Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Cellterapi-experten: »Idogens strategi är mycket spännande«
» Uppgång trots börsfall för BioStocks Läsarportfölj
» Klaria blickar framåt med avtal, patent och amerikanskt prestigenätverk
» Se intervjuerna med Aptahem, Sobi & Cyxone från BioStock Live
» Se presentationerna från BioStock Live: Aptahem, Sobi & Cyxone

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 9 här

Karin Hoogendoorn är styrelseledamot i Idogen och välrenommerad expert inom läkemedelsutveckling och myndighetsprocesser relaterade till cell- och genterapiprodukter. I en intervju med BioStock ger hon sin syn på cellterapins genombrott och de stora fördelarna, samt de potentiella utmaningarna, med Idogens koncept för individanpassad cellterapibehandling. Läs mer.

PExA har ingått avtal med Fraunhofer ITEM som hyr ett komplett system, PExA 2.0, under sex månader. Ordervärdet, inklusive tillbehör, uppgår till cirka 150 tkr och installation är planerad att ske i slutet av mars 2018. Läs mer.

Paxman meddelar att bolaget har uppnått sin målsättning i USA om att installera eller teckna leveransavtal om minst 250 skalpkylningssystem inom ett år efter FDA-godkännandet i april 2017. Läs mer.

Styrelsen i AcouSort har beslutat, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 21 mars, att genomföra en företrädesemission. Vid full teckning kommer emissionen tillföra bolaget cirka 22,5 mkr före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till cirka 54 procent genom teckningsförbindelser. Läs mer.

AstraZeneca meddelar att den europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt en ny ansökan för Forxiga (dapagliflozin), nu som tilläggsbehandling till insulin hos vuxna med typ 1 diabetes. Läs mer. Bolaget kommer också presentera på American College of Cardiology. Läs mer.

Recipharm och Altus Formulation aviserar sitt samarbete för att erbjuda kunder ny drug delivery-teknologi. Läs mer.

Inför årsstämman i Biotage offentliggör valberedningen sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Läs mer.

IRRAS har utsett Will Martin till Chief Commercial Officer och medlem av ledningsgruppen. Martin har närmare 20 års erfarenhet av kommersialisering, marknadsföring och affärsutveckling från chefsbefattningar inom den medicintekniska branschen. Läs mer.

VibroSense Dynamics meddelar att samtliga innehavare av teckningsoptioner av serie 2015/2018 har beslutat att nyttja sina optioner. Läs mer.

QuiaPEG Pharmaceuticals gör ett förtydligande angående pågående förhandlingar med en asiatisk nyckelaktör inom pegyleringsbranschen och utvecklingsarbetet, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical kallar till årsstämma den 9 april. Läs mer.

Bonesupport kommer presentera på Canaccord Musculoskeletal Conference den 6 mars i New Orleans, USA. Läs mer.

Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals kommer att presentera bolaget på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium den 7 mars. Läs mer.

Nyheter inkomna fredag e.m:

QuiaPEG Pharmaceuticals meddelar att man erhållit registrering i EU för varumärket Uni-Qleaver. Läs mer.

RhoVac kommer att närvara vid BIO-Europe Spring den 12-14 mars i Amsterdam, Life Science-dagen den 7 mars i Göteborg och på BioStock Live den 20 mars i Stockholm. Läs mer.

Sprint Bioscience offentliggör tilläggsprospekt med anledning av uppnående av delmålsbetalning om 2 miljoner dollar. Läs mer.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab) som används vid behandling av multipel skleros (MS). Detta efter flera fall i Tyskland och Spanien av allvarlig hjärninflammation, däribland encefalit och meningoencefalit. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: ProstaLund +57,01%, Emotra +21,87%, CombiGene +11,89%, A1M Pharma +10%, Zenicor +7,55%, RhoVac +7,09%

Förlorare i lunchhandeln: AcouSort -15,95%, NorInvent -13,04%, Cline Scientific -7,89%, Advenica -6,67%, Pharmacolog -6,15%, Redsense Medical -5,19%

Index: OMXS30 +1,04%, Hälsovård +0,98%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev