Under gårdagen publicerade Enzymatica en vetenskaplig studie där elitidrottare använde ColdZyme munspray i förebyggande syfte mot förkylning. I studien, som baserades på enkätdata, angav elitidrottarna att 81 % av förkylningarna var mildare och/eller kortare vid användning av ColdZyme. Resultaten bekräftar fynd från tidigare studier. 

Mellan april och juni 2017 fyllde 13 elitidrottare i Sverige i veckovisa elektroniska enkäter med frågor om förekomsten av förkylningar, hur pass allvarliga förkylningarna var och om hur de upplevde förkylningsprodukten ColdZyme. Studiegruppen innehöll idrottare som antingen tävlar professionellt eller som amatörer och under studiens tre månader fyllde de i totalt 12 enkäter vardera.

Studien syftade till att undersöka idrottares erfarenhet av ColdZyme. Elitidrottare är en intressant målgrupp för Enzymatica eftersom de drabbas av fler förkylningar och övre luftvägsinfektioner än motionärer. Det beror på att elitidrottare är mer känsliga för angrepp av förkylningsvirus då ihållande och hård träning påverkar immunförsvaret negativt. Elitidrottare har dessutom ett större behov av att hålla sig friska för att både kunna träna och tävla.

Enkätsvar från Enzymaticas studie av elitidrottares erfarenhet av ColdZyme. Klicka för större bild.

I enkätundersökningen svarade 43 procent av de som drabbats av förkylning att de hade upplevt förkylningen som både mildare och kortare än vanligt, 24 procent upplevde att den var kortare och 14 procent att den var mildare. I de fall deltagarna inte rapporterade någon förkylning under en vecka och fick uppföljningsfrågan om de trodde att ColdZyme hade skyddat dem från att bli förkylda angav 69 procent jakande svar.

Enzymaticas vd, Fredrik Lindberg, kommenterade studieresultaten i ett pressmeddelande:

— Endast 12,5 % av deltagarna som blev förkylda undvek träning under sin förkylning. Det indikerar att användningen av ColdZyme kan vara ett enkelt och praktiskt sätt för elitidrottare att förebygga och minska infektioner som orsakats av förkylningsvirus, och därmed slippa förlorade tränings- och tävlingsdagar.

De nya studieresultaten är i linje med de från en tidigare studie som Enzymatica publicerade 2017 där elitidrottare som blev förkylda rapporterade mindre antal förkylningsdagar, mildare förkylningssymptom och förbättrad livskvalitet när de använde ColdZyme jämfört med vanlig förkylning utan behandling. Bolaget har tidigare visat att ColdZyme har liknande effekter i andra grupper, såsom förskolepersonal, anställda i äldrevården och friska frivilliga.

Läs hela den vetenskapliga artikeln här.
Läs även: Enzymatica tackar produkten och sin strategi för marknadsavancemanget (21 mars 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev