Efter att ha följt BioStocks Läsarportfölj under ett kvartal, mellan 22 december 2017 och 22 mars 2018, kan vi konstatera att vi förlorade 1,8 procent av vårt satsade kapital. Detta efter att portföljen under veckan backat med 5,07 procent i ett tufft börsklimat. Även branschindex (Hälsovård) backade under veckan, med knappa 2 procent. Vi ”avyttrar” nu den fiktiva aktieportföljen, som inkluderat 10 bolag från hälsosektorn, och sätter samman en ny Läsarportfölj baserat på nästa läsarenkät som kommer att genomföras inom kort. 

Utveckling i BioStocks Läsarportfölj mellan starten 22 december 2017 och slutet 22 mars 2018. Klicka för större bild.

Under sin sista vecka har BioStocks Läsarportfölj 1.0 fortsatt att backa, den här gången med 5,07 procent vilket är ett nytt bottennapp. Veckans resultat drevs av Panion Animal Health, som tappade 14,74 procent. Panion var inledningsvis det bolag som drev på Läsarportföljens starka uppgång i januari och också det bolag som gått bäst på totalen, med +47,78 procent, trots veckan nedgång.

Tyngst har de senaste tre månaderna gått för A1M Pharma som under perioden backat hela 50,67 procent. En förklaring till den negativa utvecklingen är bolagets emissionsrunda som avslutades i onsdags. Under veckan publicerade BioStock en analysuppdatering av A1M Pharma som utvecklar ROSgard, baserat på en rekombinant version av det kroppsegna proteinet alfa 1 mikroglobulin (A1M), mot njurskador vid havandeskapsförgiftning och PPRT-strålning mot cancer. Med ett gediget prekliniskt program i ryggsäcken avancerar bolaget inom kort in i klinisk fas och BioStock bedömer att det finns gott om utrymme för tillväxt i bolaget. Läs mer

En av veckans större nyheter bland portföljbolagen var beskedet att Cereno Scientific ingått ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Avtalet innebär att Cereno kan erhålla 82,0 mkr och potentiellt ytterligare 24,6 mkr. Läs mer. Därigenom har bolaget säkrat finansiering av sin verksamhet för de närmaste 30 månaderna. Läs BioStocks artikel här.

Cellink meddelade att man publicerat en vetenskaplig artikel om biobläck, i Bioprinting journal. Artikeln, som författats tillsammans med externa forskare, syftar till att identifiera positionen för ledande biobläck och föreslå klassificering baserat på dessas roll i 3D bioprintade konstruktioner. Läs mer.

Efter börsens stängning på torsdagen meddelade AstraZeneca att man fått ett godkännande i Europa för sitt läkemedel Lokelma (ZS-9) för behandling av hyperkalemi, d.v.s. förhöjda nivåer av kalium i blodet, i vuxna patienter. Lokelma granskas för närvarande även av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, där ett beslut väntas under innevarande halvår. Läs mer. Tidpunkten för AstraZenecas positiva nyhet innebar dock att en eventuell reaktion från marknaden inte hann komma Läsarportföljen till gagn.

Summering av BioStocks Läsarportfölj 1.0
Summa summarum nådde Läsarportföljen en total utveckling om -1,8 procent. Efter en urstark inledning på året med en peak runt +25 procent, till stor del driven av en rusning i bl.a. Panion Animal Health, vände vinden rejält och till slut droppade portföljvärdet under break-even under den gångna veckan. Slutresultatet är sämre i förhållande till branschindex (Hälsovård), som ligger +1,91 under samma period.

Vi väljer nu att likvidera våra medel och lämna den nuvarande portföljen bakom oss. Vi återkommer dock inom kort med en ny läsarundersökning som kommer att ligga till grund för BioStocks Läsarportfölj 2.0.

Nedan kan du se hur samtliga bolag i Läsarportföljen har utvecklats mellan starten 22 december 2017 och likvideringen 22 mars 2018. 

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 22/3 2018

Portföljutveckling Branschindex
-1,80 % 1,91 %
Total värdeförändring Portföljvärde
-17 979 kr 982 021 kr
Veckans vinnare Veckans förlorare
Alteco, +8,00 % Panion Animal Health, -14,74 %

 

Utveckling per bolag 

Bolag  Investering Startkurs Aktuell kurs Veckans utveckling Total utveckling Aktuellt värde
A1M Pharma 100 000 kr 10,50 kr 5,18 kr -5,6% -50,67% 49 333 kr
Alteco 100 000 kr 1,01 kr 1,08 kr 8,0% 6,93% 106 931 kr
AstraZeneca 100 000 kr 561,00 kr 568,20 kr 1,0% 1,28% 101 283 kr
Capio 100 000 kr 44,50 kr 41,85 kr -1,3% -5,96% 94 045 kr
Cellink 100 000 kr 113,50 kr 137,50 kr 0,0% 21,15% 121 145 kr
Cereno Scientific 100 000 kr 8,60 kr 7,00 kr -2,8% -18,6% 81 395 kr
Invent Medic 100 000 kr 24,90 kr 18,20 kr -3,7% -26,91% 73 092 kr
Isofol Medical 100 000 kr 21,30 kr 23,90 kr -2,8% 12,21% 112 207 kr
Panion 100 000 kr 0,90 kr 1,33 kr -14,7% 47,78% 147 778 kr
Vitrolife 100 000 kr 635,00 kr 602,05 kr 4,9% -5,19% 94 811 kr


Urvalskriterier & förutsättningar

BioStocks redaktion har inte påverkat sammansättningen av Läsarportföljen. Urvalet av bolag är helt baserat på svaren från BioStocks prenumeranter i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 mkr) hos de knappt 1000 läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingick i den kan du läsa här.

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev