BioStocks Läsarportfölj utvecklades i motsatt riktning jämfört med börsen förra veckan, då den ökade i värde trots ett kyligt börsklimat. Den här veckan visade det omvända och portföljen tappade 1,69 procent trots en generellt positiv börstrend. Läs mer nedan om den fiktiva aktieportföljen som inkluderar 10 bolag knutna till hälsosektorn och är baserad på en stor läsarenkät från december. 

BioStocks Läsarportfölj tappade i veckan jämfört med branschindex (Hälsovård) som steg 0,11 procent, men variationen bland portföljbolagen var stor. Portföljens totala utveckling om 3,45 procent sedan start är för första gången lägre än branschindex (Hälsovård) som under samma period stigit 4,53 procent.

Utveckling i BioStocks Läsarportfölj mellan starten 22 december 2017 och 9 mars 2018. Klicka för större bild.

Veckan inleddes med att AstraZeneca meddelade att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkänt bolagets ansökan för marknadsgodkännande av Forxiga (dapagliflozin) som oral tilläggsbehandling till insulin för vuxna med typ 1 diabetes. Beslutet baserades på positiva fas III-data där behandlingen visade statistiskt signifikant effekt på patienternas långtidsblodsocker (HbA1c), vikt och dagliga behov av insulintillförsel bland personer med typ 1 diabetes. Forxiga är sedan tidigare godkänt för behandling av typ 2 diabetes. Läs mer. AZ:s kurs hade en positiv trend under veckan och stannade på +1,06 procent.

På onsdagen inleddes teckningsperioden i A1M Pharmas företrädesemission som pågår till och med den 21 mars. Läs mer. Bolaget som har flera tunga börsveckor i bagaget fortsatte att tappa och slutade på -8,64 procent, vilket gör A1M Pharma till portföljens förlorare för fjärde gången på fem veckor, tätt följt av Cereno Scientific som backade 7,73 procent. A1M Pharma är också det bolag som utvecklats svagast totalt sett med 48,67 procents nedgång sedan Läsarportföljens start i december.

För Capios del har den franska regeringen nu offentliggjort den sedan tidigare kända prisreduktionen inom vården. Påverkan på Capios franska verksamhets omsättning blir, baserat på nuvarande verksamhetsmix, -1,2 procent. Läs mer. Capios valberedning har även offentliggjort sina förslag inför bolagets årsstämma som ska hållas den 3 maj 2018. Läs mer. Bolaget visade en stark uppgång under veckan och landade på +4,33 procent vilket gjorde bolaget till veckans vinnare bland portföljbolagen. Totalvinnare i Läsarportföljen såhär långt, med drygt 72 procents uppgång sedan 22 december, är Panion Animal Health, följt av Cellink på +28,19 procent.

Invent Medic offentliggjorde planer på att utvidgada lanseringen av TVS, en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens, till att omfatta både konsumentmarknad och sjukvård. TVS ska alltså nå ut till konsumenten oavsett om denna har sökt vård eller ej och tanken är att därigenom öka produktens tillgängligheten och ge bolaget utökade marknadsmöjligheter. TVS kommer att lanseras under varumärket Arcamea som med tiden ska inkludera en bredare portfölj av produkter och behandlingar riktade mot kvinnors hälsa. Läs mer. Efter en volatil vecka slutade bolaget på -4,17 procent.

Nedan kan du se hur samtliga bolag i Läsarportföljen har utvecklats sedan starten 22 december 2017.

Tips: Följ gärna utvecklingen under året och se hur Läsarportföljen går jämfört med dina egna investeringar!

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 9/3 2018

Portföljutveckling Branschindex
3,45 % 4,53 %
Total värdeförändring Portföljvärde
34 508 kr 1 034 508 kr
Veckans vinnare Veckans förlorare
Capio, +4,33 % A1M Pharma, -8,64 %

 

Utveckling per bolag 

Bolag  Investering Startkurs Aktuell kurs Veckans utveckling Total utveckling Aktuellt värde
A1M Pharma 100 000 kr 10,50 kr 5,39 kr -8,64% -48,67% 51 333 kr
Alteco 100 000 kr 1,01 kr 1,01 kr -1,94% 0,00% 100 000 kr
AstraZeneca 100 000 kr 561,00 kr 554,80 kr 1,06% -1,11% 98 895 kr
Capio 100 000 kr 44,50 kr 43,40 kr 4,33% -2,47% 97 528 kr
Cellink 100 000 kr 113,50 kr 145,50 kr -4,28% 28,19% 128 194 kr
Cereno Scientific 100 000 kr 8,60 kr 6,92 kr -7,73% -19,53% 80 465 kr
Invent Medic 100 000 kr 24,90 kr 23,00 kr -4,17% -7,63% 92 369 kr
Isofol Medical 100 000 kr 21,30 kr 25,40 kr 2,42% 19,25% 119 249 kr
Panion 100 000 kr 0,90 kr 1,55 kr -2,52% 72,22% 172 222 kr
Vitrolife 100 000 kr 635,00 kr 598,50 kr 2,22% -5,75% 94 252 kr

 

Urvalskriterier & förutsättningar

BioStocks redaktion har inte påverkat sammansättningen av Läsarportföljen. Urvalet av bolag är helt baserat på svaren från BioStocks prenumeranter i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 mkr) hos de knappt 1000 läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingår i den kan du läsa här.

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev