Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Se bolagspresentationerna från BioStock Live i Lund
» BrainCool breddar fokus och topprekryterar inom onkologi
» Cereno Scientific ett steg närmare fas IIb-studie
» VD-intervju NeuroVive: »Inom ett år räknar vi med att ha åtminstone ytterligare ett utlicensieringsprojekt.«
» Xintela breddar portföljen inom CNS, öppnar för kontraktstillverkning

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 16 här

50% rekryteringsmilstolpe uppnådd i Diamyd Medicals europeiska fas II-studie. Omkring 100 patienter planeras screenas för att 80 patienter ska kunna inkluderas. Diamyd Medical bedömer att rekryteringstakten ligger i linje med målet; fullrekryterad studie i november 2018. Läs mer.

Follicum tillkännager idag att mer än hälften av patienterna i den nya kliniska fas IIa-studien med FOL-005 har rekryterats. Studien omfattar 60 patienter med håravfall och genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science i Berlin och bioskin, Hamburg, Tyskland. I fas IIa-studien studeras säkerheten och effekten av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005, administrerade som injektioner i hårbotten. Läs mer.

SpectraCure meddelar idag att ett avtal nu är klart med University of Pennsylvania Hospital för klinisk studie om behandling av prostatacancer. Läs mer.

Ortoma har genomfört pre-kliniska operationer för verifiering och validering med mycket gott resultat och tidigarelägger svar till amerikanska FDA. Läs mer.

Oncopeptides meddelar idag att bolaget tillsatt en Clinical Advisory Board. Målsättningen är att identifiera utvecklingsmöjligheter för Ygalo såväl inom planerad första indikation, nya indikationer som för den vidare utvecklingen av Oncopeptides pipeline. Läs mer.

Genovis styrelse föreslås utökas vid årsstämman 2018. Det sker genom nyval av två ledamöter, Lena Söderström och Peter Hein, samtidigt som Jacob Engellau lämnar styrelsen. Söderström är vd på Senzime och Hein har tidigare bl.a. varit CFO på Q-Med och Biolipox (Orexo). Läs mer.

Toleranzias VD Charlotte Fribert deltar i den internationella konferensen ”Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit”, som hålls i Boston den 24 – 26 april. Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läs mer.

Valberedningens förslag till styrelse i Doxa. Läs mer.

PExA medverkar under Vitalis konferens kring eHälsa. Läs mer.

På Vitalis 2018 kommer Sopra Steria tillsammans med forskare och barnkardiologer från Oslo Universitetssjukhus presentera en ny applikation som håller på att utvecklas där barnkardiologer kan arbeta med 3D-hologram av små barnhjärtan, för att sedan utföra komplexa operationer. Läs mer.

Hur ska information kring läkemedel på ett strukturerat sätt överföras från apotek till förskrivande läkare? Och hur kan förbättrade rutiner på detta område underlätta för framtida förskrivare att fatta underbyggda och patientsäkra beslut? Det är några av de frågor som Apotekarsocieteten ska kartlägga som ett delprojekt inom den nationella läkemedelsstrategin. Läs mer.

Karo Pharma har beslutat att stödja den medicinska hjälporganisationen Operation Smile med 2,5 miljoner kronor som en engångsbetalning. Karo Pharmas huvudägare och styrelseordförande, Anders Lönner, bidrar samtidigt med motsvarande summa privat. Läs mer.

Varför är det viktigt med samarbete och partnerskap för innovationer i vården? Marlene Almqvist på AbbVie berättar mer kring en värdemodell som utvecklats i samarbete med Västerbottens läns landsting för att skapa nya innovativa och hållbara vårdlösningar. Läs mer.

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett globalt och växande problem inom sjukvården. För att kunna undvika ytterligare resistensutveckling är det viktigt att förstå var och hur antibiotikaresistens hos bakterier uppstår. Ny forskning från Uppsala universitet visar att även låga koncentrationer antibiotika kan leda till utveckling av hög resistens mot antibiotika hos bakterier. Läs mer.

Athera Biotechnologies och forskare vid Leiden University Medical Center har presenterat nya studiedata vid 5th congress of Frontiers in Cardiovascular Biology, som pågick under helgen. Läs mer.

Kallelser till stämmor:

ExpreS2ion Biotech  PExA  ISR  AlphaHelix  SpectraCure  Real Heart  Acarix  InDex Pharmaceuticals

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

MedicPen  Ortoma  Boule Diagnostics  Surgical Science  Gabather  Recipharm  Acarix

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

Cyxone meddelade efter börsens stängning i fredags att datumet för bolagets årsstämma ändras till den 5 juni 2018 på grund av intensifiering av arbetet relaterat till finansiering av bolagets läkemedelskandidat Rabeximod. Läs mer.

Elekta meddelade i lördags att Proton Partners International Ltd har avtalat att förvärva Elekta MR-linac-system till sitt nätverk av cancercenter i Storbritannien. Läs mer.

Ortivus: Valberedningens förslag till ny styrelse. Läs mer.

Information om företrädesemission i PharmaLundensis (uppdaterad). Läs mer.

Styrelsen i BiBBInstruments flyttar årsstämman till den 21 juni 2018 för att möjliggöra för styrelseordförande att närvara. Tidigare kommunicerat datum var den 18 maj 2018. Läs mer.

Cline Scientific har publicerat ett nyhetsbrev för mars och april. Läs mer.

Ordförande tillika vd Martin Jamieson i Nexstim, kommer att presentera bolaget vid BioTrinity 2018 i London, som äger rum den 23-25 ​​april. Läs mer.

Vården är inne i en snabb omvandlingsfas. AI (Artificiell Intelligens), robotik och utvecklingen av lösningar för e-hälsa är några av områdena i fokus på S.E.E., Scandinavian Electronics Event. I år innehåller eventet en ny temadag för medtech den 26 april. Läs mer.

31 företag deltog i eHealth Award. 1928 Diagnostics, FRISQ och Kontigo Care tävlar nu om första platsen. De tävlande levererar innovativa lösningar mot antibiotikaresistens, patientplaner som engagerar patienter i sin egen vård och en lösning för beroendevård. Läs mer.

Nyckelfonden beviljar en rekordstor summa på 8,8 miljoner till 23 etablerade forskare verksamma vid Universitetssjukhuset Örebro. I år fördelas forskningsbidragen till områden inom bland annat Artificiell intelligens (AI) inom radiologi, barns exponering för hälsoskadliga fluorbaserade kemikalier och tidig identifiering av sepsis (blodförgiftning). Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Ortoma +14,46%, NeuroVive +10,13%, Cereno Scientific +7,65%, Active Biotech +6,48%, Diamyd Medical +6,10%

Förlorare i lunchhandeln: Annexin Pharmaceuticals -16,31%, Peptonic Medical -10,64%, Glycorex Transplantation -6,72%, ObsteCare -5,49%, Oncology Venture -5,25%

Index: OMX +0,34%, Hälsovård +0,66%

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]


Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

ANNONS:

 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev