Under 2016 dog 63 600 amerikaner av överdoser och 66 procent av dessa var relaterade till opioider, en grupp av smärtstillande läkemedel varav några fortfarande förskrivs helt legalt. Den höga mortaliteten kan jämföras med t.ex. bröstcancer, en sjukdom som ligger bakom 41 000 dödsfall årligen i USA, utan att ta med i beräkningen de förmodade höga mörkertalen för opioidöverdoser. I takt med att opioidöverdoserna blir allt vanligare ökar också behovet av mer lätthanterliga och tillgängliga behandlingar. Klaria Pharma utvecklar KL-00514 med den aktiva substansen naloxon som är välkänd sedan 40 år, vilket kan ge en snabbare väg till marknad.

Opioidbaserade läkemedel är en viktig del av smärtbehandling, men då preparaten är kraftigt beroendeframkallande leder de ofta till missbruk, som i sin tur kan leda till direkt livshotande överdosering som slår ut den delen av hjärnan som kontrollerar andningsreflexen, vilket därmed ökar kvävningsrisken.

En ny rapport sammanställd av amerikanska Centers for Disease Control and Prevention visar att antalet personer som får akutsjukvård efter en opioidöverdos, ökade med 30 procent mellan juli 2016 och september 2017. I dagsläget är det inte mycket som talar för att denna trend kommer att vika. Detta gör samtidigt att efterfrågan på effektiva, lätthanterliga och lättillgängliga läkemedel kommer att fortsätta öka. Svenska Klaria utvecklar KL-00514 (naloxon) som en livlina efter en överdos, och som ska kunna administreras var som helst och även kunna ges av icke utbildad personal.

Klaria slipper tidsödande kliniska studier
Bolagets patenterade drug delivery-plattform består av en mukoadhesiv film av alginatpolymer extraherade från Nordsjö-alger. Filmen, som kan liknas vid ett frimärke, förs in i munnen och fästs vid munslemhinnan. Filmen distribuerar sedan snabbt läkemedlet KL-00514 direkt ut i blodomloppet tills filmen lösts upp. Den alginatbaserade filmen kan laddas med olika aktiva substanser och metoden syftar till att generera patientfördelar som kortare tid till effekt, ökad kontroll och enkel hantering.

Naloxon, å sin sida, är ett redan etablerat motgift mot opioidöverdoser som enkelt uttryckt verkar genom att konkurrera ut opioiderna i hjärnan. Eftersom KL-00514 baseras på denna beprövade aktiva substans kan produkten nå marknaden enbart baserat på evidens från en bioekvivalensstudie som demonstrerar att substansens effekt bibehålls med den nya formuleringen. Vidare kliniska prövningar är av detta skäl inte nödvändiga – man slipper alltså genomgå de gängse fas I-III studier som krävs vid utveckling av helt nya läkemedel. Detta sparar bolaget både tid och pengar samtidigt som utvecklingsriskerna minimeras.

Ytterligare en fördel är att användningen av KL-00514 inte kräver någon specialkompetens, vilket ger produkten ett potentiellt mycket brett användningsområde. Att bolaget redan har ett licensavtal med Purdue Pharma ger Klaria goda förutsättningar att snabbt nå ut med sin produkt efter ett marknadsgodkännande.

Läs mer i BioStocks nulägesanalys av Klaria som publicerades 22 februari

Varför ökar överdoserna i USA?
Som ovan nämnts har opioidläkemedel starka smärtlindrande egenskaper och förskrivs ofta i behandlingssyfte. Det finns dock fler alternativ än beroendeframkallande smärtstillande medel för de som drabbas av kronisk smärta, exempelvis s.k interventionella smärtbehandlingar med injektioner och fysioterapi/friskvård. De positiva effekterna av dessa behandlingar är emellertid svårare att bedöma, vilket gör att försäkringsbolagen sällan täcker dessa typer av behandlingar. Dessutom blir de ofta dyrare än opioidläkemedel.

Idag precis som för ett par år sedan är överförskrivningen av opioder för behandling av kronisk smärta en viktig orsak till de ökande överdoserna. Primärvårdsläkare som behandlar vuxna för kronisk smärta i öppenvården står enligt CDC för nästan hälften av förskrivningen av alla opioidrecept.

Tillgången till starkare illegala opioider för smärtlindring som fentanyl har också blivit större. Risken för beroende är stor för beroende, i likhet med de läkemedelsklassade substanserna OxyContin, Percocet och Vicodin. Nyligen tog FDA beslutet att alla kosttillskott och livsmedel som innehåller kratom ska destrueras då de innehåller starkt beroendeframkallande opioider.

Barn får tag på föräldrarnas läkemedel
Opioidmissbruket har ökat även bland minderåriga. Enligt nyligen publicerad forskning i tidskriften Pediatrics, har antalet barn mellan 1 och 17 år som har lagts in på sjukhus för opioidöverdoser nästan fördubblats från 797 patienter mellan 2004 och 2007, till 1 504 patienter mellan 2012 och 2015. Artikelförfattarna drar den logiska slutsatsen att ökningen beror på att många minderåriga får tillgång till sina föräldrars mediciner och tar dem antingen avsiktligt eller oavsiktligt.

Trump vill ta hårdare tag mot langning och skjuter även till pengar
Även bristande lagstiftning i USA kan vara en faktor som spelar in i de skenande dödstalen. Den amerikanska presidenten Donald Trump har vid flera tillfällen sagt att han ska trappa upp kampen mot opioidmissbruk. Nyligen sa Trump vid en presskonferens att han vill se strängare straff för de som langar opiater och har avsatt ett stöd på 6 miljarder dollar under de kommande två åren för att bekämpa den pågående krisen.

Trump gav även löften om att skolor ska få fri tillgång till en spray, Narcan, som ska motverka överdoser av opiater. Beskedet fick bakomliggande bolag att skena på börsen. Om Klarias KL-00514 når marknaden skulle det vara ett alternativ för såväl skolor som andra offentliga platser eller ordningspersonal att ständigt ha tillgängligt, i syfte att motverka stegringen av opiat-relaterade dödsfall.

Bolagen tjänar stort på opioidkrisen. Klicka för att förstora

Höga intäkter för opioidtillverkare
Den 1 mars släppte FDA en kartläggning av hur mycket försäljningen av opioider har ökat i USA, och det är inga småsummor bolagen har tjänat: Från mindre än 1 miljard dollar i omsättning år 1992 till cirka 8 miljarder dollar i omsättning år 2015.

Oxykodon och fentanylprodukter som år 1992 sålde för mindre än 150 miljoner dollar, sålde år 2009 för 5 miljarder dollar och utgjorde över 70 procent av opioidhandeln enligt rapporten.

År 2016 utgjorde generiska opioider 90 procent av marknaden och mer än 80 procent av opioiderna såldes legalt i detaljhandeln, enligt FDA. Oxycodon-, hydrokodon-, fentanyl- och morfinprodukter, som innehöll mindre än 25 procent av mängden MME (morphine milligram equivalents) som såldes år 1992, växte till mer än 80 procent av MME under år 2011.

Andra vägar att hantera problemet med opioidöverdoser
Centers for Disease Control and Prevention släppte under 2016 frivilliga riktlinjer för att hantera problemet med opioidöverdoser och missbruk. Dessa ger instruktioner till sjukvården om hur primärvårdsläkare kraftigt kan minska användningen av smärtstillande läkemedel mot kronisk smärta innehållandes opioider.

I riktlinjerna föreslås i första hand användning av icke-opioider, såsom paracetamol och ibuprofen, för behandling av kronisk smärta om patienten inte har cancer eller får palliativ vård i livets slutskede. Vidare rekommenderas att när opioder förskrivs så bör de göras i lägsta möjliga dos, för att minska riskerna för missbruk och överdosering. Patienterna bör då noga övervakas och läkemedlen bör kombineras med andra icke-medicinska metoder såsom (ovan nämnda) sjukgymnastik för att kontrollera smärtan, enligt riktlinjerna.

Vid påbörjad användning av opioider bör läkaren dessutom välja att ordinera läkemedel med omedelbar frisättning i stället för långtidsverkande och den typ av opioider som bör undvikas helt är de med lugnade effekt, så kallade bensodiazepiner.

Nedan gör Centers for Disease Control and Prevention ett försök att förklara det rådande läget i USA

Läs också: Nulägesanalys av Klaria (22 feb)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.