Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Igår kunde bolaget meddela att man har avslutat sin första kliniska studie med läkemedelskandidaten CS1 där de preliminära resultaten pekar på god säkerhet och tolerabilitet, vilket bäddar för en intressant utveckling framöver. Bolagets vd Sten R. Sörensen presenterade samtidigt på BioStock Live och framhöll då att han inte oroar sig över utvecklingsrisken då substansen har använts länge i vården för andra sjukdomar.

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen, trots detta är nuvarande behandlingar vidhäftade en stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket i sin tur leder till bristande effekt och en hög risk att drabbas av nya blodproppar.

Under gårdagens BioStock Live i Lund, talade Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen om den primära läkemedelskandidaten CS1. Vid presentationen förklarade Sörensen att kandidaten är en förbättrad behandling för skydd mot blodpropp (trombos), den dominerande orsaken till dödsfall globalt.

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific presenterade på BioStock Live

Lovande prekliniska data
Sörensen framhöll vid presentationen att CS1 utvecklas för preventiv behandling av personer som riskerar att få trombosrelaterad sjukdom och den terapeutiska potentialen av CS1 som en ny behandling för förebyggande av trombos. Olika prekliniska studier med CS1 har visat att det är möjligt att minska trombosbildningen genom att stimulera kroppens eget försvar mot trombos, utan ökad risk för blödningsbiverkning.

»Vi vet att den här substansen tolereras hos människa. Den har ju använts i klinik och hos epileptiker så vi oroar oss inte över den typen av risk« – Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific

Prekliniken har nu stöd av kliniska data
Då bolaget inte oroas över säkerhet och tolererbarhet i CS1 valde man att utföra en mer avancerad fas I-studie uppdelad i två delar, enligt vd. Den nya studien vars resultat presenterades igår, har genomförts i samarbete med Cereno Scientifics kliniska forskningspartner, CTC i Uppsala. I studien deltog individer med ökad riskprofil för trombos för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper hos CS1. Därtill studerades effekter på riskmarkörer för trombos.

Att de preliminära resultaten från studien visar på god säkerhet och tolerabilitet, är en milstolpe och en absolut förutsättning för att gå vidare med ytterligare studier i människa.

Fler data väntas under Q2
Cereno fortsätter nu arbetet med att analysera alla data från studien och hoppas att under andra kvartalet kunna presentera samtliga resultat som inkluderar data på CS1 farmakokinetik och potentiella farmakodynamiska effekter.

»Vi ser fram emot de fullständiga resultaten från den kliniska studien och tillsammans med vår säkerställda finansiering upp till 106 MSEK bereder detta vägen för vårt fortsatta utvecklingsarbete med syfte att dokumentera CS1s effekt avseende preventiv blodproppsbehandling i patienter.«

Finansieringslösning täcker fas IIb-studie
Cereno Scientific tecknade förra månaden ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund vilket därmed innebär att bolaget har finansiering säkrad för en kommande fas IIb-studie. Läs mer om avtalet här: Cereno Scientific säkrar finansiering för 30 månader framåt.

»Vad gäller finansieringen är vi väldigt nöjda. Vi har en stor uppgift framför oss, vi ska studera CS1:s skyddande effekter i människa och det är inga små studier man gör om man ska göras detta på rätt sätt. Så vi har jobbat med vår finansiering och är väldigt nöjda att vi säkrat upp till 106 miljoner kronor under den närmaste perioden från 2018 till 2020.«

Förväntningar på CS1 och partnersamverkan
CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel.

Hjärtinfarkt, stroke och skydd mot blodproppar innebär stora studier och Cereno räknar inte med att göra alla i egen regi själv. VD menar att man räknar med att säkra ett eller flera partneravtal efter att data har säkrats i fas II. Sörensen framhöll att man redan har kontakt med partners och att intresse har visats.

Se vd-presentationen från BioStock Live 18/4-2018 nedan

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev