Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Cereno Scientific säkrar finansiering för 30 månader framåt
» Enzymatica tackar produkten och sin strategi för marknadsavancemanget
» Analysuppdatering: Fyndläge i A1M Pharma inför klinisk start
» VD intervju PHI: »antalet kunder inom bioteknik- och läkemedelsbolag kommer att öka« 
» Intervju: Steven Glazer, Chief Medical Officer Idogen

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 11 här

Cereno Scientific utvecklar en förebyggande behandling mot blodproppar, som utgör den dominerande dödsorsaken i världen framför sjukdomar som till exempel cancer. Häromdagen stod det klart att bolaget via European High Growth Opportunities Securitization Fund säkrat finansiering till verksamheten över de närmaste 30 månaderna. Läs mer.

BioStock träffade Enzymatica för att ta reda på mer om strategin bakom ColdZymes framgångar och vilka knep bolaget tar med sig inför lansering i andra länder. I ett samtal med vd Fredrik Lindberg, marknadsdirektör Ulf Blom och kommunikationschef Carl-Johan Wachtmeister framkom att hemligheten är en kombination av en unik produkt och strategisk marknadsföring. Läs mer.

Resultaten från Hansa Medicals första fas II-studie med IdeS publiceras av American Journal of Transplantation. Läs mer. Bolaget tillkännagav också att styrelsen utsett Søren Tulstrup till ny vd och koncernchef för bolaget. Ulf Wiinberg, som varit tf. vd, återgår till sin tidigare roll som ordförande, och Birgit Stattin Norinder återgår till sin tidigare roll som styrelseledamot. Läs mer.

Swedish Orphan Biovitrum meddelar att företaget har erhållit nationellt godkännande för subvention av Ravicti, för behandling av patienter med ureacykelrubbningar (UCD), i flera medlemsländer i EU och EES. Läs mer.

Pharmacolog introducerar ReVal på EAHP i Göteborg. ReVal är ett system för att underlätta iordningställande av medicinering inom pediatrisk vård. Systemet baserar sig på den prototyp som utvecklats tillsammans med Astrid Lindgrens barnsjukhus med bidrag från Vinnova. Läs mer.

Vicore Pharma kan idag meddela att en preklinisk studie med C21 som uppvisade goda resultat på bleomycin inducerad lungfibros har godkänts för publicering. Läs mer.

Bonesupport tillkännagav att positiva kliniska data för CERAMENT G, vid infektionshantering, presenterades på BLRS 2018. Läs mer.

Idag arrangerar Wilson Therapeutics en kapitalmarknadsdag i Stockholm för investerare, analytiker och media. Läs mer.

BioInvent kallar till årsstämma den 24 april. Läs mer.

Även Idogen kallar till årsstämma den 24 april. Läs mer.

Nytt datum för Aptahems årsstämma är den 7 maj. Läs mer.

Karessa Pharma meddelar idag att man har utsett Björn Petersson som ny finanschef. Petersson har stor erfarenhet av finansiell styrning och har genom åren arbetat som controller, CFO, administrativ chef men även verksamhetschef. Läs mer.

Paul Hasselgren, vd på NorInvent, har beslutat att lämna sin position. Läs mer.

AcouSort höll den 21 mars 2018 en extra bolagsstämma. Stämman godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om företrädesemission som avses tillföra bolaget cirka 22,5 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

Hamlet Pharma publicerar idag ett nyhetsbrev. Läs mer.

Biovica International publicerar delårsrapport för perioden maj-jan 2017/2018. Läs mer.

AroCell offentliggör prospekt, teaser och anmälningssedel. Läs mer.

Patienter med låg utbildning dör av cancer i betydligt högre grad än patienter med högre utbildning i Sverige. Ojämlikheten motsvarar 2900 liv om året. Det framgår av en stor studie av socioekonomiska skillnader i cancervården som Cancerfonden låtit genomföra, och som presenteras i årets Cancerfondsrapport. Läs mer.

Karolinska Universitetssjukhuset tar över ansvaret för Stockholms medicinska biobank och ett nytt regionalt biobanksråd bildas. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

BioStock har publicerat en analysuppdatering av A1M Pharma som utvecklar ROSgard, det allra första läkemedlet baserat på en rekombinant version av det kroppsegna proteinet alfa 1 mikroglobulin (A1M). Målet är att tillförsel av extra A1M ska kunna avhjälpa sjukdomar som uppstår till följd av oxidativ stress, exempelvis njurskador som drabbar 12 miljoner människor per år och som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och PPRT-strålning mot cancer. Läs mer.

Phase Holographic Imaging står inför sitt kommersiella genombrott sett till försäljningstrenden från maj 2017 till dagens datum. Efter många år av förfinad teknikutveckling, internationell uppmärksamhet och en tillströmning av välrenommerade forskningsinstitutioner ser ett uppsving ut att närma sig. Läs mer.

Danska Zealand Pharmas första fas 3-försök med dasiglukagon, för behandling av allvarlig hypoglykemi, uppfyller framgångsrikt sitt primära mål. Läs mer.

Paxman publicerar nyhetsbrev med intervjuer om bolagets framtidsutsikter i USA samt samarbetet med Teva i Mexiko. Läs mer.

Leif Jokinen har utsetts till vd för det finska dotterbolaget i Karo Pharma i Åbo med start den 1 juni, 2018. Jokinen har tidigare arbetat på H. Lundbeck i 18 år som Managing Director Finland och Area Director, Scandinavia & Baltikum. Läs mer.

Styrelseledamot PO Rosenqvist har ökat sitt innehav i SensoDetect. Läs mer.

Xintela tillkännager att bolaget har beslutat att förbereda en möjlig avknoppning av sin onkologiverksamhet och bilda ett nytt bolag att delas ut till Xintelas befintliga aktieägare och noteras under 2018 på lämplig marknadsplats. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Micropos Medical +13,12%, IRRAS +10,20%, Pharmacolog +9,62%, Prebona +8,29% ADDvise +7,61%, Vicore Pharma +6,71%

Förlorare i lunchhandeln: NorInvent -12,7%, LifeAssays -10%, MedicPen -7,34%, Zenicor -6,84%, Karessa Pharma -6,83%, QuickCool -5,66%

Index: OMXS30 -0,29%, Hälsovård -0,16%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev