Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Idogen och Xintela i nationell mångmiljonsatsning på cell- och genterapi
» Biotechbolag mörkade patientdödsfall inför börsnotering
» Cellterapi-experten: »Idogens strategi är mycket spännande«
» Uppgång trots börsfall för BioStocks Läsarportfölj
» Klaria blickar framåt med avtal, patent och amerikanskt prestigenätverk

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 9 här

Oncology Venture och Medical Prognosis Institute meddelar gemensamt att deras respektive styrelser har kommit överens om en fusionsplan för att genomföra en sammanslagning av bolagen. Läs mer. Med anledning av detta flyttas Oncology Venture till observationslistan. Läs mer.

Bonesupport meddelar att de kommer ge två muntliga presentationer och en poster presentation på Orthopaedic Research Society (ORS) 2018 som äger rum den 10-13 mars. Läs mer.

Bavarian Nordic tillkännager nya fas 2-kombinationsprov med CV301 och nivolumab i koloncancer. Läs mer.

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 10,3 mkr. Företrädesemissionen är via teckningsförbindelser samt garantiåtaganden säkerställd till cirka 7,2 mkr motsvarande cirka 70 procent. Läs mer.

Capios valberedning föreslår styrelseledamöter inför årsstämman den 3 maj 2018. Läs mer.

Företrädesmissionen i Sprint Bioscience har avslutats och bolaget tillförs 37,9 mkr före avdrag för emissionskostnader. Läs mer.

Hamlet Pharma publicerar nyhetsbrev med information om bolagets patentportfölj. Läs mer.

Episurf Medical publicerar årsredovisning för 2017. Läs mer.

QuickCools kvalitetsledningssystem är nu godkänt i enlighet med den nya versionen av ISO 13485:2016. Läs mer.

MediRätt kallar årsstämma den 11 april. Läs mer.

Danska Fertin Pharma erhåller patent gällande bolagets nikotintuggummi. Läs mer.

Kranskärlskirurgi är fortfarande den vanligaste hjärtoperationen i Sverige. Ingreppet görs när flera kranskärl förträngts eller täppts till. I en nordisk studie, ledd från Akademiska sjukhuset, ska en ny så kallad no-touch-metod utvärderas, där de kroppsegna blodkärlen handhas med en skonsammare teknik vid kranskärlsoperationer. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Redwood Pharma har avtalat om att förvärva av vissa patent och patentansökningar samt klinisk och preklinisk data av CapaVision Ltd. Köpeskillingen uppgår till 5 124 000 kronor och kommer att erläggas genom att till CapaVision emittera 525 000 aktier i Redwood. Läs mer.

Företrädesemissionen i Toleranzia tecknades till cirka 22,6 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om 94 procent. Läs mer.

XVIVO Perfusion publicerar information från bolagets valberedning. Läs mer.

Orexo kallar till årsstämma den 12 april. Läs mer.

Cantargia presenterar sin verksamhet på ett flertal investerarmöten under mars 2018. Läs mer.

Getinge publicerar årsredovisning för 2017. Läs mer.

Europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar omedelbar återkallelse och indragning av Zinbryta, ett läkemedel för behandling vid multipel skleros (MS). Detta efter 12 rapporter om allvarlig hjärninflammation, varav tre fall med dödlig utgång. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: AcuCort +10,97%, ISR +8,72%, 2cureX +6,48%, Invent Medic +6,22%, Redsense Medical +5,88%, QuickCool +5,26%

Förlorare i lunchhandeln: Double Bond Pharmaceutical -31,74%, NorInvent -21,46%, Medical Prognosis Institute -13,31%, Initiator Pharma -10,65%, PExA -9%, Follicum -6,58% 

Index: OMXS30 -0,17%, Hälsovård +0,09%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev