Cell- och genterapi öppnar upp potential för helt nya, individualiserade medicinska behandlingar mot svåra och obotliga sjukdomar. Globalt görs stora forskningsinvesteringar inom området och i Sverige har en nationell satsning dragits igång under namnet CAMP, Centre for Advanced Medical Products, med målet att bli världsledande inom utveckling av avancerade biologiska läkemedel. Idogen och Xintela är två ledande cellterapibolag som deltar i satsningen.

Vetenskapsrådet och Vinnova investerar 48 miljoner i den nationella satsningen på cell-och genterapi, CAMP, där 25 olika aktörer i Sverige ska verka för ett internationellt forsknings- och utvecklingscentrum inom avancerad terapi för medicinska produkter. En central del i satsningen spelar Lunds Life Science-hub Medicon Village, som bland annat kommer att arrangera den första svenska nationella konferensen för ATMP, eller avancerad terapi för medicinska produkter.

Konferensen äger rum den 15 mars och är ett samarrangemang mellan Medicon Village, CAMP och SWElife, ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova och deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet. 

CAMP fokuserar på tillväxt och samverkan mellan akademi, näringsliv och aktörer inom hälso- och sjukvård, samarbeten som ska leda till ett innovations- och företagsklimat som ökar chanserna för att idéer och forskning ska gå hela vägen till godkända läkemedel. Ett konkret mål med satsningen är att det på Medicon Village ska finnas speciallaboratorier för tillverkning av läkemedel inom cell- och genterapi i enlighet med regelverket för god tillverkningssed, så kallad GMP (Good Manufacturing Practice).

Idogen och Xintela är två ledande cellterapibolag baserade på Medicon Village som bägge står inför utvecklingsfaser där man behöver tillgång till kompetens och ändamålsenlig infrastruktur för produktion av cellterapiprodukter enligt de strikta myndighetskrav som gäller, och som kan dra konkret nytta av CAMP-satsningen i Lund.

Lars Hedbys, vd Idogen

Lars Hedbys, vd Idogen.

– Idogen har säkrat tillgången till anpassade renrum på Medicon Village för att i egen regi producera våra cellterapi-produkter för kliniska studier i enlighet med gällande regelverk för läkemedel. Härigenom får vi kontroll över samtliga steg i produktionsprocessen och kan kapa kostnader och bygga kompetens inför kommande kliniska studier, säger Lars Hedbys, vd på Idogen.

Även Xintela, som utvecklar stamcellsbaserade behandlingar mot bl.a. ledbroskskador och artros, har ändamålsenliga produktionsfaciliteter ett stort värde.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

– Vi etablerar nu vår egen GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier i direkt anslutning till våra lokaler på Medicon Village. Det ger oss flexibilitet och full kontroll över produktionen och utvecklingen av stamcellsterapi för både djur och människor, säger Evy Lundgren-Åkerlund, vd på Xintela.

Bägge bolagen återfinns också på talarlistan för den allra första konferensen om avancerad terapi för medicinska produkter den 15 mars på Medicon Village.

– Vi ska berätta om en helt ny och unik form av cellterapi som vi utvecklar för att inducera immunologisk tolerans. Den syftar till att omprogrammera immunförsvaret hos svårt sjuka patienter, berättar Anette Sundstedt, forskningschef på Idogen.

– Med vår unika stamcellsteknologi och produktion i egen GMP-anläggning har Xintela skapat en stark position inom cellterapi. Konferensen visar vilken bredd vi har i Sverige inom cell-och genterapi och jag ser fram emot en fortsatt spännande och viktig satsning på framtidens medicin, säger Evy Lundgren-Åkerlund.

Konferensens digra talarlista inkluderar även representanter för såväl Lunds, Göteborgs och Uppsala universitet, Karolinska institutet samt tunga aktörer från läkemedelsindustrin som Pfizer och AstraZeneca.

Läs mer om Swedish National Conference on Advanced Therapy Medicinal Products här.

Läs också: Xintela om Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi (20 feb 2018)
samt: Analysuppdatering Idogen: Uppvärdering väntas vid klinisk entré (16 feb 2018)

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev