Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» BrainCool breddar fokus och topprekryterar inom onkologi
» Cereno Scientific ett steg närmare fas IIb-studie
» VD-intervju NeuroVive: »Inom ett år räknar vi med att ha åtminstone ytterligare ett utlicensieringsprojekt.«
» Xintela breddar portföljen inom CNS, öppnar för kontraktstillverkning
» Nulägesanalys av Alligator Bioscience – kvalitetsstämplad av läkemedelsjätte

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 15 här

På onsdagen arrangerades BioStock Live i Lund, med bolagen Aptahem, Enorama Pharma, Cereno Scientific, Follicum, SynAct Pharma, NeuroVive Pharmaceutical och Genovis. För att se samtliga bolagspresentationer i efterhand, klicka här. BioStock återkommer med separata intervjuer med de deltagande bolagens representanter.

Abbvie meddelar att upadacitinib når alla primära och rankade sekundära effektmått samt uppvisar signifikant bättre effekt jämfört med adalimumab i en fas 3-studie på reumatoid artrit. Läs mer.

RaySearch inleder samarbete om RayCare med Universitetssjukhuset i Heidelberg. Läs mer.

SpectraCure förstärker organisationen med Henrik Ljung som Chief Financial Officer (CFO). Läs mer.

CellaVision presenterar första kvartalet för 2018 den 3 maj. Läs mer.

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera beslutades i enlighet med styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, som vid full teckning tillför bolaget cirka 60 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

NeuroVive presenterar utveckling i NVP025 mitokondriell myopati projekt vid konferensen Mitochondrial Medicine. Läs mer. Bolaget offentliggjorde också ett tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande om beviljad särläkemedelsklassificering av FDA i USA som offentliggjordes den 18 april 2018. Läs mer. Bolaget meddelade även att ledande befattningshavare och anställda tecknar units i den pågående företrädesemissionen. Läs mer.

Episurf Medical deltar vid Idrottsmedicinska Vårmötet som arrangeras den 26-27 april i Stockholm, Sverige. Läs mer.

Pharmacolog har beviljats patent i USA avseende metod och teknik för adaptiv dosering i samband med intravenösa läkemedelsbehandlingar. Läs mer.

ExpreS2ion Biotechs amerikanska partner Integrated BioTherapeutics lanserar första forskningsprodukten baserad på ExpreS2. Läs mer.

BrainCool stärker sitt fokus inom onkologi och breddar produktportföljen till att utöver oral mukosit även omfatta neuropati, ytterligare en svårartad biverkan av cancerbehandling som idag saknar effektiva motåtgärder. Samtidigt har man knutit till sig professor och överläkare Roger Henriksson som rådgivare och styrelseledamot. Läs mer.

Kallelser till stämmor:

Surgical Science  RaySearch Laboratories

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

IRLAB Therapeutics  Kanceras  BrainCool  MedicPen  Cereno Scientific  Klaria

Nyheter inkomna igår e.m:

De två första transplantationerna (samma dag, två olika centra) har nu genomförts i Mexiko efter behandling av patienterna med Glycorex Transplantations produkt Glycosorb-ABO. Läs mer.

Danska NeuroSearch vill sälja läkemedelskandidaten Pridopidine efter att partnern Teva har lagt ned utvecklingen i Huntingtons sjukdom. NeuroSearch säger att försäljningen kan ge intäkter på ett sjusiffrigt tal räknat i danska kronor. Pridopidine, tidigare känd som Huntexil, var Neurosearchs primära läkemedelskandidat. Neurosearch har totalt erhållit 149 miljoner danska kronor från Teva för rättigheterna, och nu förfaller 55 miljoner miljoner till betalning i milstolpar relaterade till utveckling och kommersialisering av kandidaten. NeuroSearch meddelar även avsikten att sälja hela bolaget. Läs mer.

Aptahem publicerar förtydligande avseende teckningstiden för teckningsoption av serie TO 2. Läs mer.

Boule Diagnostics förvärvar teknologier för nästa generations produktplattform. Läs mer.

Som en del i Brighters finansieringsstrategi och avtalet med L1 Capital har Brighter delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Läs mer.

Paxman erhåller marknadsgodkännande i Mexiko och planerar lansering under Q2 med licenspartnern Teva Pharmaceutical. Läs mer.

Sensori tecknar Letter of Intent med Wooridul Pharmaceutical LTD i Korea. Läs mer.

Inhalation Sciences utser Lena Heffler till ny VD. Läs mer.

FDA godkänner Veloxis De Novo-indikation för ENVARSUS XR. Läs mer.

CLS deltar med hands-on workshop på European Conference on Interventional Oncology, ECIO, 20-24 april, i Wien. Läs mer.

Svårbehandlad och aggressiv så kallad trippelnegativ bröstcancer har resistens mot cellgifter redan innan cellgiftsbehandlingen påbörjats. Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet och University of Texas MD Anderson Cancer Center i USA, som publiceras i tidskriften Cell. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Vicore Pharma +9,83%, Medfield +8,26%, Xintela +7,28%, Redwood Pharma +5,76%, Oncopeptides +5,70%, Oasmia Pharmaceutical +5,44%

Förlorare i lunchhandeln: Obstecare -7,46%, Cereno Scientific -6,67%, Respiratorius -5,97%, Arcoma -5,96%, Toleranzia -5,31%, Senzime -4,70%

Index: OMX +0,94%, Hälsovård +0,22%

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]


Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

ANNONS:

 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev