Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Saniona växlar upp efter ett nyhetsintensivt år
» BioStocks läsarportfölj tappade trots positiv börstrend
» Idogen och Xintela i nationell mångmiljonsatsning på cell- och genterapi
» Biotechbolag mörkade patientdödsfall inför börsnotering
» Cellterapi-experten: »Idogens strategi är mycket spännande«

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 10 här

CombiGene stärker ledningsfunktionen med Karin Agerman som Chief Research & Development Officer. Agerman har mer än femton års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin samt start-up arenan i Sverige. Hon har bland annat arbetat på AstraZeneca, Merck och Uppsala BIO, och har verkat i en rad ledande befattningar. Läs mer.

Bonesupport meddelar att Emil Billbäck, nyligen utsedd till vd, köpte 60 000 aktier i bolaget den 9 mars. Läs mer.

Anna Hasselgren, CFO på ADDvise Group, har valt att lämna sin befattning. Hasselgren kommer att kvarstå som CFO och medlem av ledningsgruppen till den 12 sept och arbetet med att rekrytera en efterträdare har påbörjats. Läs mer.

2cureX meddelar idag att bolaget har erhållit den första utbetalningen om totalt 1,5 MEUR av det tilldelade bidraget om totalt 3 MEUR från EU:s Horizon 2020 SME-program. Bidraget är tilldelat för att slutföra den kliniska valideringen av bolagets IndiTreat-produkt och inleda marknadslanseringen av denna. Läs mer.

Attana meddelar idag att ett femårigt exklusivt distributionsavtal har tecknats med HVD Life Sciences. Avtalet innebär att motparten kommer att vara Attanas representant i Asien, Ryssland inklusive CIS/NIS, Östeuropa, Sydösteuropa och Österrike. Attana och HVD Life Sciences har sedan tidigare distributionsavtal för vissa länder i Östeuropa. Läs mer.

Episurf Medical deltar vid BASK 2018 som arrangeras den 20-21 mars i Leicester, Storbritannien. Läs mer.

Nanologica publicerar en rättelse avseende den preliminära tidsplanen för nyemissionen, innefattande första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen, avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, beräknat datum för offentliggörande av prospekt, teckningsperiod, handel i teckningsrätter och beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen. Läs mer.

Nästan vart tredje cancerfall som drabbar kvinnor i Sverige är bröstcancer. Av dessa är cirka 10­‐15 procent tumörer som inte svarar på behandling med hormoner, vilket gör dem mer aggressiva och oftare ger upphov till återfall. Nu har ett internationellt forskarlag lett av forskare vid Lunds universitet upptäckt att dessa aggressiva tumörer kan byta identitet genom manipulering av bindvävscellerna i brösttumören. Läs mer.

Två nya biomarkörer för barncancerformen neuroblastom har identifierats i en studie, publicerad i tidskriften Cancer Cell. Fynden väntas få direkt betydelse vid sjukdomsprognos, och på sikt även för behandling. – Det behövs nya behandlingsmetoder för högriskpatienterna, och det är där vår forskning kan göra verkligt stor nytta, säger Chandrasekhar Kanduri, professor i medicinsk biokemi och cellbiologi på Sahlgrenska akademin. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Sanionas samarbetspartner Cadent Therapeutics har inlett en Fas I-studie med CAD-1883 för behandling av spinocerebellär ataxi och essentiell tremor. Läs mer.

Nanexa tecknar avtal med Scienta Sensor Systems. Läs mer.

Norska PCI Biotech tillkännagav att bolaget kommer presentera vid Bio-Europe 2018 som hålls den 12-14 mars i Amsterdam. Läs mer.

Forskare vid Uppsala universitet har i samarbete med amerikanska kollegor hittat en akilleshäl för den vanligaste formen av elakartade barnhjärntumörer. Genom att kombinera två sorters läkemedel går det att samtidigt angripa cancercellens delning och dess förstärkningssystem, vilket behövs för att behandlingen ska bli tillräckligt effektiv. Forskningsresultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Oncogene. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Emotra +11,36%, 2cureX +10,65%, Nanexa +9,48%, Aptahem +7,25%, Brighter +6,38%, Initiator Pharma +5,66%

Förlorare i lunchhandeln: Cellink -11,54%, Cline Scientific -8,61%, Zenicor -8,33%, Klaria Pharma -6,9%, QuickCool -6,67%, LIDDS -5,59%

Index: OMXS30 +0,5%, Hälsovård +0,43%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev