Det blev en relativt lugn vecka för BioStocks Läsarportfölj som dock fortsatte dala och tappade ytterligare 1,92 procent. Den fiktiva aktieportföljen inkluderar 10 bolag knutna till hälsosektorn och är baserad på en stor läsarenkät från december. Efter en mycket stark start på året med runt 25 procents uppgång under januari har portföljen tappat under februari och ligger nu på en total utveckling på 5,89 procent, fortfarande något bättre än branschindex (Hälsovård) som under samma period gått upp 0,65 procent.

Portföljutveckling 22 dec 2017 – 16 feb 2018. Klicka för större bild.

Den gångna veckan var jämförelsevis betydligt lugnare än den förra, såväl avseende marknadsvolatilitet som i portföljbolagens nyhetsflöde. För läkemedelsjättar såsom AstraZeneca händer alltid något av intresse, och bolaget meddelade mycket riktigt att läkemedelskandidaten selumetinib beviljats särläkemedelsstatus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Preparatet utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen neurofibromatos, en genetisk sjukdom där den vanligaste formen är känd som Recklinghausens sjukdom. Läs mer. AstraZeneca tappade 0,32 procent under veckan. 

Veckans bokslutskommunikéer för portföljbolagen
Under veckan presenterade två portföljbolag sina bokslutskommunikéer. Först ut var medicinteknikbolaget Alteco Medical som på torsdagen redovisade små resultatförändringar i det fjärde kvartalet då omsättningen uppgick till 0,9 mkr (1,1), och rörelseresultatet blev -3,2 mkr (-3,1). Alteco förstärkte sin kassa med en nyemission i december och bolagets vd, Håkan Petersson, låter meddela att fokus under 2018 framförallt kommer att ligga på den tyska marknaden. Läs mer. Rapporten fick ett kyligt mottagande av marknaden som sänkte bolaget med drygt 9 procent under rapportdagen. Veckan slutade på totalt +3,49 procent.

Strax innan stängning på fredagen kom också Invent Medics bokslutskommuniké. Som väntat redovisade bolaget inga intäkter för 2017. För det fjärde kvartalet var rörelseresultatet -2,9 mkr (-0,6)  och kassaflödet från den löpande verksamheten blev -2,7 mkr (-0,4). Per den 31 december var kassa och bank 6,0 mkr (5,6). Bolagets vd, Karin Bryder, framhåller att 2017 var ett hektiskt och spännande år som innehöll flera framtidssatsningar. Läs mer. Ett par dagar tidigare hade bolaget också meddelat att den kliniska multicenterstudien med TVS visade signifikant positiva resultat. Läs mer. Marknaden hann knappt reagera på rapporten och Invent Medic slutade veckan på minus 2,10 procent.  

Vinnare och förlorare
Läsarportföljens nedgång om -2 procent gick emot branschindex (Hälsovård) som steg med drygt 2 procent under den gångna veckan. Portföljens nedgång drevs av A1M Pharma som för andra veckan i rad blev portföljens förlorare med ytterligare 18,95 procents nedgång efter förra veckans besked om nyemission. Veckans vinnare blev Alteco Medical (se ovan).

Nedan kan du se hur samtliga bolag i Läsarportföljen har utvecklats sedan starten 22 december 2017.

Tips: Följ gärna utvecklingen under året och se hur Läsarportföljen går jämfört med dina egna investeringar!

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 16/2 2018

Portföljutveckling Branschindex
5,89 % 0,65 %
Total värdeförändring Portföljvärde
58 896 kr 1 058 896 kr
Veckans vinnare Veckans förlorare
Alteco, +3,49 % A1M Pharma, -18,95 %

 

Utveckling per bolag 

Bolag  Investering Startkurs Aktuell kurs Veckans utv. Total utv. Aktuellt värde
A1M Pharma 100 000 kr 10,50 kr 6,20 kr -18,95% -40,95% 59 048 kr
Alteco 100 000 kr 1,01 kr 0,89 kr 3,49% -11,88% 88 119 kr
AstraZeneca 100 000 kr 561,00 kr 537,80 kr -0,32% -4,14% 95 865 kr
Capio 100 000 kr 44,50 kr 44,25 kr 0,23% -0,56% 99 438 kr
CELLINK B 100 000 kr 113,50 kr 142,00 kr -4,38% 25,11% 125 110 kr
Cereno Scientific 100 000 kr 8,60 kr 7,50 kr -0,79% -12,79% 87 209 kr
Invent Medic 100 000 kr 24,90 kr 28,00 kr -2,10% 12,45% 112 450 kr
Isofol Medical 100 000 kr 21,30 kr 25,60 kr 2,81% 20,19% 120 188 kr
Panion 100 000 kr 0,90 kr 1,59 kr -3,64% 76,67% 176 667 kr
Vitrolife 100 000 kr 635,00 kr 602,00 kr 1,01% -5,20% 94 803 kr

Urvalskriterier & förutsättningar

BioStocks redaktion har inte påverkat sammansättningen av Läsarportföljen. Urvalet av bolag är helt baserat på svaren från BioStocks prenumeranter i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 MSEK) hos de knappt 1000 läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingår i den kan du läsa här.

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev