Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Saniona växlar upp efter ett nyhetsintensivt år
» BioStocks läsarportfölj tappade trots positiv börstrend
» Idogen och Xintela i nationell mångmiljonsatsning på cell- och genterapi
» Biotechbolag mörkade patientdödsfall inför börsnotering
» Cellterapi-experten: »Idogens strategi är mycket spännande«

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 10 här

När Saniona nyligen stängde böckerna för 2017 summerades ett nyhetsintensivt år som började med positiva fas II-studieresultat inom typ 2-diabetes med huvudkandidaten Tesomet. Därefter levererades ett fortsatt flöde av positiva nyheter om avknoppningar, listbyte, nya studier och milstolpesbetalningar. Årets viktigaste besked kom dock när samarbetspartnern Medix i april fick OK för en fas III-studie med tesofensine i fetmapatienter, vilket följdes upp med rekordsnabb patientrekrytering. Läs mer.

CombiGenes vd Jan Nilsson presenterade bolaget och dess verksamhet på Life Science-dagen i Göteborg. Presentationen finns nu tillgänglig att se i efterhand här.

Styrelsen i Immunovia har antagit finansiella mål med anledning av att bolaget närmar sig försäljningsstart under andra halvåret 2018. Läs mer.

Diamyd Medical meddelar att en sjätte delrapport från den prövarinitierade studien DIAGNODE-1, en öppen klinisk pilotstudie där diabetesvaccinet Diamyd ges direkt i lymfkörtel, visar ett fortsatt positivt kliniskt förlopp. Läs mer.

AstraZeneca meddelar att slutresultaten för Imfinzi över total överlevnad i immunterapistudien Mystic nu väntas under andra halvåret 2018. Tidigare väntades analysen under första halvåret. Läs mer.

QuiaPEG lämnar in tre patentansökningar i USA. Läs mer. Bolaget ingår också licens- och kommersialiseringsavtal med Xiamen SinoPEG Biotech Ltd. Läs mer.

Brighter kallar på en femte tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Läs mer.

AroCell beslutar om företrädesemission om ca 35 mkr. Emissionen är säkerställd till 75 procent. Läs mer.

Episurf Medical meddelar att kliniska resultat från användning av Episealer presenteras vid årsmötet för British Association for Surgery of the Knee. Läs mer.

VibroSense Dynamics nya produktfamilj VibroSense Meter II har erhållit ett mönsterskydd i Kina. Läs mer.

Phase Holographic publicerar delårsrapport för perioden maj 2017 till jan 2018. Läs mer.

IRRAS lämnar uppdatering om sin 510(k)-ansökan till FDA för IRRAflow. Läs mer.

Nanologica har ingått avtal med den brittiska kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd för produktion av större volymer silika. Läs mer. Bolaget aviserar också om nyemission på 55 mkr, som till 87 procent är garanterad av teckningsåtaganden och garantiutfästelser. Läs mer. Med anledning av detta kallar bolaget till extra bolagsstämma den 11 april. Läs mer.

Valberedningen i MediRätt presenterar två nya ledamöter till styrelsen. Läs mer.

IRLAB har fått internationell uppmärksamhet för bolagets forskningsplattform. Läs mer.

Wilson Therapeutics tillkännager agendan för kapitalmarknadsdagen den 21 mars 2018. Läs mer.

2cureX meddelar härmed att bolaget har blivit inbjudet att presentera resultat från den kliniska studien med IndiTreat vid ESMO World Congress of Gastrointestinal Cancer 2018 i Barcelona den 20-23 juni 2018. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical meddelar att vd Igor Lokot presenterar på Aktiespararna i Göteborg 21 mars. Läs mer.

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

AstraZeneca tillkännagav resultat från en ny analys av sin CVD-REAL studie, som utvärderar risken för dödsfall, sjukhusvistelse för hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke hos patienter med typ 2-diabetes som får behandling med SGLT-2-hämmare, inklusive Farxiga (dapagliflozin) jämfört med andra glukossänkande läkemedel. Läs mer.

BrainCool publicerar årsredovisning för 2017. Läs mer.

Attana har erhållit ett kontraktforskningsuppdrag från ett globalt pharmabolag med huvudkontor i Europa. Uppdraget är en förstudie med ett initialt ordervärde som överstiger 200 tkr och beräknas slutföras under våren. Läs mer.

Ortivus tillkännagav att landstinget i Kalmar län väljer MobiMed Monitorering som ett verktyg för primärvården för att förenkla diagnostik och kommunikation mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal. Beställningen omfattar två stycken MobiMed-enheter. Läs mer.

Intervacc publicerar kommuniké från extra bolagsstämma den 9 mars. Läs mer.

Brighter anställer Petra Kaur som marknads- & kommunikationschef. Tidigare har Kaur haft rollen på konsultbasis. Läs mer.

Glycorex Transplantation meddelade att en ny variant av bolagets befintliga medicintekniska produkt Glycosorb binder och selektivt sänker nivån av galektin i blodplasma. Läs mer.

Emotra har tecknat det första kommersiella avtalet med en privat psykiatrisk klinik i Warszawa. Läs mer.

QuiaPEG Pharmaceuticals erhåller ett s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av ytterligare ett patent i USA. Läs mer.

Dignitana utser tre styrelsemedlemmar i USA och tillkännager att James McKinney blir President och Chief Operating Officer. Läs mer.

RaySearch Laboratories meddelar att WPE introducerar Monte Carlo-dosberäkning för protonterapi i kombination med aperturer. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Emotra +15,35%, QuickCool +7,14%, Stille +6,89%, Diamyd Medical +6,53%, Pharmacolog +5,94%, Follicum +5,54%

Förlorare i lunchhandeln: AroCell -28,07%, Respiratorius -14,07%, Micropos Medical -11,05%, Cline Scientific -10,26%, NorInvent -9,5%, Initiator Pharma -8,62

Index: OMXS30 +0,35%, Hälsovård +0,1%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.