Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Opioidkrisen: Klaria slipper långdragna kliniska studier
» Immunovias intåg på Nasdaq Sthlm öppnar upp för USA-marknaden
» Historiskt FDA-godkännande inom prostatacancer
» Efter ett kvartal säger vi adjö till BioStocks Läsarportfölj 1.0
» VD-intervjuer X4: Immunovia, Cantargia, RhoVac & Alligator

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 12 här

Under 2016 dog 63 600 amerikaner av överdoser och 66 procent av dessa var relaterade till opioider. I takt med att opioidöverdoserna blir allt vanligare ökar också behovet av mer lätthanterliga och tillgängliga behandlingar. Klaria Pharma utvecklar KL-00514 med den aktiva substansen naloxon som är välkänd sedan 40 år, vilket kan ge en snabbare väg till marknad. Läs mer.

Wilson Therapeutics preliminära långtidsdata avseende effekt och biverkningsprofil från den pågående förlängningsfasen av bolagets fas 2-studie av WTX101 för behandling av Wilsons sjukdom, har valts ut för att presenteras som en så kallad late-breaker-poster på The International Liver Congress 2018. Läs mer.

Medfield planerar för CE-certifiering av Strokefinder MD100 tillsammans med Intertek. Läs mer.

Styrelsen i AcouSort har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier som offentliggjordes den 5 mars 2018. Läs mer.

Sensori har presenterat abstract och kliniska studier vid TRI/TINNET i Regensburg. Läs mer.

Corline Biomedical meddelar att den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports publicerar resultat från den prekliniska utvecklingen av Renaparin. Resultaten påvisar nyttan av att med hjälp av Renaparin förebygga njurskada i samband med transplantation. Läs mer.

Biovica International aviserar att nya positiva studieresultat stöder tidig utvärdering av bröstcancerbehandling med DiviTum. Läs mer.

SensoDetects hörselhallucinationsstudie har blivit förlängd. Läs mer. Bolaget har också erhållit ett förhandsbesked om beviljat patent i Singapore. Läs mer.

PledPharma AB (publ) meddelar att det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO), har godkänt PledPharmas patentansökan avseende den aktiva substansen i läkemedelskandidaterna PledOx och Aladote. Läs mer.

Redwood Pharma ingår avtal om kreditfacilitet på 15 mkr. Läs mer.

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

Diamyd Medical  Enzymatica  ADDvise  Vitrolife  SyntheticMR

Kallelse till bolagsstämma/årsstämma:

Orasolv  ObsteCare  Karessa Pharma  Redsense Medical  Dignitana

Nyheter inkomna igår e.m:

Cyxone meddelade att första fasen av pilotstudien av deras cyklotid mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har slutförts enligt plan. Studien genomfördes efter en förfrågan från ett läkemedelsbolag som observerat Cyxones forskningsarbete med läkemedelskandidaten T20K mot multipel skleros (MS). Läs mer.

BioInvent avser att genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella investerare. Läs mer.

CFO Claus Frisenberg Pedersen köper aktier i Oncology Venture och MPI. Läs mer.

Kancera meddelar att en artikel har publicerats av forskare från Karolinska Institutet och Kancera i tidskriften Leukemia. Läs mer.

Ortivus har tecknat avtal med Region Jämtland Härjedalen avseende MobiMed Journal. Läs mer.

ObsteCare stärker sitt kommunikativa arbete genom att engagera Camilla Kållberg som ansvarig för bolagets kommunikation mot marknaden, ägare och kunder, framförallt i digitala kanaler. Läs mer.

NextCell Pharma meddelade att säkerhetskommittén för den kliniska studien med ProTrans godkänner att huvudprövaren professor Per-Ola Carlsson och NXTCL går vidare med behandling av 3 patienter i den medelhöga doskohorten. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Sedana Medical +17,83%, Emotra +13,93%, AlphaHelix +10,1%, Diamyd Medical +4,85%, Enzymatica +4,17%, SOBI +3,35%

Förlorare i lunchhandeln: Toleranzia -10,37%, Senzime -9,02%, AcouSort -8,67%, AcuCort -7,5%, Micropos Medical -7,3%, PharmaLundensis -6,71%

Index: OMXS30 -1,23%, Hälsovård+0,4%


Annons:

Annons Cline Scientific

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev