BioStocks Läsarportfölj har lagt rapportsäsongen bakom sig och inledde börsårets tredje månad med en knapp uppgång om 0,73 procent. Den fiktiva aktieportföljen inkluderar 10 bolag knutna till hälsosektorn och är baserad på en stor läsarenkät från december. Efter att året inletts med en berg-och-dalbana ligger portföljen nu på en total utveckling om 5,23 procent, och slår därmed  branschindex (Hälsovård) som under samma period stigit 0,70 procent.

Efter ett kraftigt börsfall under fredagen slog BioStocks Läsarportfölj branschindex (Hälsovård) som backade 0,11 procent för veckan – detta trots varierande utveckling bland portföljbolagen.

Det var en nyhetstät vecka på flera håll. Framförallt bjöd Lundabolaget A1M Pharma, som utvecklar diagnostik och läkemedel mot njurskydd vid havandeskapsförgiftning och målriktad strålningsbehandlingen (PRRT), på ett intensivt nyhetsflöde. Bolaget inledde med att offentliggöra en kommuniké från den extra bolagsstämma som hölls förra fredagen. Stämman beslutade att verkställa bolagets planer om en nyemission som kan inbringa 83 mkr före emissionskostnader. Läs mer. A1M Pharma meddelade senare att bolaget förstärks genom Fredrik Werner som ny CFO och medlem i bolaget ledningsgrupp. Rekryteringen syftar till att stärka bolagets operationella och finansiella ledarskap när bolaget nu går in i klinisk fas med sin läkemedelskandidat ROSgard. Läs mer. Dessutom publicerade Penser Access en analys av A1M Pharma, där man behöll sin värdering om 175 mkr. Läs analysen här. Nyhetsflödet gjorde dock föga för bolagets kursutveckling som slutade på -5,6 procent.

Utveckling i BioStocks Läsarportfölj mellan starten 22 december 2017 och 2 mars 2018. Klicka för större bild.

Ständigt aktuella AstraZeneca meddelade att man knoppar av sex molekyler från sitt dotterbolag inom bioläkemedel MedImmune i tidig forskningsfas till ett självständigt bioteknikbolag, Viela Bio. Avknoppningarna gäller utvecklingsprojekt inom indikationsområdena inflammation och autoimmuna sjukdomar. Läs mer. I veckan blev det också klart att den rådgivande kommittén CHMP till europeiska läkemedelsverket EMA rekommenderar tablettversion av Lynparza (olaparib) för behandling av viss typ av cancer i äggstockarna och äggledarna. Läs mer. Trots ytterligare en positiv nyhetsvecka slutade AstraZeneca på -2,14 procent i det tuffa börsklimatet.

Vårdföretaget Capio har tecknat avtal om förvärv av Novakliniken med framförallt vårdcentrals-verksamhet i sydöstra Skåne. Novakliniken omsatte 245 mkr under 2017. Läs mer. Dessutom meddelar Capio att de franska myndigheterna sänker ersättningsnivåerna med 1,2 procent från 1 mars, vilket kommer påverka omsättningen från Capios franska verksamhet. Sänkningen var dock lägre än vad bolaget prognostiserat. Läs mer. Capio stannade på -3,59 procent för veckan.

Alteco Medical tecknade distributionsavtal med Cormed Medizintechnik GmbH & Co.KG och inleder bearbetningen av den tyska marknaden för hjärt-kärlsjukdomar och ECMO patienter. Läs mer. Marknaden gav nyheten ett positivt mottagande och kursen steg hela 17,05 procent den gångna veckan. Därmed blev Alteco veckans vinnare bland portföljbolagen.

Nedan kan du se hur samtliga bolag i Läsarportföljen har utvecklats sedan starten 22 december 2017.

Tips: Följ gärna utvecklingen under året och se hur Läsarportföljen går jämfört med dina egna investeringar!

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 2/3 2018

PortföljutvecklingBranschindex
5,23 %0,70 %
Total värdeförändringPortföljvärde
52 334 kr1 052 334 kr
Veckans vinnareVeckans förlorare
Alteco Medic, +17,05 %A1M Pharma, -5,60 %

 

Utveckling per bolag 

Bolag InvesteringStartkursAktuell kursVeckans utvecklingTotal utvecklingAktuellt värde
A1M Pharma100 000 kr10,50 kr5,90 kr-5,60%-43,81%56 190 kr
Alteco100 000 kr1,01 kr1,03 kr17,05%1,98%101 980 kr
AstraZeneca100 000 kr561,00 kr549,00 kr-0,15%-2,14%97 861 kr
Capio100 000 kr44,50 kr41,60 kr-3,59%-6,52%93 483 kr
Cellink100 000 kr113,50 kr152,00 kr1,33%33,92%133 921 kr
Cereno Scientific100 000 kr8,60 kr7,50 kr7,14%-12,79%87 209 kr
Invent Medic100 000 kr24,90 kr24,00 kr-2,44%-3,61%96 386 kr
Isofol Medical100 000 kr21,30 kr24,80 kr-2,36%16,43%116 432 kr
Panion100 000 kr0,90 kr1,59 kr-0,62%76,67%176 667 kr
Vitrolife100 000 kr635,00 kr585,50 kr-1,51%-7,80%92 205 kr

 

Urvalskriterier & förutsättningar

BioStocks redaktion har inte påverkat sammansättningen av Läsarportföljen. Urvalet av bolag är helt baserat på svaren från BioStocks prenumeranter i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 mkr) hos de knappt 1000 läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingår i den kan du läsa här.

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev