Under måndagen offentliggjorde läkemedelsjätten Biogen ett förvärvsavtal med Pfizer om den sistnämndas läkemedelskandidat mot schizofreni, PF-04958242. Affären, som totalt är värd 590 miljoner dollar, är intressanta nyheter för Gabather som enligt uppgift för samtal med ledande marknadsaktörer om sin huvudkandidat GT-002 mot schizofreni med framtida licensavtal i åtanke.  

Den enes död, den andres bröd. Det gamla ordspråket kommer väl till pass i ljuset av att Pfizer i januari beslutade att lägga ner sin utvecklings-pipeline inom sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS) och nu säljer en av sina pipelineprojekt till Biogen som tar sina första steg till att bygga upp CNS-portfölj.

Avtalet mellan läkemedelsjättarna inkluderar en förskottsbetalning om 75 miljoner dollar och ytterligare upp till 515 miljoner dollar i milstolpebetalningar knutna till potentiella utvecklings- och kommersialiseringsframgångar. För Pfizer markerar avtalet den första försäljningen av bolagets totalt åtta CNS-projekt i fas I-II, varav alla ska avyttras. Biogen har i sin tur utsett Pfizers kandidat till sitt ”första program inom neuropsykiatri” och låter meddela att man förväntar sig att affären ska avslutas under andra kvartalet 2018.

Kandidaten, PF-04958242, är en AMPA-receptorpotentiator som utvecklas för behandling av kognitiv nedsättning relaterad till schizofreni. AMPA, eller α-amino-3-hydroxi-5-metyl-4-isoxazol-propansyra, är en jonotropisk transmembranreceptor för glutamat som medierar snabb synaptisk överföring i CNS. Kandidaten är utformad för att eliminera pådrivande, eller excitatorisk, synaptisk överföringar. Med positiva fas I-resultat i ryggsäcken, som visat god säkerhet bland friska frivilliga och en kapacitet att påverka kognition och aktivering av hjärnans funktionskretsar, är kandidaten nu redo för att gå in i fas IIb.

Flertalet patentutgångar att vänta inom kort
Eftersom ett flertal välkända läkemedel inom CNS-området är nära patentutgång, vilket medför att generiska alternativ kommer att pressa prisnivåerna inom kort, är det ingen överraskning att flera av de stora läkemedelsbolagen nu söker efter nya, lovande kandidater att boosta sina R&D-pipelines med. Avtalet mellan Biogen och Pfizer är sannolikt bara ett i ledet under en offensiv jakt på ersättare till befintliga produkter.

Begränsad konkurrens inom schizofreniområdet
Trots detta är konkurrensen begränsad inom den aktuella läkemedelsklassen, även om det brittiska big pharma-bolaget GlaxoSmithKline (GSK) har en kandidat som liknar Biogens nyförvärv. GSKs kandidat befinner sig i klinisk fas I och fokuserar, liksom PF-04958242, på modulering av AMPA för behandling av schizofreni och undersöker hur en ökad AMPA-aktivitet inverkar på kognitionen. Därutöver undersöker RespireRx Pharmaceuticals substansen ampakin i kombination med tre befintliga antipsykotiska läkemedel – lozapin, olanzapin eller risperidon – för behandling av schizofreni. Tidigare har ett liknande ampakin-läkemedel som utvecklades för behandling av schizofreni dragits tillbaka.

Dessutom marknadsför det japanska bolaget Eisai Co AMPA-antagonisten Fycompa (perampanel) mot epilepsi. Behandlingen kan visserligen bidra till att kontrollera anfall, men är även förknippad med en risk för allvarliga psykiatriska och beteendemässiga reaktioner som kan betraktas som livshotande. Det pågår även rekrytering till en fas II-studie för att utvärdera fycompas som behandling av den neurodegenerativa sjukdomar amyotrofisk lateral skleros (ALS).

Svenska Gabather utvecklar intressant schizofreni-kandidat
Även svenska Gabather fokuserar på läkemedelsutveckling för behandling av CNS-sjukdomar. Bolaget utvecklar läkemedel med antipsykotiska, antidepressiva, ångestdämpande, smärtstillande samt minnes- och kognitionsförbättrande egenskaper. Bolagets huvudkandidat, GT-002, har uppvisat god antipsykotisk verkan och kognitions- och minnesförbättrande kapacitet. Resultaten indikerar potential för tillämpningar inom schizofreni, kandidatens första målindikation, men även inom depressiva sjukdomar och demenssjukdomar såsom Alzheimers.

Kandidaten förväntas gå in i klinisk fas I efter halvårsskiftet 2018 och den första studien med schizofreni-patienter planeras starta under 2019. Prekliniska resultat har uppvisat stark antipsykotisk verkan, kognitions- och minnesförbättring, hög selektivitet och samtidigt få biverkningar. Sammantaget ger det GT-002 en unik profil, och bred potential, vilket sannolikt kan locka till sig intresse från stora spelare framgent. Gabather har sedan tidigare bekräftat att man för diskussioner kring GT-002 med en licensaffär med något eller några av världens större läkemedelsbolag i åtanke.

Läs också: VD-intervju: Gabather har en stärkt kassa och sex lovande substanser i pipen (19 februari 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev