Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Ny rapport kartlägger svenska bolag inom precision medicine
» Biogen betalar miljarder för Pfizers schizofreni-kandidat
» Saniona växlar upp efter ett nyhetsintensivt år
» BioStocks läsarportfölj tappade trots positiv börstrend
» Idogen och Xintela i nationell mångmiljonsatsning på cell- och genterapi

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 10 här

ME Dental har idag lämnat ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Orasolv att överlåta samtliga sina aktier i Orasolv till ME Dental, som erbjuder 30 öre kontant för varje aktie i Orasolv. Erbjudandet motsvarar ett värde för samtliga utestående aktier i Orasolv om cirka 74,5 miljoner kronor. Läs mer. Med anledning av detta flyttas bolaget till observationslistan. Läs mer.

AktieTorget har beslutat att handelsstoppa Norinvents aktie. Skälet till handelsstoppet är att bolaget ska offentliggöra omfattande information och AktieTorget har bedömt att marknaden behöver viss tid på sig för att tillgodogöra sig informationen. Läs mer.

Cantargia presenterar nya data på AACR kring blockering av metastaser med hjälp av antikroppar mot IL1RAP. Läs mer.

Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. och RaySearch Laboratories har inlett ett samarbete för att skapa stöd för UIHs linjära acceleratorer inom RaySearch’s dosplaneringssystem RayStation och onkologiinformationssystem RayCare. Läs mer.

LIDDS aviserar att en NanoZolid-formulering med STING-agonister blir ett nyckelprojekt i bolaget immunonkologisatsning. Läs mer.

CombiGene har publicerat ett nytt nummer av bolagets nyhetsbrev. Läs mer. En engelsk upplaga av nyhetsbrevet kan läsas här.

MediRätt har fått sin ansökan till EU:s innovationsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 2 registrerad. Läs mer.

Medivir meddelar valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018. Läs mer.

Inhalation Sciences lämnar uppdatering om noteringsplan för Ziccum samt meddelar om plan för förändring i bolagets ledning. Läs mer. Ziccum har också tecknat utvecklingsavtal med ett svenskt läkemedelsbolag med ett ordervärde på ca 200 tkr. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical publicerar förtydligande gällande investerarträffar i Malmö och Stockholm. Läs mer.

Styrelsen för Obducat offentliggör de slutliga föreslagna villkoren för den unitemission av nya aktier och teckningsoptioner som föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 19 mars 2018. Läs mer.

Invent Medic meddelar att styrelsen för att finansiera den nyligen kommunicerade utökade marknadslanseringen av TVS beslutat att genomföra en företrädesemission om högst cirka 19,3 MSEK. Läs mer. Bolaget kallar med anledning av detta till extra bolagsstämma den 3 april. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

CLS har fått en order från University of Texas Medical Branch (UTMB) avseende TRANBERG. UTMB använder sedan tidigare rutinmässigt CLS engångsprodukter, för behandling av prostatacancer i tidig fas med bildstyrd fokal laserablation (FLA), och kommer nu även att använda TRANBERG-systemet vid denna behandling. Ordervärdet uppgår till cirka 240 tkr. Läs mer.

Europeiska patentverket har meddelat sin avsikt att bevilja Episurf Medical ytterligare ett europeiskt patent. Patentet, benämnt ”Metod och nod för tillverkning av kirurgisk utrustning för broskskador”, innefattar den medicintekniska bildsegmenteringsprocess som används för visualisering av ledskador samt för tillverkning av bolagets patientspecifika ledimplantat och kirurgiska instrument. Läs mer.

Medivir meddelade att Chief Medical Officer John Öhd har beslutat att lämna företaget. Han kommer att förbli hos Medivir till 15 juli 2018. Läs mer.

Probi offentliggjorde att Ole Søgaard Andersen har utsetts till tillförordnad verkställande direktör och att han tillträder tjänsten omgående. Søgaard Andersen ersätter nuvarande verkställande direktör Peter Nählstedt. Läs mer.

Ortivus har mottagit en beställning från Region Västmanland avseende systemintegration för MobiMed med regionens patientjournalsystem Cosmic, till ett värde av ca 1,0 mkr räknat på fem års användning. Läs mer.

Michelle Werner ny marknadsbolagschef för AstraZeneca Nordic-Baltic. Läs mer.

NextCell Pharmas styrelse har beslutat  att utnyttja årsstämmans bemyndigande att genomföra en riktad emission till Nordic Tech House. Läs mer.

Recipharm meddelar att den nya Blow-fill-seal-utrustningen tas i drift efter förra årets investering i anläggningen i Kaysersberg, Frankrike. Läs mer.

Thomas Nortoft har meddelat att han på egen begäran avgår som ledamot i Integrums styrelse på grund av hälsoskäl. Läs mer.

Valberedningen i Immunicum föreslår Michael Oredsson som ny styrelseordförande. Läs mer.

Inför den förestående nyemissionen med företrädesrätt till Intervaccs aktieägare bjuder bolaget in till bolagspresentationer hos Remium i Stockholm. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Orasolv +51,58%, Prebona +10,98%, Karessa Pharma +9,33%, IRRAS +4,8%, LIDDS +3,56%, CLS +3,53%

Förlorare i lunchhandeln: Invent Medic -25,21%, Toleranzia -8,76%, Initiator Pharma -8,33%, CombiGene -8%, Biovica International -6,88%, ADDvise -6,45%

Index: OMXS30 -0,11%, Hälsovård -0,15%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev