Malmöbolaget Enorama Pharma har nu gått i mål med en betydande milstolpe som banar väg för marknadsintroduktion och kommande lönsamhet. Sent igår kväll kom det efterlängtade beskedet att Enorama Pharmas produkt, ett nikotintuggummi, är bioekvivalent med marknadsledande Nicorette. Vi har kommit ett sjumilasteg närmare en marknadslansering, menar bolagets vd Mats Rönngard. Nu återstår endast formaliteter enligt bolaget, innan lanseringen kan ske.

Samtliga studier som krävs för att registrera Enorama Pharmas nikotintuggummi med fruktsmak som läkemedel är nu färdigställda. Resultatet från den reviderade bioekvivalenssstudie där Enorama Pharmas 4 mg nikotintuggummi med fruktsmak testats mot referensprodukten Nicorette 4 mg visade ett positivt resultat. Detta innebär att Enorama Pharmas produkt är bioekvivalent med Nicorettes och att de största återstående hindren på vägen mot marknadslansering, därmed har checkats av.

Enorama Pharma har nu all den dokumentation som krävs för att ställa samman registreringsansökningar till läkemedelsmyndigheter på relevanta marknader.

»Innebörden av detta går inte att underskatta. Det här innebär att vi efter många års slit är klara med utvecklingsarbetet av vårt nikotintuggummi. Det är inte bara en milstolpe, vi har gått i mål. Erbjudandet gentemot nya potentiella kunder har stärkts väsentligt och vi kan se fram mot en framtid där rökare får ett bättre och längre liv. Vi har kommit ett sjumilasteg närmare en marknadslansering« – Mats Rönngard, VD Enorama Pharma 

En ny teknik jämfört med konkurrenterna 
De studier som nu genomförts med positiva resultat är bioekvivalenstester av Enorama Pharmas 4 mg nikotintuggummi med mint- respektive fruktsmak samt 3- och 6-månaders stabilitetsstudier. Tillsammans visar studierna att Enorama Pharmas produkt, som tillverkas med en annan teknologi än konkurrenternas, är redo för både storskalig produktion och att godkännas som läkemedel.

»Det som nu återstår är registreringsansökningar, men det är en administrativ process. Att alla våra tester är klara innebär också en extrem fördel i nya kundkontakter«  – Mats Rönngard

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke.

Läs också: Enorama Pharma: »Vi förväntar oss att marknaden går åt ett håll – uppåt« (21 dec 2017)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.