteras vid ASCO 2018, den 1-5 juni. Läs mer.

Camanio Care medverkar på investerarkväll med Aktiespararna den 16 april. Läs mer.

Företrädesemissionen i Double Bond Pharmaceutical tecknades till 81 procent och bolaget tillförs 8,31 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

Det mexikanska patentverket avser att bevilja Respiratorius patentansökan för RESP3000-serien som är specifikt utvecklad för att användas inom kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Läs mer.

RhoVacs delårsrapport för Q1 publiceras den 19 april. Läs mer.

AcouSort och amerikanska Instrumentation Laboratory Company lämnade den 7 oktober 2016 in en gemensam internationell patentansökan. Denna ansökan blir enligt regelverket för PCT offentliggjord i databasen efter den 7 april 2018. Patentansökan avser en akustofluidik teknologi som separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska metoder. Läs mer.

Invent Medic deltar på investerarträffar i samband med företrädesemissionen. Läs mer.

Kallelser till stämmor:

Moberg Pharma  Sedana Medical  Senzime  RhoVac  Boule Diagnostics  Medical Prognosis Institute  Corline Biomedical

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

Moberg Pharma  Double Bond Pharmaceutical  Episurf Medical  Capio  Aptahem  SynAct Pharma

BioStock Live i Lund den 18 april presenterar bolagen Aptahem, Enorama Pharma, Follicum, Genovis, NeuroVive, Cereno Scientific samt Synact Pharma. Läs mer och anmäl dig här.

Nyheter inkomna igår e.m

Enzymatica publicerar resultatet från en andra studie där elitidrottare har använt ColdZyme Munspray i förebyggande syfte mot förkylning samt för att minska symptomen vid förkylning. Resultatet från studien visar bl.a. att 81 procent av förkylningarna rapporterades som mildare och/eller kortare än vanligt vid användning av ColdZyme. 69 procent av deltagarna som inte fick någon förkylning rapporterade att ColdZyme hade förhindrat eller uppfattades ha förhindrat förkylningen. Läs mer.

Cline Scientifics emission tecknades till 75,3 procent och bolaget tillförs 6,1 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

Sysmex Europe förflyttar hela administrationen för europeiska installationer av skalpkylningssystemet DigniCap tillbaka till Dignitana. Läs mer.

CombiGene genomförde under februari 2018 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde bolaget 2,3 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Ortomo +21,74%, Double Bond Pharma +9,39%, Diamyd Medical +8,46%, Toleranzia +8,33%, Biotage +6,40%, ISR Holding +5,79%

Förlorare i lunchhandeln: Life Assays -30%, Iconovo -13,79%, Initiator Pharma -12,28%, NeuroVive -6,50%, Expres2ion Biotech -6,34%, QuiaPEG Pharmaceuticals -5,11%V

Index: OMX +0,66% Hälsovård +0,33%


Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

ANNONS: