Home Intervjuer Medlemskap i amerikanskt prestigenätverk kan ge Klaria fördelar

Medlemskap i amerikanskt prestigenätverk kan ge Klaria fördelar

Medlemskap i amerikanskt prestigenätverk kan ge Klaria fördelar

2 mars, 2018

I slutet av januari deltog Klaria Pharma på BioStocks investerarevent på temat opioidberoende. Bolagets lovande läkemedelskandidat mot opioidöverdoser är dock inte det Uppsalabaserade bolagets enda fokus. I pipeline har man också läkemedel mot migrän och smärta relaterad till cancersjukdom. Nyligen stod det klart att Klaria som en konsekvens av sitt utvecklingsprogram inom smärta, har upptagits som medlem i amerikanska Medical Technology Enterprice Consortium som bl.a. samarbetar med den amerikanska militären. BioStock kontaktade Klarias vd Scott Boyer för att ta reda på om medlemskapet kan främja bolagets projekt inom akut medicinering i t.ex. stridssituationer. 

Klaria Pharmas primära läkemedelskandidat KL-00514 utvecklas mot opioidöverdoser, ett fokus som bland annat har resulterat i ett prestigesamarbete med kanadensiska Purdue Pharma som undertecknades hösten 2017. Samarbetet är ett utvecklings-, licens- och tillverkningsavtal som kan ge Klaria milstolpebetalningar om 2,3 miljoner USD plus royalties och tillverkningsintäkter. En patentansökan för kandidaten skickades nyligen in till det brittiska patentverket, vilket avses följas upp av fler internationella dito efter ett brittiskt tummen upp.

Cancerrelaterad genombrottssmärta, en ofta fel- eller underbehandlad indikation
KL-00514 är dock som nämndes inledningsvis inte Klarias enda utvecklingsprojekt. Även läkemedel mot migrän och så kallad cancerrelaterad genombrottssmärta som uppkommer plötsligt, trots att patienten ordinerats en stabil läkemedelsbehandling, är under utveckling. Eftersom genombrottssmärta ofta uppstår snabbt utan föregående varningssymtom, krävs särskilda strategier och läkemedel för att denna typ av smärta ska kunna behandlas framgångsrikt. Inom detta område arbetar Klaria med alternativa formuleringar för sin transmukosala film, till exempel projekten KL-00119 inom migrän och KL-00806 inom cancerrelaterad smärta.

»Vi tror att Klarias kompakta och robusta buckala filmteknologi är mycket fördelaktig för akut medicinering i stridssituationer och har potential att ersätta injektioner och nässprayer, vilka är besvärliga att bära med sig i fält. Genom medlemskapet i MTEC får Klaria direkt tillgång till beslutsfattare och även resurser för utvecklingen av våra nuvarande och framtida produkter inom akut medicinering.« Dr. Scott Boyer, VD, Klaria.

Utmanare för migrän visar uppmuntrande effektivitet
KL-00119 är den av Klarias läkemedelskandidater utöver KL00514 som kommit längst i utvecklingsprocessen. Kandidaten är en omarbetning av marknadens mest populära läkemedel mot migrän, läkemedelsjätten GlaxoSmithKlines sumatriptan. En klinisk dose finding-studie från 2016 visade att fler patienter uppnådde smärtlindring inom en timme med KL-00119 jämfört med nässpray med samma aktiva substans. I november 2017 registrerade Klaria en internationell patentansökan för kandidaten. KL-00204 och KL-00914 är två ytterligare projekt inom Klarias migrän-portfölj som för närvarande är under formuleringsutveckling.

Scott Boyer, vd Klaria Pharma

Scott Boyer, vd Klaria Pharma, ni upptogs nyligen som medlem i amerikanska Medical Technology Enterprice Consortium. Vilka potentiella dörrar kan detta prestigefulla medlemsskap öppna, enligt din mening?

– MTEC är en sammanslutning av organisationer som fokuserar på behovet hos militären. Medlemskapet ger möjlighet för utlicensiering av våra produkter till medlemmar i MTEC, men MTEC ger också support till exempel via sin direkta kontakt med militären och FDA.

MTEC är ett biomedicinskt teknologiskt konsortium som samarbetar med flera amerikanska myndigheter, t ex U.S. Army Medical Research and Material Command (USAMRMC). Ser du här några möjligheter till samarbeten kring Klarias projektpipeline?

– Akut smärtbehandling har hög prioritet inom militären, men smärta är inte det enda området där Klarias snabbverkande produkter kan användas. Vår teknik kan tillämpas inom många områden, till exempel allergi, ångest och akut förgiftning.

Huvudsyftet med konsortiet är att påskynda tillgången av nya lösningar och produkter för den amerikanska militären och civila veteraner. Hur högt prioriterar den amerikanska militären nya läkemedel som kan användas i fält?

– Mycket högt.

Vilka fördelar har Klarias teknologi jämfört med de läkemedel som idag används i fält av militären? 

– Kompakta, lätta, robusta och snabbverkande produkter, vilket kännetecknar Klarias produkter, är mycket lämpliga för militär användning. På fältet har vårdpersonal och soldater svårt att bära med sig alla typer av nödvändiga läkemedel, till exempel injektioner. Injektionsläkemedel är tunga och kan också frysa när de utsätts för minusgrader.

Finns det några möjligheter att erhålla forskningsbidrag via ert medlemskap i MTEC?

– Ja, absolut. Dessutom innebär vårt medlemskap i MTEC att vi har alla nödvändiga kvalifikationer för att fungera som en direktleverantör till den amerikanska militären.

Kan medlemskapet ge Klaria några regulatoriska fördelar, likt de som FDA:s olika regulatoriska snabbspår kan ge?

– Alla läkemedel, även de som utvecklats för militären, måste gå igenom FDA-granskning. Min uppfattning är att produkter som utvecklats för militären prioriteras hos FDA.

Se också: Klarias bolagspresentation på BioStock Live samt en vd-intervju med Scott Boyer.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev