BioStocks Läsarportfölj backade med 2,67 procent under den gångna veckan och är nu nästan tillbaka på noll. Även branschindex (Hälsovård) backade, dock med mer modesta 0,53 procent. Läs mer nedan om den fiktiva aktieportföljen som inkluderar 10 bolag knutna till hälsosektorn och är baserad på en stor läsarenkät från december. 

BioStocks Läsarportfölj har nu en total utveckling om 0,69 procent sedan start. Efter en urstark inledning på året med en peak runt +25 procent, till stor del driven av en rusning i bl.a. Panion Animal Health har vinden vänt rejält för portföljen. Dess utveckling är nu sämre än branschindex (Hälsovård) som ligger +3,98 procent men bättre än OMX30 som ligger -0,22 procent sedan årsskiftet.

Utveckling i BioStocks Läsarportfölj mellan starten 22 december 2017 och 16 mars 2018. Klicka för större bild.

Veckan som gick var relativt nyhetsfattig för portföljbolagen, men innehöll en ny bolagsanalys för emissionsaktuella  A1M Pharma, vars teckningsperiod inleddes förra veckan och avslutas på onsdag kommande vecka. Det var Analysguiden som publicerade en analysuppdatering där det konstateras att en relativt låg risk i kommande fas I-säkerhetsstudier och en hög emissionsrabatt talar för att teckna i emissionen. Läs mer. Under veckan steg bolagets kurs med 1,86 procent.

AstraZeneca sköt i veckan upp tidslinjerna för de finala resultaten av fas III-studien MYSTIC. Studien analyserar Imfinzi (durvalumab) som monoterapi och i kombintion med tremelimumab, jämfört med nuvarande standardbehandling, som första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Resultaten kommer att presenteras under andra halvan av året, medan de tidigare var tänkta att bli klara H1 2018. Läs mer. Under veckan offentliggjorde bolaget också att Michelle Werner blir ny marknadsbolagschef för AstraZeneca Nordic-Baltic. Läs mer. Bolaget slutade på +1,41 procent för veckan.

Panion Animal Health meddelade att man expanderar verksamheten för den kliniska utvecklingen genom att kontraktera Steve Radecki, bio-statistiker. Läs mer. Kursutvecklingen var modest och stannade på +0,65 procent.

Invent Medic meddelade att bolagets styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission om högst cirka 19,3 MSEK. Syftet med kapitaltillskottet är att finansiera den nyligen kommunicerade utökade marknadslanseringen av TVS. Läs mer. Bolaget kallar med anledning av detta till extra bolagsstämma den 3 april. Läs mer. Marknaden reagerade kraftfullt på beskedet och kursen backade nästan 18 procent under veckan, vilket var det överlägset sämsta veckoresultatet bland portföljbolagen. Bäst gick det för Cereno Scientific som steg med drygt 4 procent utan egentliga nyheter.

Nedan kan du se hur samtliga bolag i Läsarportföljen har utvecklats sedan starten 22 december 2017.

Tips: Följ gärna utvecklingen under året och se hur Läsarportföljen går jämfört med dina egna investeringar!

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 16/3 2018

PortföljutvecklingBranschindex
0,69 %3,98 %
Total värdeförändringPortföljvärde
6 852 kr1 006 852 kr
Veckans vinnareVeckans förlorare
Cereno Scientific, +4,33 %Invent Medic, -17,83 %

 

Utveckling per bolag 

Bolag InvesteringStartkursAktuell kursVeckans utvecklingTotal utvecklingAktuellt värde
A1M Pharma100 000 kr10,50 kr5,49 kr1,86%-47,71%52 286 kr
Alteco100 000 kr1,01 kr1,00 kr-0,99%-0,99%99 010 kr
AstraZeneca100 000 kr561,00 kr562,60 kr1,41%0,29%100 285 kr
Capio100 000 kr44,50 kr42,40 kr-2,30%-4,72%95 281 kr
Cellink100 000 kr113,50 kr137,50 kr-5,50%21,15%121 145 kr
Cereno Scientific100 000 kr8,60 kr7,20 kr4,05%-16,28%83 721 kr
Invent Medic100 000 kr24,90 kr18,90 kr-17,83%-24,10%75 904 kr
Isofol Medical100 000 kr21,30 kr24,60 kr-3,15%15,49%115 493 kr
Panion100 000 kr0,90 kr1,56 kr0,65%73,33%173 333 kr
Vitrolife100 000 kr635,00 kr574,00 kr-4,09%-9,61%90 394 kr


Urvalskriterier & förutsättningar

BioStocks redaktion har inte påverkat sammansättningen av Läsarportföljen. Urvalet av bolag är helt baserat på svaren från BioStocks prenumeranter i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 mkr) hos de knappt 1000 läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingår i den kan du läsa här.

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev